De nationella Europass-centren och deras samarbetspartner utgör ett omfattande nätverk.

Nationella Europass-center

I varje land (inom Europeiska unionen och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) koordinerar ett nationellt Europass-center alla uppgifter i samband med Europass. Alla medborgare och organisationer som är intresserade av Europass eller behöver närmare information om det, kan kontakta Europass-centret i sitt eget land.

Förteckning över alla Europass-center

Organisationer och samarbetspartner

Alla Europass-center samarbetar såväl i sitt eget land som internationellt via sitt nätverk. Europass-centren välkomnar nya samarbetspartner. 

Till startsidan för Europass

Kuvituskuva, Opetushallituksen rakennus
Utbildningsstyrelsen är Finlands Europass-center.