Studier i det andra inhemska språket i yrkesutbildningen – ansökan om statsunderstöd har öppnat

Det behövs kunskaper i bägge inhemska språken för att betjäna kunder i arbetslivet. Därmed är det viktigt att stärka språkfärdigheterna utöver de obligatoriska språkstudier som ingår i de gemensamma...

Berätta för oss, hur man inom vuxenutbildningssektorn stöder vuxna som flytt från Ukraina

Utbildningsstyrelsens internationaliseringstjänster inom vuxenutbildningen samlar in erfarenheter och god praxis från utbildare, handledare och utbildningsanordnare! Rysslands attack mot Ukraina har...

Ansökan om extra statsunderstöd för privata utbildningsanordnares driftskostnader för förskoleundervisning och grundläggande utbildning år 2023

Enligt 44 § 2 mom. i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) kan undervisnings- och kulturministeriet bevilja en privat anordnare av förskoleundervisning och...

Nya webbsidor erbjuder information och nytt undervisningsmaterial om barnets rättigheter

Det är viktigt att vi alla känner till barnets rättigheter, för att de ska förverkligas i barn och ungas liv. Utbildningsstyrelsens nya webbsidor samlar information om barnets rättigheter och nytt undervisningsmaterial för småbarnspedagogiken, den grundläggande utbildningen och andra stadiet som utarbetats tillsammans med lärare.

Webbinarieserie om erkännande av examina våren 2023

Utbildningsstyrelsen ordnar en webbinarieserie om erkännande av examina på våren 2023.

Digital säkerhetskompetens och hållbarhetskompetens kännetecknar framtidens arbetsliv

Digitaliseringen och den tekniska utvecklingen ökar behovet av digital kompetens inom olika yrken i framtiden. Grundläggande digitala färdigheter är inte längre tillräckliga inom något yrke, men störst är kraven på kunnande inom digital säkerhet. Den gröna övergången innebär för sin del ett ökat behov av kompetens inom hållbarhetsverksamhet. Det här framgår av Utbildningsstyrelsens nya prognosrapport.

Erfarenhetsberättelse: Från Egypten till Jyväskylä med Erasmus+

Mohamed Hamdi från Egypten studerade fyra månader vid yrkeshögskolan i Jyväskylä inom ramen för programmet Erasmus+. Utbytet var en utvecklade erfarenhet på många sätt.

Webbinariet Focus on Africa hade många deltagare

Betydelsen av samarbete med afrikanska länder ökar inom ungdomssektorn och utbildningen. Utbildningsstyrelsen ordnade den 9 december 2021 webbinariet Focus on Africa, som fokuserade på det växande strategiska värdet av samarbete med afrikanska länder och de vidgade samarbetsmöjligheterna inom olika utbildningssektorer och ungdomssektorn.

Projekt som samordnas av finländska högskolor var framgångsrika i ansökan för kapacitetsuppbyggnadsprojekt inom Erasmus+

I ansökningsomgången 2022 fördelades understöd på omkring 100 miljoner euro. 429 behöriga ansökningar lämnades in inom ansökningstiden, och 33 procent av dem beviljades finansiering. Totalt 145...

Samarbete inom nätverk främjade kvaliteten och jämlikheten inom yrkesutbildningen

Utvecklingsprogrammet Rätt att kunna fokuserade 2020–2022 på frågor som rör kvalitet och jämlikhet inom yrkesutbildningen. Målet för utvecklingsprogrammet var att säkerställa yrkesutbildningens kvalitet och stöda en kontinuerlig förbättring.
Visar 1-10/1239