Gymnasiereformen och läsning på tapeten under forum för modersmål och litteratur som ordnades 1–2.8

De finskspråkiga lärarna i modersmål och litteratur träffades inför det nya läsåret vid det årliga forumet som ordnats sedan 1997. Forumet är ett samarbete mellan Utbildningsstyrelsen och förbundet för modersmålslärare (ÄOL). Under två dagar behandlades bland annat förnyelserna inom gymnasieutbildningen samt frågor som berör läsning.

Språkundervisningen ska inledas redan i årskurs 1 och inom småbarnspedagogiken – kommunerna får fyra miljoner i understöd

Genom statsunderstöden stöder man försök med att tidigarelägga A1- och A2-språk. Meningen är att språkundervisningen ska inledas tidigare och att man erbjuder flera språk som man för tillfället inte...

Ansökan om tillstånd till försök som gäller det andra inhemska språket i den grundläggande utbildningen

Utbildningsstyrelsen kommer i samarbete med undervisnings- och kulturministeriet att erbjuda anordnare av grundläggande utbildning möjlighet att ansöka om tillstånd för försök med språk.

Skolfreden utlyses: En godkännande atmosfär är på allas ansvar

Skolfreden utlyses i Kajana den 20 augusti då ungdomarna läser upp utlysningstexten som de själva har skrivit. Evenemanget startar Skolfredsprogrammet för läsåret 2019–2020. Årets tema är ansvar. Följ med evenemanget på webben och bekanta dig med materialen på adressen skolfreden.fi

I oktober firas internationellt samarbete och europeisk identitet

Under det tre dagar långa #ErasmusDay-evenemanget delar man på olika håll i Europa med sig av erfarenheter och lärdomar från Erasmus+-programmets utbildnings-, ungdoms- och idrottsprojekt....

De finländska lärarna nöjda med sitt yrkesval

De finländska lärarna i årskurs 7–9 i den grundläggande utbildningen är nöjda med sitt yrkesval och upplever fortfarande att deras yrke uppskattas av samhället. Det är en tydlig skillnad i förhållande till övriga länder och även de övriga nordiska länderna och Estland. Det här framgår av OECD:s internationella lärarundersökning TALIS 2018. Finland deltog första gången i undersökningen år 2013.

Finalisterna till Cygnaeus-priset har valts – läs mer om de sex kandidaterna

Utbildningsstyrelsens priskommitté bestående av sakkunniga har utsett sex finalister av de 29 förslag som lämnades in. Cygnaeus-priset tilldelas en individ, ett projekt eller ett samfund som har...

Skola som bygger på finländsk modell öppnade i Vietnam

I Ho Chi Mich City öppnade den 12 augusti 2019 den andra skolan i Sydostasien som baserar sig på en finländsk modell. Vietnam-Finland International School (VFIS), som lyder under universitetet Ton Duc Than, erbjuder studieprogram för årskurserna 1–9, och en del av lärarna är finländare. I det här skedet börjar ungefär 200 elever vid skolan.

Antalet studerande i grundläggande utbildning för vuxna har ökat med nästan hälften

Då skolorna öppnar sina dörrar igen är antalet elever och studerande ungefär på samma nivå som under de föregående åren. Inom en del grupper förekommer ändå tydliga skillnader i förhållande till...

Brexitavtalet förkastades – oklart hur det påverkar EU-programmen

Det brittiska parlamentet röstade den 15 januari för att förkasta avtalet om utträde ur EU. Tills vidare är det oklart vad som händer till näst: kommer man att skjuta upp tidpunkten för utträdet som...
Visar 1-10/213