Nya bedömningskriterier utarbetas för läsårsbedömningen i årskurs sex – med hjälp av preciseringarna ska eleverna bättre än tidigare kunna få stöd och handledning i rätt tid

Utbildningsstyrelsen förnyar kriterierna för bedömningen av elevernas lärande och kunnande i slutet av årskurs sex i den grundläggande utbildningen. Syftet med preciseringarna är att öka likabehandlingen av eleverna och göra bedömningen mer rättvis.

Studieplats för 9 388 i höstens gemensamma ansökan till högskolor

I höstens gemensamma ansökan till högskolor deltog 34 323 sökande varav 9 388 fick studieplats, dvs. 27 %. 9 133 sökande kom in vid yrkeshögskolorna och 255 vid universiteten.

Utbildningssamkommunen OSAO:s Amishelpperi-verksamhet fick Cygnaues-priset 2021

Med årets Cygnaeus-pris uppmärksammas verksamhet som under det senaste läsåret har bidragit till att stödja orken och välbefinnandet samt främjat delaktigheten bland barn, elever och studerande. Priset tilldelades utbildningssamkommunen OSAO:s Amishelpperi-verksamhet som ger yrkesstuderande möjligheter att med låg tröskel få konkret stöd i utmanande livssituationer. Priset överräcktes den 24 november vid ett digitalt evenemang.

Till följd av den utvidgade läroplikten fick fler än tidigare snabbt en plats vid fortsatta studier

I november 2020 var totalt 2 708 av de unga som avslutat den grundläggande utbildningen samma vår utan en studieplats. Vid samma tidpunkt i år saknade endast 664 av dem som gick ut den grundläggande...

Vi strävar efter att på alla sätt lugna arbetssituationen på fältet

Pressen på de yrkesverksamma inom småbarnspedagogiken och utbildningssektorn har varit stor under hela coronapandemin. Det är viktigt för samhället att de som arbetar med undervisning och utbildning mår bra för att man ska kunna stödja barnens och de ungas välbefinnande. Budskapen om trötthet och brist på ork är oroväckande. Utbildningsstyrelsen har under hela pandemins gång strävat efter att ge arbetsro åt fältet för att sköta den akuta situationen.

Nationellt samarbete ska främja lösningar för att stärka finländarnas läskunnighet

Syftet med den nationella läskunnighetsstrategin är att förbättra läskunnigheten hos finländare i alla åldrar. I strategin betonas betydelsen av att mångsidigt öva läsfärdigheterna i vardagen, utbildningen och arbetslivet och att fästa särskild uppmärksamhet vid att stödja dem som har svagare läsfärdigheter.

Stödformerna som erbjuds inom småbarnspedagogiken definieras noggrannare än tidigare – Utlåtanden begärs om de reviderade grunderna för småbarnspedagogik

Avsikten är att den nya lagen om småbarnspedagogik ska träda i kraft 1.8.2022. I samband med revideringen av grunderna för planen för småbarnspedagogik preciseras begreppen, innehållen och...

Lekfull undervisning uppmuntrar till språkinlärning redan i ettan

Sedan början av år 2020 läser alla grundskoleelever i Finland ett A1-språk redan från årskurs 1, det vill säga ett främmande språk eller det andra inhemska språket. Jyväskylä universitet och Åbo...

Bekanta dig med de fem finalisterna till Cygnaeuspriset 2021

I år tilldelas Cygnaeus-priset för att hedra läropliktslagen som fyller 100 år. Vid valet av årets pristagare betonas verksamhet och modeller som har främjat välbefinnandet och delaktigheten under de exceptionella förhållandena.

Ny nätbaserad utbildning ger verktyg för att bemöta könsbaserat våld

Hur ska man bemöta en ung person som utsätts för diskriminering på grund av könsuttryck? Hur ingriper man i en situation där kränkande bilder på en elev sprids i till exempel sociala medier? Och hur...
Visar 1-10/672