Nationell läskunnighetsstrategi ska stärka arbetet för att främja läskunnighet

I arbetet med att utarbeta en nationell läskunnighetsstrategi beaktas utöver barn och unga även elever och studerande i alla åldrar. Målet är att finna modeller för att främja läskunnigheten på nationell, regional och lokal nivå. Arbetet koordineras av Läsrörelsen vid Utbildningsstyrelsen och strategin färdigställs i slutet av år 2021.

Följ med oss på Educa!

Utbildningsstyrelsen deltar i programmet under Educa blir digital den 29–30 januari 2021. Förnyade UBS Läromedel presenterar sin verksamhet med en egen virtuell monter. Det svenskspråkiga programmet i Hörnan streamas direkt redan på onsdagen den 27 januari från och med klockan 15.

Över 23 000 sökande i vårens första gemensamma ansökan till högskolor

I vårens första gemensamma ansökan till högskolor deltog ett rekordantal sökande: antalet sökande var omkring 3000 flera än i motsvarande ansökan i fjol. Antalet nybörjarplatser var också högre. I ansökan ingick utbildningar på främmande språk, Konstuniversitetets utbildningar samt utbildning inom teaterarbete vid Tammerfors universitet.

Månadens statistik: I Finland avviker utvecklingen av kostnaderna för utbildning per studerande från de andra OECD-länderna

I nästan alla OECD-länder utvecklades kostnaderna för utbildningen under åren 2012–2017 så att beloppet som användes per studerande ökade varje år. I Finland minskade ändå summan per studerande. År 2017 hade vi de lägsta utbildningskostnaderna per studerande i Norden, men de var ändå högre än genomsnittet bland OECD-länderna. Det här framgår av statistikrapporten Education at a Glance som publicerades av OECD i september.

Tutorlärarverksamheten har gett upphov till värdefulla verksamhetsmodeller

Tutorlärarverksamheten har under de senaste fem åren blivit en välbekant del av verksamheten i våra grundskolor: en majoritet av utbildningsanordnarna har fått statsunderstöd för tutorlärarverksamhet och nästan alla lärare har haft möjlighet att få stöd av en tutorlärare. Verksamheten har upplevts som lyckad och då finansieringen upphör i sin nuvarande form återstår det att se hur tutorlärarverksamheten fortsätter härefter.

Kunskapskraven för vitsorden i slutbedömningen i den grundläggande utbildningen har färdigställts

Utbildningsstyrelsen har preciserat innehållet som gäller bedömning i grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen genom att utarbeta kunskapskrav för vitsorden 5, 7 och 9 för slutbedömningen i samtliga läroämnen. Även de tidigare kunskapskraven för vitsordet 8 har preciserats. De nya kunskapskraven ska tas i bruk i skolorna 1.8.2021 och de kommer att tillämpas första gången i slutbedömningen för eleverna som går i årskurs 9 våren 2022.

Ledarskap, förtroende och skolutveckling – Lyssna på Utbildningsstyrelsens nyaste podcast-avsnitt på svenska

Vilka är byggstenarna som gör att en skola fungerar bra och som gör att barnen och de unga får en utbildning av god kvalitet? Hur skapar man förtroende och kvalitet i utbildningen? Den senaste tidens exceptionella arrangemang i utbildningen har gett oss nya kunskaper och insikter i styrkorna och utmaningarna i utbildningsuppdraget. Utbildningsstyrelsens direktör Kurt Torsell och Kommunförbundets specialsakkunnig Mari Sjöström diskuterar tillsammans med undervisningsrådet Maj-Len Engelholm.

THL uppdaterade sina rekommendationer om användning av munskydd

I epidemins accelerations- och spridningsfas rekommenderas munskydd för alla 12 år fyllda.

Utbildningsstyrelsen publicerar grunderna för läroplanen för folkhögskolornas utbildning inom det fria bildningsarbetet som riktar sig till läropliktiga

Det har inte tidigare funnits några nationella läroplansgrunder för utbildning vid folkhögskolor. Grunderna som nu publicerats berör läropliktiga studerande vid folkhögskolorna, alltså studerande...

Gemensam ansökan till utbildningar på främmande språk vid högskolorna startar 7.1

Den första gemensamma ansökan till yrkeshögskolor och universitet kör igång den 7 januari kl. 8. Ansökningstiden löper ut onsdagen den 20 januari kl. 15. Ansökan lämnas in på adressen studieinfo.fi.
Visar 1-10/535