I den gemensamma ansökan till högskolorna ett rekordantal sökande

Antalet sökande i den gemensamma ansökan på våren är 151 700, vilket är omkring 11 200 högre än i fjol. Inom finsk- och svenskspråkiga utbildningar som inleds på hösten vid yrkeshögskolorna och universiteten fanns 46 600 nybörjarplatser att söka till. Högskolorna strävar att anta de studerande enligt undervisnings- och kulturministeriets fastställda tidtabell.

Anvisningar för lärarna om hur man behandlar coronaviruset med elever och studerande

En pandemi som fenomen, och alla de förändringar som beredskapen för situationen medför i skolvardagen, kan ge upphov till både förvirring och rädsla speciellt hos barn och unga. Därför är det särskilt viktigt att skolorna och läroanstalterna behandlar ärendet med eleverna, ger personalen enhetliga anvisningar för hur man ska agera samt ser till samarbetet med och informationen till hemmen.

Kampanj utmanar företag att donera överflödiga datorer till skolelever för distansstudier

Distansstudierna på grund av coronaviruset har medfört en risk för ojämlikhet bland eleverna, om alla inte har tillgång till en dator för att följa undervisningen och för att göra och skicka in uppgifter. Enligt en grov uppskattning är det möjligt att tiotusentals elever i grundskolan för närvarande saknar dator. Kampanjen Kaikille kone (Dator till alla) utmanar företagen att donera bärbara datorer till elever i Finland. Kampanjen är ett samarbete mellan flera teknologiföretag och samhällsaktörer som vill främja undervisningen, och den beskyddas av republikens president Sauli Niinistö.

Utbildningsstyrelsen ger anvisningar om följderna av statsrådets riktlinjer i slutet av veckan

Begränsningarna som berör småbarnspedagogiken, undervisningen och utbildningen fortsätter fram till den 13 maj.

Utbildningsstyrelsen ger anvisningar om följderna av statsrådets riktlinjer så fort som möjligt

Statsrådet har som en del av åtgärderna för att förhindra spridningen av coronaviruset med stöd av beredskapslagen utfärdat en förordning om temporära begränsningar av skyldigheten att ordna småbarnspedagogik samt undervisning och utbildning. Förordningen har publicerats i författningssamlingen med numret 216/2020. Förordningen har trätt i kraft den 18 mars 2020 och gäller fram till den 13 april 2020.

Anvisningar för personalen inom småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen om hur man behandlar coronaviruset med barnen

Genom att svara ärligt på barnets frågor med utgångspunkt i hens ålder stärker man barnets trygghetskänsla.

Utbildningsstyrelsen erbjuder utbildningsanordnarna stödmaterial för undervisningsarrangemang under undantagsförhållanden

I stället för närundervisning ska den handledning och undervisning som anordnare av yrkesutbildning, gymnasieutbildning och grundläggande ordnar i så stor utsträckning som möjligt arrangeras på alternativa sätt fram till 13.4.2020.

Utbildningsstyrelsen öppnar info e-postadress om coronavirus

Utbildningsstyrelsen svarar på frågor angående coronavirus på adressen info@oph.fi tjänstetid kl. 8.00-16.00.

Utbildningsstyrelsen avbokar eller skjuter upp publikevenemang eller ordnar dem på distans ända fram till slutet av maj

Mindre evenemang eller utbildningstillfällen kommer i mån av möjlighet att ordnas på distans eller vid en senare tidpunkt. Om ett evenemang på grund av dess natur inte kan ordnas på distans, avbokas...
Visar 1-10/405