Läraryrket intresserar allt fler – fortbildning och vidareutbildning behövs i allt högre grad

Allt fler är intresserade av klasslärarutbildningen. Det här framgår av uppgifter som visar att antalet personer som söker till klasslärarutbildning har börjat öka år 2020, efter att ha minskat under...

Ny handbok hjälper skolorna och läroanstalterna i arbetet mot mobbning

Utbildningsstyrelsens handbok är den första nationella anvisningen för det mobbningsförebyggande arbetet i skolorna inom den grundläggande utbildningen och läroanstalterna på andra stadiet...

THL har uppdaterat sina rekommendationer om användningen av ansiktsmasker – rekommendationer för skolorna och läroanstalterna ges lokalt

THL:s rekommendationer har uppdaterats med anvisningar för situationer där antalet smittade ökar eller där epidemin sprids. I de uppdaterade rekommendationerna som gäller användningen av ansiktsmasker finns även skolorna och läroanstalterna med.

THL har uppdaterat sina rekommendationer som gäller användning av ansiktsmasker – vi uppdaterar vårt eget stödmaterial så fort som möjligt

THL:s rekommendationer har uppdaterats med anvisningar för situationer där antalet smittade ökar eller där epidemin sprids. Anvisningarna är avsedda för de regionala myndigheterna att tillämpa då de...

Sökande av ändring i beräkningarna som baserar sig på prestationerna år 2019 och som utgör grunden för finansieringen för grundläggande utbildning för vuxna och för undervisning som förbereder för grundläggande utbildning år 2021

Den beräknade statsandelsfinansieringen för 2021 som beviljas anordnarna av grundläggande utbildning för personer som passerat läropliktsåldern och anordnarna av undervisning som förbereder för den...

Den Europeiska språkdagen firas den 26 september

I Europa talar man över 200 språk och varje språk är värdefullt. Mångsidiga språkkunskaper och språklig medvetenhet betonas också i grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen...

Ansök om praktikperiod utomlands via Utbildningsstyrelsen

Högskolestuderande och nyutexaminerade kan söka till Utbildningsstyrelsens EDUFI-praktikplatser 15–29.9.2020. Praktikperioderna är mellan 3 och 10 månader långa och inleds i början av år 2021.

Årets bästa eTwinning-projekt har utsetts

Finlands eTwinning-team har belönat Kummun koulu i Outokumpu och Säynätsalon yhtenäiskoulu i Jyväskylä för årets bästa eTwinning-projekt. I de belönade projekten genomfördes alla delar som ingår i ett lyckat eTwinning-projekt.

Arbetet med att förnya bedömningen i den grundläggande utbildningen framskrider – kommentera utkasten till kunskapskraven för vitsorden från och med 28.8

Utbildningsstyrelsen har utarbetat utkast till kunskapskrav som beskriver vad en elev ska kunna för att i slutbedömningen få vitsorden 5, 7, 8 eller 9 i olika läroämnen. Utkasten till kunskapskraven för slutbedömningen i den grundläggande utbildningen kan kommenteras på nätet 28.8–25.9.2020.

Europeiska idrottsveckan uppmuntrar till fysisk aktivitet

Europeiska idrottsveckan (European Week of Sport) firas för sjätte gången den 23 till 30 september 2020. På grund av coronavirusepidemin ligger fokus för årets idrottsvecka på mindre evenemang som även delvis kan genomföras virtuellt.
Visar 1-10/477