Elever intervjuar författare vid Helsingfors Bokmässa – Följ med direkt på webben

Samtalen äger rum torsdagen den 24.10 och fredagen den 25.10. Författarsamtalen är en del av Prata bok, ett samarbete mellan Läsrörelsen, Svenska Litteratursällskapet och Svenska...

Dela med dig av goda förfaringssätt som berör tryggheten i skolan!

Finns det ett förfaringssätt eller en modell som har visat sig vara bra och som förbättrat tryggheten och säkerheten i din skola eller läroanstalt? Inrikesministeriet efterlyser nu goda förfaringssätt som publiceras i TUOVI-portalen för intern säkerhet.

Hur kan vi kommunicera bättre hemma, i skolan och på nätet – Världens största föräldrakväll bjuder till diskussion 12.11

Hur tar vi bättre i beaktande varandra både hemma och i skolan? Hur uppmuntrar jag barnets skolgång? Hurudana spelregler behöver vi för den tid som barn och ungar tillbringar vid skärmen? Delta i alla Finlands föräldrars gemensamma diskussion – världens största föräldrakväll och dela med dig av dina egna erfarenheter kring en bättre kommunikation.

Ansökan om tillstånd till försök som gäller det andra inhemska språket i den grundläggande utbildningen

Försöket är en del av Juha Sipiläs regeringsprogram Den nya grundskolan, som ingår i spetsprojekt 1: Kompetens och utbildning. Syftet med programmet är att öka språkundervisningen och göra den...

Tutorlärarverksamheten täcker majoriteten av kommunerna i Finland

Tutorverksamheten främjar digitaliseringen och utvecklingen av en verksamhetskultur som präglas av gemenskap samt spridningen av kunskap med hjälp av regional koordinering. Verksamheten inleddes 2017...

Skolornas höstlov är lika med läslov – läs till världens ände

Skolornas höstlov utses till ett läslov då familjerna uppmuntras till att läsa tillsammans. Läslovets tema är resor, som ju är det bästa tillfället att läsa. En resa in i bokens värld är också ett mer jämlikt och ekologiskt alternativ till våra andra, mer traditionella sätt att resa.

Den första kostrekommendationen för studerande på andra stadiet betonar hälsa, hållbara kostval och samhörighet

Gymnasierna och yrkesläroanstalterna har fått en egen kostrekommendation. I rekommendationen uppmanas läroanstalterna att erbjuda de studerande vegetarisk kost dagligen och att fästa uppmärksamhet vid matsvinnet.

Utbildningsstyrelsen stöder genomförandet av yrkesutbildningsreformen

Riksdagen godkände i slutet av juni den nya lagstiftningen om yrkesutbildning. Yrkesutbildningsreformen är den mest omfattande reformen av utbildningslagstiftningen på nästan tjugo år. När lagen träder i kraft förnyas yrkesutbildningen i sin helhet.

OAJ, UKM och UBS lanserar Bildningsakademien – Finland behöver åtgärder för bildningen!

Kärntrion inom undervisningssektorn firar 100-åringen Finland genom att grunda Bildningsakademien, som riktar sig till beslutsfattare och samhällspåverkare. Målet är att trygga bildningen i Finland för de kommande 100 åren.

Jämställdhet och likabehandling i läroanstalterna skapar de bästa förutsättningarna för studier

Genom att beakta jämställdheten och likabehandlingen i läroanstalternas vardag får de studerande möjlighet att fokusera på det viktigaste, det vill säga studierna inför arbetskarriären och livet. För att stöda det här arbetet har Utbildningsstyrelsen publicerat en handbok för jämställdhet och likabehandling på andra stadiet (”Mukana! Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyö toisella asteella”) 9.10.2019. Den svenska versionen av handboken publiceras senare på grund av översättningstekniska skäl.
Visar 1-10/334