Nationella kompetensmärken planeras för läroanstalter för fritt bildningsarbete

Utbildningsstyrelsen planerar nationella kompetensmärken för läroanstalter för fritt bildningsarbete. Syftet med kompetensmärkena är att synliggöra grundläggande arbetslivsfärdigheter hos vuxna. I framtiden kommer märkena att kunna beviljas av läroanstalter för fritt bildningsarbete, det vill säga medborgarinstitut, folkhögskolor, sommaruniversitet, studiecentraler och idrottsutbildningscenter.

Fokus på det studerandecentrerade arbetet när eTwinningpriserna för 2022 beviljades

Som finländska eTwinningprojekt 2022 belönades tre projekt från olika utbildningssektorer. De förenas förenas av arbete med de studerande som utgångspunkt.

21 740 fick högskoleplats i den betygsbaserade antagningen

I vårens andra gemensamma ansökan till högskolor antogs på basis av betyg 21 740 studerande, varav 83 % ansökte om sin första högskoleplats. Felet i tjänsten Studieinfo gällande överföringen av uppgifter om förstagångssökande berörde slutligen endast en liten mängd sökande.

Felet i anslutning till överföring av uppgifter i tjänsten Studieinfo har åtgärdats – högskolorna kontrollerar resultaten av betygsantagningen vid den gemensamma ansökningen

Högskolorna informerar de sökande om fortsatta åtgärder. Följ med informationen från den högskola du ansökt till.

Nästan 62 000 elever går ut grundskolan detta läsår 

Enligt Utbildningsstyrelsens uppskattning slutför nästan 62 000 grundskoleelever sina studier denna vår. Ungefär 25 100 studenter utexamineras. Antalet utexaminerad inom yrkesutbildningen under vårterminen står klart i juli.

Eurydice-rapport: Finland får gott betyg när det kommer till stöd för internationell mobilitet för högskolestuderande

Enligt en färsk rapport har Finland lyckats väl med kommunikation och handledning om studerandemobilitet, anordnande av möjligheter att studera främmande språk, ekonomiskt stöd för studier utomlands samt erkännande av examina och tillgodoräknande av studier som genomförts utomlands. Utrymme för förbättring finns fortsättningsvis i stödet som erbjuds mobilitetsdeltagare i utsatt ställning.

Cirka 61 000 elever avslutar grundskolan detta läsår

Enligt Utbildningsstyrelsens uppskattning slutför cirka 61 000 grundskoleelever sina studier denna vår. Nästan 25 000 studenter utexamineras.

Hållbarhet en synlig del av Utbildningsstyrelsens verksamhet

Utbildningsstyrelsen har publicerat sin hållbarhetsrapport för år 2022. I rapporten granskas ämbetsverkets verksamhet utgående från målen för hållbar utveckling. Hållbarhet är ett genomgående tema i verksamheten.

Användningen av studieuppgifter i tjänsten KOSKI ökar kraftigt

Laadukas data ja maailmanlaajuisesti ainutlaatuinen tietovarantopalvelu sujuvoittavat muun muassa oppijoiden asiointia ja omien opintotietojen hyödyntämistä työnhaussa ja jatko-opintoihin hakeutuessa.

En relativt stor andel av högskolestuderande får studiestöd i Finland - Både skillnader och likheter i avgifter för högskolestudier och ekonomiskt stöd till studerande i Europa

I en rapport som publicerats av EU:s Eurydice-nätverk jämförs avgifter för högskolestudier och ekonomiskt stöd till studerande i olika länder i Europa. Ekonomiskt stöd erbjuds högskolestuderande i alla länder som ingår i jämförelsen, men stödet tar olika former.
Visar 1-10/876