Internationell mobilitet: anvisningar som gäller gränsövergång fr.o.m. 7.6.2021

Gränsbevakningsväsendets anvisningar som gäller gränsövergång under coronapandemin har uppdaterats. De uppdaterade anvisningarna gäller från och med den 7 juni och är i det här skedet i kraft fram till den 27 juni.

Grunderna för utbildning som handleder för examensutbildning har publicerats 

Utbildningsstyrelsen har publicerat grunder för utbildning som handleder för examensutbildning (HUX). I grunderna för utbildningen fastställer Utbildningsstyrelsen utbildningsdelarnas centrala mål...

Webbplatsen oph.fi stöder de sakkunnigas arbete – Hjälp oss att utveckla tjänsten genom att besvara vår enkät

Utbildningsstyrelsens webbplats oph.fi har etablerat sin ställning som ett gemensamt verktyg för sakkunniga och som en informationskälla i frågor som berör småbarnspedagogik, utbildning och internationalisering. Genom att besvara vår enkät kan du påverka webbplatsens innehåll och hjälpa oss att göra det lättare för användaren att hitta informationen på sidorna.

Över 6000 fick studieplats inom utbildningar på främmande språk, utbildningar vid Konstuniversitetet och utbildningen inom teaterarbete vid Tammerfors universitet

Till utbildningar på främmande språk, utbildningar vid Konstuniversitetet och utbildningen inom teaterarbete vid Tammerfors universitet godkändes ca tusen nya studerande fler än ifjol. Jämfört med...

Nytt stödmaterial för utbildningsanordnarna och anordnarna av småbarnspedagogik inför hösten 2021

Epidemiläget varierar i olika regioner och ändrar hela tiden, och vi kan inte med säkerhet veta hur situationen med coronaepidemin ser ut då höstterminen 2021 inleds. Därför är det fortfarande skäl...

Åtta finländska skolor har fått titeln eTwinning-skola

Titeln eTwinning-skola 2021–2022 tilldelades totalt 2 935 europeiska skolor. I år har rekordmånga finländska skolor fått titeln, sammanlagt åtta skolor. Skolorna bildar ett europeiskt nätverk av ledande skolor, som också inspirerar andra skolor att utveckla sin internationella verksamhet.

21 800 fick högskoleplats i betygsbaserad antagning

I den andra gemensamma ansökan till högskolor på våren godkändes på basis av betyg 21 800 studerande, varav 84 % ansökte om sin första högskoleplats.

Innovationscentrets verksamhetsperiod avslutades – Utbildningsstyrelsen fortsätter stödja försöksverksamheten

Under de fyra åren har Innovationscentrets viktigaste uppgift varit att stödja utbildningsanordnarna och anordnarna av småbarnspedagogik i att utveckla verksamhetskulturen och skapa innovationer...

Minna Kelhä är ny generaldirektör för Utbildningsstyrelsen

Minna Kelhä har varit statssekreterare för undervisningsministern sedan 2019. Tidigare har hon bl.a. varit generalsekreterare för Vänsterförbundets riksdagsgrupp 2016 – 2019 och riksdagssekreterare...

Det exceptionella skolåret syns inte i antalet utexaminerade

I vår slutför ungefär 60 300 elever den grundläggande utbildningens lärokurs. Det är ungefär tusen fler än föregående vår, eftersom årskullen är en aning större. Det framgår inte att coronatiden, de...
Visar 1-10/606