Påverka grunderna för läroplanen för integrationsutbildning för invandrare

I arbetet med de nya grunderna vill vi i så stor omfattning som möjligt dra nytta av intressegruppernas sakkunskap och synpunkter. Vi önskar få kommentarer av lärare och utbildare,...

UKM PRESSMEDDELANDE: PISA 2018: Finland bland de bästa i läskunnighet

I PISA 2018-undersökningen var finländska 15-åringars läskunnighet (medelvärdet 520 poäng) bland de bästa i OECD-länderna tillsammans med Estland (523), Kanada (520), Irland (518) och Korea (514)....

Försöken inom den grundläggande utbildningen visar: En skola som är bra för alla förutsätter förnyelse på olika nivåer, från skolorna till utbildningsförvaltningen

För ett år sedan samlades tolv nyfikna team från olika orter i Finland, allt från Ingå till Uleåborg, för att genomföra olika försök inom den grundläggande utbildningen. Försöken kretsade kring varierande teman, såsom en lugn och stressfri vardag i skolan och nya sätt att bemöta familjerna samt artificiell intelligens och jämlik användning av teknologi. Försöksverksamheten är en del av det första innovationsprogrammet som Utbildningsstyrelsens innovationscenter har genomfört och som avslutades hösten 2019.

Hemmet och skolan behöver gemensamma spelregler för barns och ungas medieanvändning

Sammanlagt 2 000 föräldrar och vårdnadshavare runtom i Finland följde med Världens största föräldrakväll som sändes direkt från Kellonkosken koulu i Tusby. Föräldrarna deltog ivrigt i dialogen som fördes på nätet under kvällens gång. Målet var att tillsammans finna olika sätt att främja en konstruktiv kommunikation, både bland barnen och de unga och mellan hemmet och skolan.

Resultaten i gemensam ansökan till högskolor klara

I höstens gemensamma ansökan till högskolor fanns 30 100 sökande, varav drygt 7 000 fick en studieplats. Antalet godkända är cirka 200 fler än ifjol. I ansökan ingick den här gången omkring 250...

Delta i nationell kartläggning av studiematerial och läromedel

Utbildningsstyrelsen genomför för första gången en nationell kartläggning av studiematerial och läromedel med syftet att utreda både vilka studiematerial som används i dag samt hurdana material som...

Nya publikationer som stöd för internationellt samarbete

Både Utbildningsstyrelsen och Cedefop – Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning har producerat flera olika publikationer och broshyrer på engelska som aktörer inom yrkesutbildningen kan använda som stöd för internationellt samarbete.

Finansieringen för Erasmus+-programmet ökar år 2020

Europeiska kommissionen har offentliggjort Erasmus+-programmets budget, ansökningstider och programguide för år 2020. Utbildningsstyrelsen delar i egenskap av Finlands nationella Erasmus+-byrå ut ungefär 45,5 miljoner euro år 2020 för att utveckla utbildningen och ungdomsverksamheten.

Skolåret avslutas med en gemensam fest för alla – ta del av Utbildningsstyrelsens anvisningar

Utbildningsstyrelsens anvisningar ger skolorna riktlinjer som gäller religiösa evenemang.

Världens största föräldrakväll ordnas igen i november 2019

Föräldrakvällen sänds direkt från Kellokosken koulu i Tusby 12.11.2019 klockan 18–19.30. I diskussionen deltar även Utbildningsstyrelsens generaldirektör Olli-Pekka Heinonen . Vad utlovas under...
Visar 1-10/354