Studentutbytet blev startskottet för ett längre samarbete

Irène Charbonneaus Erasmus+-studentutbyte i Finland gick så pass bra att hon efter utbytet blev Erasmus+-praktikant, med uppgift att planera, samla in och analysera studeranderespons om en webbkurs som ordnades vid universitetet. Professor Elina Lehtomäki var ansvarig lärare för kursen. Det välfungerande samarbetet mellan Charbonneau och Lehtomäki fortsätter fortfarande efter att kursen avslutats.

Kompetens och vägkost för interkulturell interaktion och ett internationellt arbetsliv

Eeva Harjukoski fick uppleva en unik utbytesperiod och studera ledarskap i Japan. Utbytesperioden fördjupade hennes förståelse för sig själv och olika människor och stärkte Eevas kompetens i interkulturell interaktion. Kompetensen i interkulturell interaktion har inneburit ett viktigt mervärde och varit till nytta i arbetslivet, då den öppnat dörrarna till många möjligheter.

Främjande av jämlik och inkluderande mediekunskap

I projektet Inclusive and Creative Media Education, som finansieras av EU:s program Kreativa Europa, skapas verksamhetsmodeller för att främja mediefostran med hjälp av tre partner. Det tvååriga projektet koordineras av finländska Nationella audiovisuella institutet (KAVI).

Aura of Puppets stöder dockteaterkonstnärer och skapar en mer hållbar turnéverksamhet

Den finländska konstnärsföreningen Aura of Puppets koordinerar ett projekt för dockteaterkonst i tre länder. Projektet IMPULSE! New Focus on Puppetry and Visual Theatre siktar på att utveckla ekologiska turnépraxis samt på nätverksbildning och utbildning för konstnärer inom branschen.

Anton Linja och Rebekka Laihonen: Samhällsdebatten behöver förnyas

Gymnasisterna Anton Linja och Rebekka Laihonen hör till ett gäng på drygt tio ungdomsföreningsmedlemmar som inte kan få nog av att debattera. De unga har mycket att säga om utvecklingsbehoven inom både den finländska diskussionskulturen och samhällsdebatten.

Jenny Kuoppamaa: Internationalism kräver inte perfektion

Förra hösten tillbringade 25-åriga Jenny Kuoppamaa två månader i volontärarbete i Kroatien. De största insikterna hos den varma och människonära Jenny var att man inte behöver vara perfekt utomlands. Hon önskar fler möjligheter till internationalisering med låg tröskel för unga.

Dan Mpale: ”Uppmuntra flyktingungdomar”

För 19-åriga Dan Mpale var DiscoverEU-tågresan till Sverige hans första gång utomlands utan sin familj. Tågresan lärde honom att ta ansvar och tvingade honom att fatta självständiga beslut. Enligt Dan behöver unga flyktingar möjligheter och mycket uppmuntran – han om någon vet det.

Sofia Ståhlberg: För djurens sak med diplomatiska medel

För tre år sedan gjorde Sofia Ståhlberg precis som SEY Djurskyddet Finlands projekt Nuoret mukaan! uppmanade: hon hoppade med i djurskyddsföreningens arbete – och dessutom direkt i projektarbetets djupa ända. Den unga kvinnan som utstrålar livsvisdom tror inte att anklagelser hjälper med att främja viktiga ärenden.

Jenny Keskitalo: Gröna värderingar överförs bäst direkt från unga till unga

16-åriga Jenny Keskitalo har bott i Pyhäjoki hela sitt liv. Hon beskriver det som ”en liten by mitt i ingenting”. Förra sommaren deltog Jenny och ett tiotal andra unga från Pyhäjoki i ett ungdomsutbyte i Bamberg i Tyskland med temat gröna värderingar och ungas möjligheter att påverka.

Scholar Rescue Fund sänder forskare som upplever hot eller förföljelse till Finland

De första universiteten som tog emot SRF-forskare, Åbo och Helsingfors universitet samt Aalto-universitetet, har gjort ett banbrytande arbete inom mottagande av forskare från krisområden...
Visar 1-10/145