Kartläggning av kunnandet om inomhusluft i utbildningar inom social- och hälsovård

Owal Group Oy har gjort en utredning för att kartlägga kunnandet om inomhusluft inom yrkesutbildningen och hur väl kunnandet svarar mot arbetslivets behov. Man önskade också förslag till hur man kan...

Projektunderstöd för den gröna omställningen inom yrkesutbildningen

Målet med projektunderstödet är att medvetenheten och arbetet med hållbarhet ingå i verksamheten inom yrkesutbildningen. Färdplanen och programmet för hållbarhet i yrkesutbildningen som utarbetades...

Arbetslivskommissionernas lägesöversikter om kvaliteten på yrkesprov och bedömningen av kunnande

Sammandraget av arbetslivskommissionernas lägesöversikter om genomförande av yrkesprov och kvaliteten på bedömningen av kunnandet har publicerats på Utbildningsstyrelsens webbplats. Genom...

De nya arbetslivskommissionerna inleder sitt arbete

Utbildningsstyrelsen tillsatte i början av januari 34 arbetslivskommissioner för den kommande treåriga mandatperioden. Antalet arbetslivskommissioner minskade med tre jämfört med föregående...

Nya examensgrunder för grundexamen inom läkemedelsbranschen

Nu och i framtiden kommer läkemedelstekniker att arbeta i mångsidiga och mångprofessionella verksamhetsmiljöer. Läkemedelstekniker arbetar med kundbetjäning i apotek, på kontor och med ekonomi samt...

Nytt innehåll i utbildningen för planeringsassistenter – grunderna för grundexamen i teknisk planering träder i kraft 1.8.2024

Det centrala innehållet i revideringen Uppbyggnaden av examen gör det möjligt att mer än tidigare välja valbara examensdelar när de valbara examensdelarna inte längre är kopplade till områdena...

Fokus på arbetslivsorienterad utbildning i de nya grunderna för grundexamen inom ytbehandlingsbranschen

Arbetslivsorienterad utbildning kräver planering Just nu är det lågkonjunktur inom byggnadsbranschen. Det innebär att man i praktiken är tvungen att tänka ut helt nya sätt att genomföra den...

Nya möjligheter i grundexamen i maskin- och produktionsteknik

Till industrin behövs arbetstagare och industrin erbjuder mångsidiga arbetsuppgifter för de som studerar grundexamen inom maskin- och produktionsteknik. Målet var att få en examen som svarar mot...

Nya grunder för grundexamen i fiskeri

Revideringen av examensgrunderna är omfattande för i den ingår uppbyggnaden av examen, hur kompetenspoängen är fördelade och alla yrkesinriktade examensdelar. Ändringarna har lett till en ökad...

Kunnande inom säkerhet är centralt för processkötare

Tillväxten inom processindustrin har ett samband med den gröna omställningen och cirkulär ekonomi som är en del av en mer omfattande förändring mot klimatneutralitet och konkurrenskraft på längre sikt...
Visar 1-10/148