Finlands första europeiska kulturarvsmärke till Seminariebacken i Jyväskylä

Motiveringen för priset är att Seminariebacken utgör ett uttryck för skolsystemets roll som grund för ett jämlikt och demokratiskt samhälle och är samtidigt en betydande del av hela Europas gemensamma historia, kultur och integration.

Europeiska kulturarvspriser för 2022 kan sökas

Europeiska unionen och Europa Nostra har belönat projekt och aktörer som värnar om det europeiska kulturarvet sedan 2002. Nästa år firar priset sitt 20-årsjubileum. Jubileumsårets (2022) priser kan nu sökas, och de utfärdas i fem olika kategorier. Priserna finansieras genom EU-programmet Kreativa Europa.

Arbetsprogrammet för Kreativa Europa 2022 har godkänts, mer finansiering än tidigare utlovas

Europeiska kommissionen godkände den 13 januari arbetsprogrammet för programmet Kreativa Europa 2022. Efter detta följer finansieringsansökningarna för 2022. Genom den större budgeten stärker programmet sitt stöd till kulturen och de kreativa branscherna, som har drabbats av pandemin och en allt hårdare global konkurrens. Programmets budget för år 2022 är 385 miljoner euro, vilket är nästan 100 miljoner mer än förra året.

EU:s ungdomsorkester besöker Finland

European Union Youth Orchestra (EUYO), som består av unga toppmusiker från EU-länderna, uppträder i Helsingfors och Tammerfors i 2-4.4.2022.

Nya Europeiska Bauhaus i genomförandefasen, även finansiering utdelas via olika program

I september godkände Europeiska kommissionen Nya europeiska Bauhaus- tillkännagivandet som presenterar riktlinjerna för initiativet och de politiska åtgärder och finansieringsmöjligheter som främjar det. Båda utlovas 2021-2022. Kommissionen anordnar informationsmöten om finansieringsmöjligheter i november-december. Den nya europeiska Bauhaus är ett sektorövergripande initiativ från Europeiska kommissionen som syftar till att finna hållbara och estetiska lösningar på vardagliga utmaningar. Syftet är att blåsa liv i EU:s program för grön utveckling och föra det närmare medborgarna på ett inbjudande, innovativt och inkluderande sätt. Dess kärnvärden är hållbarhet, inkludering och estetik.

Övervakningsrapporten för Kreativa Europa 2020 publicerad

Ett nytt initiativ med anknytning till coronakrisen är webbplatsen Creatives Unite, som samlar lösningar, god praxis och initiativ inom kulturområdena och de kreativa områdena i Europa för att klara...

Uleåborg är Europas kulturhuvudstad 2026

Uleåborg har utsetts till Finlands nästa europeiska kulturhuvudstad. Den 2 juni 2021 offentliggjorde den europeiska juryn som bedömt de sökande städerna sin rekommendation till mottagare av titeln Europas kulturhuvudstad 2026. Temat för Uleåborgs år som kulturhuvudstad är en kulturell klimatförändring. Året genomförs tillsammans med Uleåborg av 32 kommuner i norra Finland. Europas kulturhuvudstäder har utsetts sedan 1985 och initiativet har utvecklats till ett av Europas mest ambitiösa kulturprojekt och ett av EU:s mest uppskattade funktioner. Initiativet finansieras från EU:s program Kreativa Europa.

Projektet Heritage Hubs vann EU:s kulturarvspris Europa Nostra

Den 25 maj 2021 tillkännagav EU-kommissionen och Europa Nostra vinnarna av EU:s och Europa Nostras kulturarvspris år 2021. En av vinnarna är det finskledda Kreativa Europa-projektet Heritage Hubs och metoden för kulturarvsfostran som det utvecklat där ungdomar är aktiva kulturarvsaktörer.

De första ansökningsomgångarna för den nya programperioden för Kreativa Europa har inletts

Europeiska kommissionen har öppnat de första finansieringsansökningarna för programperioden Kreativa Europa 2021–2027 den 8 juni 2021. Ansökningsperioderna för samarbetsprojekt, projekt för att sprida skönlitteratur och forum inom delprogrammet Kultur infaller i september och för de europeiska nätverken i augusti. Utöver de verksamheter som redan är bekanta från den föregående programperioden (2014–2020) stöder programmet nu även mycket små projekt och mer riktad finansiering finns tillgänglig för bestämda sektorer. Det delas ut närmare 126 miljoner euro för europeiskt samarbete inom de kulturella och kreativa sektorerna.
Visar 1-9/9