År 2023 stärker Kreativa Europa hållbarheten inom de kreativa branscherna

År 2023 stöder EU:s program Kreativa Europa fortfarande kulturbranscher och kreativa branscher som kämpar med följderna av coronakrisen med 312 miljoner euro. Programmet fortsätter också att stödja Ukraina. Slututvärderingen av föregående programperiod (2014–2020) och mellanutvärderingen av innevarande programperiod genomförs. Dessutom genomför Europeiska kommissionen en utredning om målen för hållbar utveckling, utifrån vilken man kommer att utarbeta rekommendationer för finansieringssökande och stödmottagare.

Musik och scenkonst var framgångsrika i finansieringsansökan för EU-programmet Kreativa Europa i 2022

Ansökningsresultaten för 2022 inom delprogrammet Kultur i EU:s program Kreativa Europa har bekräftats. I den europeiska konkurrensen om projektfinansiering klarade sig i synnerhet musik och scenkonst bra denna gång. Dessutom fick många små projekt finansiering, vilket öppnar möjligheten till europeiskt samarbete för en allt mångsidigare grupp aktörer inom kulturbranschen. Dessa projekt hämtar finansiering på cirka 1,35 miljoner euro till Finland.

Culture Helps öppnade finansieringsansökningar för kulturprojekt för att hjälpa ukrainare

Culture Helps (2023–2025) är ett projekt som finansieras av EU:s program Kreativa Europa och som hjälper ukrainare som tvingats lämna sitt hem eller sitt hemland på grund av Rysslands anfallskrig. Projektet delar nu ut finansiering till kulturprojekt som främjar ukrainska krigsflyktingars anpassning till nya samhällen. Man vill särskilt hjälpa familjer och barn.

Kreativa Europa strävar efter grönhet och hållbarhet

Ny forskning presenterar steg med vilka EU:s program Kreativa Europa-program kan bli mer hållbart och bättre än tidigare stöder EU:s klimatförändringsmål. Handboken om god miljöpraxis som utarbetats utifrån undersökningen hjälper finansieringssökande och stödmottagare att gå framåt på denna väg.

Kulturhuvudstadstävlingen syns i ansökningarna om finansiering från Kreativa Europa – Uleåborg, Kuopio och Tammerfors fick finansiering

EU:n Luova Eurooppa -ohjelman Kulttuurin alaohjelman vuoden 2021 hakutulokset ovat vahvistuneet. 17 suomalaista toimijaa on mukana yhteensä 16 hankkeessa. Niillä kotiutetaan Suomeen ennätykselliset 3,7 miljoonaa euroa. Suomalaisvetoisia hankkeita on kaksi. Oulun ammattikorkeakoulu vetää 14 maan välistä yhteistyöhanketta, Turun ammattikorkeakoulu puolestaan ensimmäistä suomalaisvetoista Luova Eurooppa -foorumia. Oulun, Tampereen ja Saimaa-ilmiön välinen kulttuuripääkaupunkikisa näkyy myös suoraan Luova Eurooppa -hankkeissa – kaikilta alueilta on hankkeissa mukana useampi toimija.

Finlands första europeiska kulturarvsmärke till Seminariebacken i Jyväskylä

Motiveringen för priset är att Seminariebacken utgör ett uttryck för skolsystemets roll som grund för ett jämlikt och demokratiskt samhälle och är samtidigt en betydande del av hela Europas gemensamma historia, kultur och integration.

Europeiska kulturarvspriser för 2022 kan sökas

Europeiska unionen och Europa Nostra har belönat projekt och aktörer som värnar om det europeiska kulturarvet sedan 2002. Nästa år firar priset sitt 20-årsjubileum. Jubileumsårets (2022) priser kan nu sökas, och de utfärdas i fem olika kategorier. Priserna finansieras genom EU-programmet Kreativa Europa.

Arbetsprogrammet för Kreativa Europa 2022 har godkänts, mer finansiering än tidigare utlovas

Europeiska kommissionen godkände den 13 januari arbetsprogrammet för programmet Kreativa Europa 2022. Efter detta följer finansieringsansökningarna för 2022. Genom den större budgeten stärker programmet sitt stöd till kulturen och de kreativa branscherna, som har drabbats av pandemin och en allt hårdare global konkurrens. Programmets budget för år 2022 är 385 miljoner euro, vilket är nästan 100 miljoner mer än förra året.

EU:s ungdomsorkester besöker Finland

European Union Youth Orchestra (EUYO), som består av unga toppmusiker från EU-länderna, uppträder i Helsingfors och Tammerfors i 2-4.4.2022.

Nya Europeiska Bauhaus i genomförandefasen, även finansiering utdelas via olika program

I september godkände Europeiska kommissionen Nya europeiska Bauhaus- tillkännagivandet som presenterar riktlinjerna för initiativet och de politiska åtgärder och finansieringsmöjligheter som främjar det. Båda utlovas 2021-2022. Kommissionen anordnar informationsmöten om finansieringsmöjligheter i november-december. Den nya europeiska Bauhaus är ett sektorövergripande initiativ från Europeiska kommissionen som syftar till att finna hållbara och estetiska lösningar på vardagliga utmaningar. Syftet är att blåsa liv i EU:s program för grön utveckling och föra det närmare medborgarna på ett inbjudande, innovativt och inkluderande sätt. Dess kärnvärden är hållbarhet, inkludering och estetik.
Visar 1-10/14