Coronavirusets inverkan på mobiliteten inom Erasmus+

Koronaviruksen vaikutukset Erasmus+ -liikkuvuuteen

Redan fler än 100 000 finländare har ökat sitt kunnande utomlands med finansiering från Erasmus+

Under Erasmus+-programmets pågående programperiod, som inleddes år 2014, har redan fler än 122 700 personer i Finland fått finansiering för att delta i en utlandsperiod.

Utbildningsstyrelsen söker projektbedömare för programmet Erasmus+

Genom den här utlysningen utökar vi gruppen av bedömare för Erasmus+-programperioden 2014–2020. Bedömarna som väljs nu har senare möjlighet att förnya sin ansökan också för programperioden som börjar 2021. Sista ansökningsdag är 15.11.2019.

Ansökningstiderna för Erasmus+ 2020 har publicerats

Europeiska kommissionen har reserverat totalt cirka 3,2 miljarder euro för att finansiera Erasmus+ under 2020. Av det här anslaget har preliminärt 45,5 miljoner euro reserverats för Erasmus+-stipendier i Finland.

Utbildningsstyrelsen uppmuntrar alla att åka på utbyte

Internationalisering hör till alla! Utbildningsstyrelsen har publicerat videoberättelser av två högskolestuderande som varit på utbyte med stöd för mobilitet utan hinder.

Experiences: Exchange in JAMK made me stay in Finland for good

My name is Lejla Cardzic. I come from Bosnia and Herzegovina. But now I live and work in Finland. I have graduated, as a Mechanical Engineer, a year ago. During my study exchange period in JAMK in 2017, I fell in love with the country and decided to look for work and stay.

Capacity Building in Higher Education: coordinators met for sharing good practices

EDUFI organised a national level coordinators’ meeting for the representatives of Finnish higher education institutions taking part in Erasmus+ Capacity Building for Higher Education projects.

Erfarenhetsberättelse: Från Egypten till Jyväskylä med Erasmus+

Mohamed Hamdi från Egypten studerade fyra månader vid yrkeshögskolan i Jyväskylä inom ramen för programmet Erasmus+. Utbytet var en utvecklade erfarenhet på många sätt.
Visar 1-10/17