Utlandsperioder utvecklar finländska studerandes arbetslivsfärdigheter och vidgar vyerna

Enligt enkäten har de studerande som mål att under utlandsperioden bekanta sig med den nya kulturen och förbättra sina språkkunskaper. Som fördelar med utbytet lyfte de studerande bland annat fram att...

Utbildningsstyrelsen har kartlagt Erasmus+-aktörernas tankar kring effekter och utvärdering

Utbildningsstyrelsen har i samarbete med Demos Helsinki utrett vilka effekter projekten som beviljats Erasmus+-finansiering har eftersträvat, hur effekterna har utvärderats och hurdant stöd projektaktörerna behöver för att utveckla och utvärdera effekterna.

I oktober firas internationellt samarbete och europeisk identitet

Under det tre dagar långa #ErasmusDay-evenemanget delar man på olika håll i Europa med sig av erfarenheter och lärdomar från Erasmus+-programmets utbildnings-, ungdoms- och idrottsprojekt....

Erfarenhetsberättelse: Från Egypten till Jyväskylä med Erasmus+

Mohamed Hamdi från Egypten studerade fyra månader vid yrkeshögskolan i Jyväskylä inom ramen för programmet Erasmus+. Utbytet var en utvecklade erfarenhet på många sätt.

Erfarenhetsberättelse: Virtuell kommunikation i arbetslivet

Studierna som utvecklades inom Åbo yrkeshögskolas Erasmus+-projekt har fått användare världen över. Erfarenheten öppnade också upp värdefulla internationella nätverk för högskolan.

Erfarenhetsberättelse: Projekten är yrkesäventyr

Yrkeshögskolan Karelia har erfarenhet av två projekt inom Erasmus+ och båda har gett högskolans studerande och personal samt företag i regionen mångsidiga nya kompetenser och mycket glädje.

Brexitavtalet förkastades – oklart hur det påverkar EU-programmen

Det brittiska parlamentet röstade den 15 januari för att förkasta avtalet om utträde ur EU. Tills vidare är det oklart vad som händer till näst: kommer man att skjuta upp tidpunkten för utträdet som...

Europeiska kommissionen ger förslag på hur Erasmus+-programmet kan förbereda sig för brexit utan avtal

Enligt kommissionens förslag kan de som deltar i Erasmus+-programmet och är på utbyte i Storbritannien som inletts senast 29.3.2019 slutföra sin vistelse och är berättigade till de stipendier som hör...
Visar 1-8/8