Erfarenhetsberättelse: Från Egypten till Jyväskylä med Erasmus+

Mohamed Hamdi från Egypten studerade fyra månader vid yrkeshögskolan i Jyväskylä inom ramen för programmet Erasmus+. Utbytet var en utvecklade erfarenhet på många sätt.

På studerandeutbyte med tåg

Min första resa gick till Mainz i Tyskland år 2019. Jag fick någon sorts insikt om miljömedborgarskap mellan hyllorna i den lokala hypermarketen Real, som bågnade av animaliska produkter. I och med...

Cirkuspedagogik – framtiden för en innovativ och inkluderande utbildning i Europa

Denna innovativa forskningsbaserade praxis inom ungdoms- och cirkuspedagogik bygger på Erasmus+ -projektet Youth and Social Circus Arts – an Innovative and Inclusive education for Europe (Circus++)...

Lärande via nätet ger kvalitet i barnskyddet

Europeiska högskolor konstaterade att det saknas ett riktat utbildningsprogram eller specialiseringsstudier för anställda vid barnskyddsenheter. Projektet ERCCI skapade en helhet av nätstudier för just dem.

My Global Story – Lapplands universitet utvecklar internationalisering bland studerande med hjälp av service design

Månadens stjärnprojekt: De viktigaste faserna då man med hjälp av service design arbetar för att främja internationalisering i högskolorna är att höra de studerande och kontinuerligt utvärdera verksamheten. Samtidigt förtydligas också verksamhetens kärna för såväl arbetstagare som studerande.

Besökare från olika företag ger ett internationellt perspektiv på undervisningen i handelsvetenskaper

Institutionen för handelsvetenskaper vid Östra Finlands universitet började för ett tiotal år sedan bjuda in besökare från olika företag för att göra undervisningen mångsidigare. Verksamheten blev snabbt etablerad och ger varje år en inspirerande extra krydda åt studierna.

"Projektet var mer arbetsamt än väntat, men hade på riktigt effekt”

Vid yrkeshögskolan Karelia utvecklade man i ett Erasmus+-projekt en internationell intensivstudieperiod och en internationell studiehelhet som pågår en hel termin. Projekten har faktisk effekt och betydelse, konstaterar Liisa Timonen, chef för internationella ärenden.

"I Finland finns det mycket som man inte kan köpa för pengar" – året som utbytesstudent gjorde Finland till Lejla Cardzics andra hemland

Lejla Cardzic, som är ett stort fan av metallmusik, kom till Finland som utbytesstudent och blev helt förälskad i landet. I dag jobbar Lejla som maskiningenjör i Jyväskylä och förhållandet till det nya hemlandet har fördjupats till genuin kärlek.

Internationellt samarbete ger nya idéer för undervisning och lärande inom vårdarbete

Även om hälso- och sjukvårdens kunder har mera kunskap om sin egen hälsa än tidigare, behövs vårdpersonalens handledning för att hitta rätt information, använda apparater och omsätta kunskapen i praktiken. Tack vare DigiNurse-modellen och -gemenskapen får yrkesutbildade inom vårdarbete nya färdigheter för att digitalt handleda patienter.

Studentutbytet blev startskottet till ett längre samarbete

Irène Charbonneaus Erasmus+-studentutbyte i Finland gick så pass bra att hon efter utbytet blev Erasmus+-praktikant, med uppgift att planera, samla in och analysera studeranderespons om en webbkurs som ordnades vid universitetet. Professor Elina Lehtomäki var ansvarig lärare för kursen. Det välfungerande samarbetet mellan Charbonneau och Lehtomäki fortsätter fortfarande efter att kursen avslutats.
Visar 1-10/18