Fysioterapi i Spanien: upplevelser av samhörighet och mångsidiga lärdomar under Erasmus+-utbyte

Veera studerade till fysioterapeut vid yrkeshögskolan Laurea och tog examen 2014. Hon har arbetat som fysioterapeut hos flera arbetsgivare och även haft möjlighet att fortbilda sig. Under den senaste...

Erasmus+-samarbetspartnerskap utvecklar digital rehabilitering och pedagogik för digitalt berättande

I och med den exceptionella situationen som coronapandemin orsakade identifierades ett behov inom högskolesektorn av att utveckla olika digitala lösningar som stöd för undervisningen. Erasmus+...

Mer tillgänglig flygtrafik – Erasmus+-projektet Inclavi förbättrar likabehandlingen av personer med funktionsnedsättning

Flygresor görs mer tillgängliga för personer med funktionsnedsättning med Erasmus+-finansiering. I ett projekt som koordineras av yrkeshögskolan Haaga-Helia utvecklas undervisningen inom flygbranschen genom att öka medvetenheten om tillgänglighet. Representanter för företagsvärlden och handikapporganisationer deltar.

Europeiska upplevelser och olika synpunkter på Europa – Jean Monnet-finansieringen stöder Otaniemen lukio och Alexanderinstitutet vid Helsingfors universitet

Jean Monnet-finansieringen för utveckling av undervisningen gör universitetsstuderande bekanta med aktuella ämnen i östra Europa. I Otaniemen lukio utvecklas innovativa undervisningsmetoder som gör EU mer intressant för unga.

Varje polisman har nytta av internationell kompetens

Polisyrket är en expertuppgift som kräver förståelse för de internationella dimensionerna inom sektorn. Man kan utvidga sin erfarenhet särskilt väl genom att åka utomlands på utbyte. Överkommissarie Jarmo Puustinen, som utför internationellt arbete, har en karriär som definierats starkt av hans utbytesår i USA.

Erasmus-året i Frankfurt gjorde Heikki Aittokoski till Tysklandsexpert

Heikki Aittokoski vet inte var han skulle befinna sig idag utan året han tillbringade på studentutbyte i Tyskland. Förmodligen skulle hans karriär ha tagit en helt annan riktning än arbetet som utrikesredaktör på Helsingin Sanomat och fackförfattare som gräver i Europas närhistoria.

PROMISE – för en framtida hållbar gruvindustri med Erasmus Mundus gemensamma magisterprogram

Uleåborgs universitet har startat EMJM-PROMISE, ett gemensamt Erasmus Mundus-magisterprogram inom hållbar mineral- och metallindustri. PROMISE samarbetar med erkända internationella partner inom akademi, forskning och industri. Läs mer om vad den finska programkoordinaattorn berättar!

Inkludering och mångfald främjas genom Erasmus+ samarbetspartnerskap

Emmanuel Acquah, docent i minoritetsforskning vid fakulteten för utbildnings- och välfärdsstudier vid Åbo Akademi arbetade som koordinator för båda projekten. Han understryker den medvetna strävan...

Kriget avbröt ukrainarnas arbete i sjöfartsprojektet tills de kunde återvända till mötena tack vare sina mobiltelefoner

Den ukrainska utbildningsenheten för sjöfart hoppade inte av Erasmus+-projektet, trots att kriget tvingade undervisningspersonalen och de studerande att fly från krigshärjade Cherson. I projektet utarbetade man webbundervisningsmaterial och byggde en maskinrumssimulator som ger partnerläroanstalterna nya möjligheter till distansstudier inom sjöfarten.

Hurdan är en studerandes grönare utbytesperiod utomlands?

Internationell erfarenhet och kompetens är viktiga i den globala världen. Det finns goda praktiska exempel på ett miljövänligare sätt att genomföra en utbytesperiod.
Visar 1-10/29