Erasmus Mundus magisterprogrammens utmaningar och framgångar som diskussionsämnen under mötet för koordinatorer

Erasmus Mundus magisterprogrammen har haft en betydande roll i utvecklingen av internationella gemensamma magisterprogram på en europeisk och nationell nivå i nästan 20 år. Denna roll för...

Bidrag för Förberedelse inför Erasmus Mundus magisterprogram har för första gången beviljats en finländsk högskola

Under ansökningsomgången för Erasmus Mundus insatsen 2022 ansöktes om finansiering för Erasmus Mundus magisterprogram (Erasmus Mundus Joint Masters, EMJM) och Förberedelse inför Erasmus Mundus...

Antalet ansökningar för Erasmus+-mobilitetsprojekt tillbaka på samma nivå som före coronapandemin

Antalet ansökningar för Erasmus+-mobilitetsprojekt ökade rejält jämfört med förra året. En ny insats som det var möjligt att ansöka om finansiering för var perioder utomlands för idrottspersonal, som intresserade aktörer inom idrottssektorn. Vid ansökningsomgången år 2023 beviljas cirka 46,7 miljoner euro i finansiering till mobilitetsprojekt.

Fler möjligheter till läroperioder i ett annat EU-land? – Ge respons till Europeiska kommissionen!

Under 2023 förbereder EU-kommissionen ett förslag till rådets rekommendation om lärandemobilitet. Målet med den nya rekommendationen är att garantera alla möjlighet till en läroperiod i ett annat EU-land.

Finländska högskolor utvecklar framtidens lösningar inom digitalisering, hållbar utveckling och offshoreindustri

Erasmus+-programmets framtidsinriktade projekt (Forward-looking projects) har som mål att främja innovation, kreativitet, virtuellt deltagande och socialt entreprenörskap. År 2022 kunde man söka finansiering i tre olika projektdelar, där man finansierar yrkesutbildning, vuxenutbildning och projekt med sektorsövergripande prioriteringar. Tre finländska högskolor var framgångsrika i projektomgången.

Samarbete och praktisk inriktning är nycklarna till att lära sig miljöhållbarhet

Klimatförändringen och minskningen av den biologiska mångfalden är stora utmaningar för mänskligheten och för att lösa dem behövs samarbete på olika nivåer. Rapporten publicerades av Europeiska kommissionen presenterar beprövade tillvägagångssätt för att utveckla undervisningen i miljöhållbarhet i Erasmus+-projekten.

Projekt som samordnas av finländska högskolor var framgångsrika i ansökan för kapacitetsuppbyggnadsprojekt inom Erasmus+

I ansökningsomgången 2022 fördelades understöd på omkring 100 miljoner euro. 429 behöriga ansökningar lämnades in inom ansökningstiden, och 33 procent av dem beviljades finansiering. Totalt 145...

14 finländska organisationer får finansiering från insatsen Erasmus+ innovationsallianser

Ansökningsomgången för Erasmus+ innovationsallianser avslutades den 7 september 2021. Sammanlagt 317 ansökningar lämnades in i hela Europa. I Finland fick 14 organisationer finansiering, av vilka två är projektkoordinatorer och de övriga har rollen som projektpartner.

Tilläggsfinansiering för Erasmus+-samarbetspartnerskap inom högskoleutbildningen

I ansökningsomgången för Erasmus+-samarbetspartnerskap våren 2022 fick fem projekt finansiering, och det beviljade bidraget var sammanlagt två miljoner euro. Högklassiga projekt som den ursprungliga...

Utbildningen inom social- och hälsovårdsbranschen förnyas i europeiskt samarbete

Jouni Tuomi från Tampereen ammattikorkeakoulu berättade om projektet PreconNet – Preconception Health of Youth, bridging the gap in and through education. Inom projektet har man utarbetat digitala...
Visar 1-10/40