Utbildningsstyrelsen har utrett åtgärder för att främja internationalisering för unga

Utbildningsstyrelsen har publicerat översikten Suuntaviivoja kansainvälistymiseen – Näin edistämme nuorten ja nuorten aikuisten kansainvälistymistä (Riktlinjer för internationalisering) som ett inlägg...

Erasmus+ innovationsallianser stöder 17 finska organisationer

Under 2023 års ansökningsomgång finansierades ett rekordstort antal projekt ,37 stycken i Europa. Finlands deltagande omfattar ett brett spektrum av aktörer: högskolor, yrkesutbildningsinstitutioner, organisationer, företag och ett välfärdsområde.

Genom att aktivt delta tillsammans kan vi påverka

Inom programmen Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren strävar man efter att främja aktivt medborgarskap och öka kunskapen om Europeiska unionen bland allmänheten. Att stärka aktivt medborgarskap och möjligheter att påverka i samhället är särskilt viktigt just nu inför EU-valet i juni 2024.

Kvalitetssäkrat medlemskap i Erasmus+, ackreditering, intresserar fortsättningsvis utbildningsanordnarna

Allt fler finländska utbildningsorganisationer är ackrediterade inom programmet Erasmus+. Inom yrkesutbildningen överskrider andelen ackrediterade organisationer redan 90 procent.

Flera finländska aktörer fick finansiering för globalt samarbete

I resultaten från ansökningsomgången 2023 för Erasmus+-programmets kapacitetsuppbyggnadsprojekt visade de finländska aktörerna sin styrka i internationellt samarbete inom högskoleutbildning, yrkesutbildning och idrott.

Erasmus Mundus -magisterprogrammen ökar kapaciteten för finländska högskolor att delta i internationella gemensamma examensprogram.

Euroopan komissio on myöntänyt rahoitusta Erasmus Mundus -toiminnon hankkeille. Erasmus Mundus -maisteriohjelmat ovat korkeatasoisia useamman korkeakoulun järjestämiä kansainvälisiä yhteistutkinto-ohjelmia. Ohjelmien kautta kehitetään eurooppalaisen korkeakoulutuksen laatua, innovatiivisuutta ja kansainvälistymistä.

Finansiering för strategiskt samarbete har beviljats till 14 finska organisationer inom ramen för Erasmus+ Innovationsallianser

Erasmus+ Innovaatioyhteenliittymät -toiminnossa on vuoden 2022 hakukierroksella valittu rahoitettavaksi suuri joukko lupaavia projekteja. Rahoitusta jaettiin yhteenliittymille yhteensä 62 miljoonaa euroa.

Erasmus+ högre utbildning: Ansökningstider och anvisningar för ansökan 2024

EU-kommissionen har publicerat årets 2024 inbjudan att lämna förslag till Erasmus+ och programhandledningen för Erasmus+. På den här sidan hittar du information om tidsfristerna för att ansöka om Erasmus+-aktiviteter inom högre utbildning och ansökningsvägledningsevenemang.

Lärarakademier-nätverken bygger lärarutbildningens framtid i Europa

Inom Erasmus+-lärarakademier beviljades finansiering till 16 nya nätverk i ansökan år 2022. Verksamheten stöder lärares professionella utveckling runtom i Europa. Läs mer om finländska framgångar och finländska projektkoordinatorers tankar om internationellt samarbete.

Finländska organisationer beviljades över 10 miljoner euro för Erasmus+ internationella samarbeten

Finansieringsbesluten för vårens ansökningsomgång för Erasmus+-partnerskap för samarbete har fattats. Finländska organisationer beviljades sammanlagt 10,4 miljoner i finansiering. Med bidragen finansieras utveckling av utbildning och till exempel projekt som främjar hållbar utveckling.
Visar 1-10/56