Erasmus+-samarbetspartnerskap utvecklar digital rehabilitering och pedagogik för digitalt berättande

I och med den exceptionella situationen som coronapandemin orsakade identifierades ett behov inom högskolesektorn av att utveckla olika digitala lösningar som stöd för undervisningen. Erasmus+...

Erasmus+ högre utbildning: Ansökningstider och anvisningar för ansökan 2024

EU-kommissionen har publicerat årets 2024 inbjudan att lämna förslag till Erasmus+ och programhandledningen för Erasmus+. På den här sidan hittar du information om tidsfristerna för att ansöka om Erasmus+-aktiviteter inom högre utbildning och ansökningsvägledningsevenemang.

Mer tillgänglig flygtrafik – Erasmus+-projektet Inclavi förbättrar likabehandlingen av personer med funktionsnedsättning

Flygresor görs mer tillgängliga för personer med funktionsnedsättning med Erasmus+-finansiering. I ett projekt som koordineras av yrkeshögskolan Haaga-Helia utvecklas undervisningen inom flygbranschen genom att öka medvetenheten om tillgänglighet. Representanter för företagsvärlden och handikapporganisationer deltar.

Flera finländska aktörer fick finansiering för globalt samarbete

I resultaten från ansökningsomgången 2023 för Erasmus+-programmets kapacitetsuppbyggnadsprojekt visade de finländska aktörerna sin styrka i internationellt samarbete inom högskoleutbildning, yrkesutbildning och idrott.

Europeiska upplevelser och olika synpunkter på Europa – Jean Monnet-finansieringen stöder Otaniemen lukio och Alexanderinstitutet vid Helsingfors universitet

Jean Monnet-finansieringen för utveckling av undervisningen gör universitetsstuderande bekanta med aktuella ämnen i östra Europa. I Otaniemen lukio utvecklas innovativa undervisningsmetoder som gör EU mer intressant för unga.

Lärarakademier-nätverken bygger lärarutbildningens framtid i Europa

Inom Erasmus+-lärarakademier beviljades finansiering till 16 nya nätverk i ansökan år 2022. Verksamheten stöder lärares professionella utveckling runtom i Europa. Läs mer om finländska framgångar och finländska projektkoordinatorers tankar om internationellt samarbete.

PROMISE – för en framtida hållbar gruvindustri med Erasmus Mundus gemensamma magisterprogram

Uleåborgs universitet har startat EMJM-PROMISE, ett gemensamt Erasmus Mundus-magisterprogram inom hållbar mineral- och metallindustri. PROMISE samarbetar med erkända internationella partner inom akademi, forskning och industri. Läs mer om vad den finska programkoordinaattorn berättar!

Inkludering och mångfald främjas genom Erasmus+ samarbetspartnerskap

Emmanuel Acquah, docent i minoritetsforskning vid fakulteten för utbildnings- och välfärdsstudier vid Åbo Akademi arbetade som koordinator för båda projekten. Han understryker den medvetna strävan...

I de nya Erasmus+ samarbetspartnerskap främjas den digitala transformeringen av högskoleutbildningen

Vid ansökningsomgången för Erasmus+-samarbetspartnerskap för högre utbildning våren 2023 mottogs 28 ansökningar, varav tio gällde finansiering till ett enhetsbelopp av 250 000 euro och 18 finansiering...

Finländska högskolor väl representerade i ansökningsomgången för Erasmus+ Europeiska universitet

Vid ansökningsomgången för Europeiska universitet 2023 beviljades finansiering för rekordbeloppet 402,2 miljoner euro. Stöd beviljades till 23 nätverk, som fortsätter sin verksamhet, och sju nya...
Visar 1-10/63