Redan fler än 100 000 finländare har ökat sitt kunnande utomlands med finansiering från Erasmus+

Under Erasmus+-programmets pågående programperiod, som inleddes år 2014, har redan fler än 122 700 personer i Finland fått finansiering för att delta i en utlandsperiod.

Utbildningsstyrelsen har kartlagt Erasmus+-aktörernas tankar kring effekter och utvärdering

Utbildningsstyrelsen har i samarbete med Demos Helsinki utrett vilka effekter projekten som beviljats Erasmus+-finansiering har eftersträvat, hur effekterna har utvärderats och hurdant stöd projektaktörerna behöver för att utveckla och utvärdera effekterna.

I oktober firas internationellt samarbete och europeisk identitet

Under det tre dagar långa #ErasmusDay-evenemanget delar man på olika håll i Europa med sig av erfarenheter och lärdomar från Erasmus+-programmets utbildnings-, ungdoms- och idrottsprojekt....

Brexitavtalet förkastades – oklart hur det påverkar EU-programmen

Det brittiska parlamentet röstade den 15 januari för att förkasta avtalet om utträde ur EU. Tills vidare är det oklart vad som händer till näst: kommer man att skjuta upp tidpunkten för utträdet som...

Olika sätt att påverka i fokus under Europeiska ungdomsveckan

Den traditionsenliga Europeiska ungdomsveckan lyfter i år igen fram de ungas ärenden runtom i Europa mellan 29.4– 5.5.2019. Årets tema är ”Demokratin och jag” och tar fasta vid olika sätta att påverka samhällsfrågor. Under veckans gång ordnas hundratals evenemang på olika håll i Europa. Huvudevenemanget i Bryssel samlar 800 unga och personer som arbetar med unga. I Finland ordnas ett flertal lokala evenemang, av vilka tio stycken arrangeras i samarbete med Utbildningsstyrelsen.

Europeiska kommissionen ger förslag på hur Erasmus+-programmet kan förbereda sig för brexit utan avtal

Enligt kommissionens förslag kan de som deltar i Erasmus+-programmet och är på utbyte i Storbritannien som inletts senast 29.3.2019 slutföra sin vistelse och är berättigade till de stipendier som hör...
Visar 1-6/6