Dan Mpale: ”Uppmuntra flyktingungdomar”

För 19-åriga Dan Mpale var DiscoverEU-tågresan till Sverige hans första gång utomlands utan sin familj. Tågresan lärde honom att ta ansvar och tvingade honom att fatta självständiga beslut. Enligt Dan behöver unga flyktingar möjligheter och mycket uppmuntran – han om någon vet det.

Sofia Ståhlberg: För djurens sak med diplomatiska medel

För tre år sedan gjorde Sofia Ståhlberg precis som SEY Djurskyddet Finlands projekt Nuoret mukaan! uppmanade: hon hoppade med i djurskyddsföreningens arbete – och dessutom direkt i projektarbetets djupa ända. Den unga kvinnan som utstrålar livsvisdom tror inte att anklagelser hjälper med att främja viktiga ärenden.

Jenny Keskitalo: Gröna värderingar överförs bäst direkt från unga till unga

16-åriga Jenny Keskitalo har bott i Pyhäjoki hela sitt liv. Hon beskriver det som ”en liten by mitt i ingenting”. Förra sommaren deltog Jenny och ett tiotal andra unga från Pyhäjoki i ett ungdomsutbyte i Bamberg i Tyskland med temat gröna värderingar och ungas möjligheter att påverka.

Genom att aktivt delta tillsammans kan vi påverka

Inom programmen Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren strävar man efter att främja aktivt medborgarskap och öka kunskapen om Europeiska unionen bland allmänheten. Att stärka aktivt medborgarskap och möjligheter att påverka i samhället är särskilt viktigt just nu inför EU-valet i juni 2024.

Finansieringen som beviljades inom programmet Erasmus+ i Finland ökade betydligt 2023 – allt fler har möjlighet att skaffa sig internationell kompetens

Inom programmet Erasmus+ beviljades i Finland år 2023 totalt 58 miljoner euro, fem miljoner mer än år 2022 (53 miljoner euro). Under programperioden 2021–2027 har budgeten fram till 2024 ökat med totalt 55 procent. Den årliga ökningen av budgeten innebär att allt fler finländare har möjlighet att utöka sitt kunnande genom internationalisering.

Nytt hopp för Ukraina: 15 inspirerande projekt inom programmen Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren

Inom programmen Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren är det möjligt att erbjuda ett viktigt stöd för individer och gemenskaper som möter oväntade utmaningar. Stödet är särskilt viktigt för dem...

Kvalitetssäkrat medlemskap i Erasmus+, ackreditering, intresserar fortsättningsvis utbildningsanordnarna

Allt fler finländska utbildningsorganisationer är ackrediterade inom programmet Erasmus+. Inom yrkesutbildningen överskrider andelen ackrediterade organisationer redan 90 procent.

Större vikt vid ungas synpunkter inom EU som ett arv av Europaåret för ungdomar 2022

Europeiska kommissionen kommer att ta i bruk en så kallad ungdomskontroll (”youth check”) för att försäkra sig om att effekterna för unga av olika beslut har beaktats. Denna kompletteras i synnerhet...

De ungas röst: Vad betyder internationella erfarenheter för oss?

Skribent: Martta Sergeeva (praoelev, Koordinering av EU-program, Utbildningsstyrelsen) För många unga innebär internationella erfarenheter mycket mer än resor och främmande kulturer eller språk – de...

Fokus på EU:s värderingar och grönt resande år 2024

Under ansökningsomgången år 2024 ligger fokus när det gäller såväl Erasmus+ som Europeiska solidaritetskåren på EU:s grundläggande värderingar.
Visar 1-10/88