Delaktighet får en starkare roll i den nya programperioden för Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren

Temat delaktighet betonas i Europeiska unionens program Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren under den nya programperioden 2021–2027. Målet är att allt fler individer och organisationer ska ha möjlighet att ta del av internationalisering och de fördelar som internationaliseringen medför. Betoningen grundar sig på principerna för jämlikhet och delaktighet som skrivits in i EU:s grundfördrag.

Mika Saarinen har valts till direktör för Erasmus+ -programmets nationella kontor

Direktören för Erasmus+- programmets nationella programkontor i Finland Mikko Nupponen går i pension. Hans efterträdare blir enhetschef Mika Saarinen, som har arbetat med programmet Erasmus+ och föregående EU-program redan i 24 års tid. Saarinen börjar i sin nya befattning den 1 juli 2021.

Inresor till Finland underlättas från EU- och Schengenländerna från och med den 21 juni

Inresor till Finland underlättas från EU- och Schengenländerna från och med den 21 juni

Internationell mobilitet: anvisningar som gäller gränsövergång fr.o.m. 7.6.2021

Gränsbevakningsväsendets anvisningar som gäller gränsövergång under coronapandemin har uppdaterats. De uppdaterade anvisningarna gäller från och med den 7 juni och är i det här skedet i kraft fram till den 27 juni.

Nyheten uppdaterad 4.5.2021: De första ansökningsomgångarna för den nya programperioden inom Erasmus+ har öppnat

Europeiska kommissionen har öppnat de första finansieringsomgångarna för programperioden 2021–2027 inom Erasmus+ den 25 mars 2021. Ansökningstiderna är i maj. Utöver de programområden som är bekanta från tidigare kan man också söka finansiering för nya insatser som ska utveckla det europeiska samarbetet.
Visar 1-5/5