Bekanta dig med projekten som fick Erasmus+ -finansiering 2014–2020

Är du intresserad av att få veta hur mycket finansiering din kommun har fått ta del av ur programmet Erasmus+, eller hurdana Erasmus+ -projekt skolorna i din region har genomfört? All denna information hittar du nu på ett enda ställe, då uppgifterna om projekt som finansierats med medel från Erasmus+ åren 2014–2021 har samlats på Utbildningsstyrelsens webbplats.

Delta i evenemanget #ErasmusDays i oktober!

I oktober ska vi tillsammans fira programmet Erasmus+! Evenemanget #ErasmusDays ordnas i år 14 - 16 oktober. Det ger en ypperlig chans att göra den internationella verksamheten känd både lokalt och internationellt.

Under Europeiska ungdomsveckan tar ungdomarna framtiden i egna händer

Den traditionella Europeiska ungdomsveckan som ordnas 24─30.5.2021 lyfter igen fram ungdomarna, värderingar och samhällsfrågor som är viktiga för ungdomarna, samt ungdomarnas möjlighet att påverka runtom i Europa.

Ansökningstiderna har förlängts för några av Erasmus+ -programmets insatser som handhas av Europeiska kommissionens genomförandeorgan EACEA

Europeiska kommissionen har den 4 maj 2021 förlängt ansökningstiderna för följande av Erasmus+ -programmets insatser som beviljas av genomförandeorganet EACEA.
Visar 1-4/4