”Var modig och välj ett projekttema som har effekt” – tips och perspektiv från lanseringen av programmen Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren

Onsdagen den 13 oktober gick avfärden på en gemensam resa tillsammans med programmen Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren, då den nya programperioden inleddes med ett imponerande program. Under eftermiddagen fick deltagarna i evenemanget som sändes via nätet ta del av tips både på hur man ska ta sig fram i projektdjungeln och på vad man ska packa med sig i (projekt)väskan. De högklassiga talarna riktade deltagarnas fokus på de olika möjligheter som programmen erbjuder.

Strategiska partnerskapsprojekt inom Erasmus+ har genomfört sin verksamhet virtuellt under coronapandemin

Utbildningsstyrelsen gjorde en kartläggning av verksamheten inom Erasmus+ -programmets strategiska partnerskapsprojekt under coronapandemin. Enkäten besvarades av 110 projektaktörer från olika utbildningssektorer och ungdomssektorn. Största delen av projekten har fortsatt sin verksamhet virtuellt under den exceptionella tiden, och man har lyckats bra med att genomföra projektverksamheten på distans.

#ErasmusDays närmar sig ─ kom med!

#ErasmusDays firas i år den 14–16 oktober. Det tre dagar långa evenemanget uppmärksammar programmet Erasmus+ och har som mål att sprida information om programmets utbildnings-, ungdoms- och idrottsprojekt. #ErasmusDyas bjuder in organisationer och privatpersoner som deltagit i projekt eller utbytesperioder till att ordna egna evenemang som ger synlighet åt internationell mobilitet och Europa. #ErasmusDays väntar på dig och din organisation – kom med!

Erasmus+ -finansiering för internationell verksamhet finns att söka i höst

Hösten 2021 finns det nya understöd att ansöka om inom programmet Erasmus+. Det är också möjligt att ansöka om att delta i mobilitetsverksamhet (KA1) och samarbetsprojekt (KA2). Ansökningstiderna infaller i oktober och november. Under hösten är det också möjligt att ansöka om ackreditering inom Erasmus+.

Uppdaterade coronaanvisningar för programmen Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren

Höstens internationella verksamhet inleds under osäkra omständigheter på grund av coronapandemin.

Bekanta dig med projekten som fick Erasmus+ -finansiering 2014–2020

Är du intresserad av att få veta hur mycket finansiering din kommun har fått ta del av ur programmet Erasmus+, eller hurdana Erasmus+ -projekt skolorna i din region har genomfört? All denna information hittar du nu på ett enda ställe, då uppgifterna om projekt som finansierats med medel från Erasmus+ åren 2014–2021 har samlats på Utbildningsstyrelsens webbplats.

Delta i evenemanget #ErasmusDays i oktober!

I oktober ska vi tillsammans fira programmet Erasmus+! Evenemanget #ErasmusDays ordnas i år 14 - 16 oktober. Det ger en ypperlig chans att göra den internationella verksamheten känd både lokalt och internationellt.

Under Europeiska ungdomsveckan tar ungdomarna framtiden i egna händer

Den traditionella Europeiska ungdomsveckan som ordnas 24─30.5.2021 lyfter igen fram ungdomarna, värderingar och samhällsfrågor som är viktiga för ungdomarna, samt ungdomarnas möjlighet att påverka runtom i Europa.

Ansökningstiderna har förlängts för några av Erasmus+ -programmets insatser som handhas av Europeiska kommissionens genomförandeorgan EACEA

Europeiska kommissionen har den 4 maj 2021 förlängt ansökningstiderna för följande av Erasmus+ -programmets insatser som beviljas av genomförandeorganet EACEA.
Visar 1-9/9