Dansare och cirkuskonstnärer tar ett språng in i den digitala världen

Hur kan en konstnärlig upplevelse som är starkt knuten till en plats, en tid och möten mellan människor förmedlas via nätet? Hur kan man få synlighet för sitt arbete via sociala medier? Bland annat detta lär sig dans- och cirkuskonstnärer genom projektet Digital Leap.

Nya metoder för att identifiera invandrares kunnande

I projektet OsTu-oppia Euroopasta kunde man konstatera att invandrares kunnande kan identifieras till exempel med hjälp av kompetenskort och videoverktyg. Tack vare projektet kan metoderna utnyttjas bland annat inom sysselsättningen.

Välbefinnande för äldre genom hantverk och konst

Erasmus+-projektet Handmade Wellbeing – Käsitöistä hyvinvointia föddes ur behovet att erbjuda äldre personer flera möjligheter att syssla med konst och hantverk. Vid sidan av de konkreta resultaten var projektdeltagarnas ökade kunskaper om ämnet viktiga.

Vänner, självsäkerhet och nya lärdomar – mobilitetsprojekt vid Oulu-opisto gav stort intresse för internationalisering

De första stegen mot internationalisering blev till jättekliv då lärarna vid Oulu-opisto tog del i läroanstaltens första EU-projekt. Projektet bidrog till yrkesmässig utveckling och lärdomarna från andra länder gav också nya innehåll för den egna undervisningen.

Internationella utbildningar ger kompetens i främjande av hållbar utveckling

Målet med SKEY:s (Suomen kestävän elämäntavan yhteisöt ry) två år långa Erasmus+-projekt var att öka utbildarnas kompetens genom att delta i kurser på olika håll i Europa och att stöda utvecklingen av ett utbildarnätverk. Goda internationella erfarenheter har fått SKEY att engagera sig i nya internationella projekt.

Europeiska museer bjöd på inspiration, vision och lärdom

Arkitekturmuseets experter bekantade sig under 2019 med europeiskt museiarbete vid sammanlagt 11 olika museer runt om i Europa. Resorna var möjliga tack vare ett Erasmus+-projekt. Besöksobjekten gav konkreta lärdomar om det egna arbetet och verktyg för framtiden.

Utveckling av organisationsutbildning: internationella möten och peer learning som verktyg

I det Erasmus+-projekt som koordinerades av Studieförbundet KSL fick utbildare och lärare åka på utlandsperioder för att komplettera sina kunskaper i att utveckla organisationsutbildning. Det framgångsrika projektet ledde till ett nytt, liknande projekt som erbjuder ännu fler möjligheten att delta i mobilitetsperioder.

Professionalism krävs numera också i volontärarbetet – verktyg för hantering av framtiden skapas för organisationerna

Tredje sektorn och volontärarbete ska finnas i demokratins kärna, men kraven på professionalitet har ökat. Sakkunniga Marion Fields koordinerade två Erasmus+-projekt, som gav europeiska organisationer beredskap att möta framtiden.

Rättigheter för personer med funktionsnedsättning behöver främjas kontinuerligt

I projektet Improving the Skills and Competencies in Self-Directed Support (SKILLS) fokuserade man bland annat genom personlig budgetering på att förbättra rättigheterna för personer med funktionsnedsättning. Med hjälp av en personlig budget blir det möjligt att erbjuda lämplig hjälp och stöd till den som behöver.
Visar 1-9/9