#ErasmusDays firas om en månad – kom med!

#ErasmusDays firas i år den 13-15 oktober. #ErasmusDays bjuder in organisationer och privatpersoner som deltagit i projekt eller utbytesperioder att ordna egna evenemang som ger synlighet åt internationell mobilitet och Europa. #ErasmusDays väntar på dig och din organisation!

#ErasmusDays firas på hösten – kom med!

#ErasmusDays firas i år den 13-15 oktober. Det tre dagar långa evenemanget uppmärksammar programmet Erasmus+ och har som mål att sprida information om programmets utbildnings-, ungdoms- och idrottsprojekt. #ErasmusDyas bjuder in organisationer och privatpersoner som deltagit i projekt eller utbytesperioder till att ordna egna evenemang som ger synlighet åt internationell mobilitet och Europa. #ErasmusDays väntar på dig och din organisation – kom med!

Färre ansökningar om samarbetsprojekt inom Erasmus+ än under tidigare år

Antalet ansökningar som lämnades in för samarbetsprojekt som stöder innovationer och läroanstalternas utvecklingsarbete minskade i jämförelse med fjolåret. En orsak kan vara att motsvarande projekt som beviljats finansiering under den förra ansökningsomgången fortfarande pågår.

Erasmus+-ackreditering intresserade under den andra ansökningsomgången

Den andra ansökningsomgången för ackreditering inom programmet Erasmus+ intresserade organisationerna inom utbildnings- och ungdomssektorn. Totalt 82 ansökningar godkändes. Ackrediteringen ger möjlighet till ett långsiktigt och kvalitetssäkrat internationellt samarbete inom programmet Erasmus+.

Rikligt med ansökningar om mobilitetsperioder inom programmet Erasmus+ efter att reserestriktionerna luckrats upp

Den första ansökningsomgången för mobilitet i anslutning till lärande inom Erasmus+ avslutades 23.2.2022. Ungefär 40 miljoner euro fanns att söka för mobilitetsperioder under den första ansökningsomgången.

Ansökningsomgångarna för 2022 inom Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren har öppnats

Europeiska kommissionen har den 24 november 2021 öppnat ansökan om finansiering och publicerat programhandledningen för Erasmus+ för år 2022. Utöver de sedan tidigare bekanta programinsatserna erbjuds nya intressanta möjligheter. Nya programinsatser är till exempel virtuella utbyten inom högskoleutbildningen och ungdomssektorn samt insatsen för inkludering Discover EU, som ska ge allt fler unga möjlighet att bekanta sig med Europa med tåg. Ansökningsomgångarna för Europeiska solidaritetskåren öppnades den 17 november 2021.

Strategiska partnerskapsprojekt inom Erasmus+ har genomfört sin verksamhet virtuellt under coronapandemin

Utbildningsstyrelsen gjorde en kartläggning av verksamheten inom Erasmus+ -programmets strategiska partnerskapsprojekt under coronapandemin. Enkäten besvarades av 110 projektaktörer från olika utbildningssektorer och ungdomssektorn. Största delen av projekten har fortsatt sin verksamhet virtuellt under den exceptionella tiden, och man har lyckats bra med att genomföra projektverksamheten på distans.

#ErasmusDays närmar sig ─ kom med!

#ErasmusDays firas i år den 14–16 oktober. Det tre dagar långa evenemanget uppmärksammar programmet Erasmus+ och har som mål att sprida information om programmets utbildnings-, ungdoms- och idrottsprojekt. #ErasmusDyas bjuder in organisationer och privatpersoner som deltagit i projekt eller utbytesperioder till att ordna egna evenemang som ger synlighet åt internationell mobilitet och Europa. #ErasmusDays väntar på dig och din organisation – kom med!

Erasmus+ -finansiering för internationell verksamhet finns att söka i höst

Hösten 2021 finns det nya understöd att ansöka om inom programmet Erasmus+. Det är också möjligt att ansöka om att delta i mobilitetsverksamhet (KA1) och samarbetsprojekt (KA2). Ansökningstiderna infaller i oktober och november. Under hösten är det också möjligt att ansöka om ackreditering inom Erasmus+.

Uppdaterade coronaanvisningar för programmen Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren

Höstens internationella verksamhet inleds under osäkra omständigheter på grund av coronapandemin.
Visar 1-10/24