God praxis för Erasmus+-ackreditering finns nu på ett och samma ställe – utredningen hjälper organisationer när de ansöker om ackreditering

Utbildningsstyrelsen lät år 2022 göra en utredning om god praxis för Erasmus+-planer som lämnas in av organisationer och konsortier inom allmänbildande utbildning eller vuxenutbildning. Som material användes ackrediteringsansökningar från ansökningsomgångarna år 2020 och 2021 och bedömningar av dessa.

Erasmus+-programmets partnerskap för samarbete väckte intresse under vårens ansökningsomgång 2023

Under ansökningsomgången våren 2023 ansöktes det ivrigt om finansiering för Erasmus+-partnerskap för samarbete. Antalet ansökningar ökade inom alla sektorer. En anledning kan vara den lättare administrationen och intensifierat stöd för nya aktörer.

Antalet ansökningar för Erasmus+-mobilitetsprojekt tillbaka på samma nivå som före coronapandemin

Antalet ansökningar för Erasmus+-mobilitetsprojekt ökade rejält jämfört med förra året. En ny insats som det var möjligt att ansöka om finansiering för var perioder utomlands för idrottspersonal, som intresserade aktörer inom idrottssektorn. Vid ansökningsomgången år 2023 beviljas cirka 46,7 miljoner euro i finansiering till mobilitetsprojekt.

Fler möjligheter till läroperioder i ett annat EU-land? – Ge respons till Europeiska kommissionen!

Under 2023 förbereder EU-kommissionen ett förslag till rådets rekommendation om lärandemobilitet. Målet med den nya rekommendationen är att garantera alla möjlighet till en läroperiod i ett annat EU-land.

Finländska högskolor utvecklar framtidens lösningar inom digitalisering, hållbar utveckling och offshoreindustri

Erasmus+-programmets framtidsinriktade projekt (Forward-looking projects) har som mål att främja innovation, kreativitet, virtuellt deltagande och socialt entreprenörskap. År 2022 kunde man söka finansiering i tre olika projektdelar, där man finansierar yrkesutbildning, vuxenutbildning och projekt med sektorsövergripande prioriteringar. Tre finländska högskolor var framgångsrika i projektomgången.

Samarbete och praktisk inriktning är nycklarna till att lära sig miljöhållbarhet

Klimatförändringen och minskningen av den biologiska mångfalden är stora utmaningar för mänskligheten och för att lösa dem behövs samarbete på olika nivåer. Rapporten publicerades av Europeiska kommissionen presenterar beprövade tillvägagångssätt för att utveckla undervisningen i miljöhållbarhet i Erasmus+-projekten.

Berätta för oss, hur man inom vuxenutbildningssektorn stöder vuxna som flytt från Ukraina

Utbildningsstyrelsens internationaliseringstjänster inom vuxenutbildningen samlar in erfarenheter och god praxis från utbildare, handledare och utbildningsanordnare! Rysslands attack mot Ukraina har...

#ErasmusDays firas om en månad – kom med!

#ErasmusDays firas i år den 13-15 oktober. #ErasmusDays bjuder in organisationer och privatpersoner som deltagit i projekt eller utbytesperioder att ordna egna evenemang som ger synlighet åt internationell mobilitet och Europa. #ErasmusDays väntar på dig och din organisation!

#ErasmusDays firas på hösten – kom med!

#ErasmusDays firas i år den 13-15 oktober. Det tre dagar långa evenemanget uppmärksammar programmet Erasmus+ och har som mål att sprida information om programmets utbildnings-, ungdoms- och idrottsprojekt. #ErasmusDyas bjuder in organisationer och privatpersoner som deltagit i projekt eller utbytesperioder till att ordna egna evenemang som ger synlighet åt internationell mobilitet och Europa. #ErasmusDays väntar på dig och din organisation – kom med!

Färre ansökningar om samarbetsprojekt inom Erasmus+ än under tidigare år

Antalet ansökningar som lämnades in för samarbetsprojekt som stöder innovationer och läroanstalternas utvecklingsarbete minskade i jämförelse med fjolåret. En orsak kan vara att motsvarande projekt som beviljats finansiering under den förra ansökningsomgången fortfarande pågår.
Visar 1-10/31