Strategiska partnerskapsprojekt inom Erasmus+ har genomfört sin verksamhet virtuellt under coronapandemin

Utbildningsstyrelsen gjorde en kartläggning av verksamheten inom Erasmus+ -programmets strategiska partnerskapsprojekt under coronapandemin. Enkäten besvarades av 110 projektaktörer från olika utbildningssektorer och ungdomssektorn. Största delen av projekten har fortsatt sin verksamhet virtuellt under den exceptionella tiden, och man har lyckats bra med att genomföra projektverksamheten på distans.

Samarbete mellan lärare i Europa belönas med nytt europeiskt pris för innovativ undervisning

Det europeiska priset för innovativ undervisning (EITA) delas ut för första gången och har som mål att lyfta fram de bästa verksamhetsmodellerna för undervisning som genomförts inom programmet Erasmus+. Med priset vill man ge erkänsla åt lärare och skolor som deltagit i europeiska projekt.

#ErasmusDays närmar sig ─ kom med!

#ErasmusDays firas i år den 14–16 oktober. Det tre dagar långa evenemanget uppmärksammar programmet Erasmus+ och har som mål att sprida information om programmets utbildnings-, ungdoms- och idrottsprojekt. #ErasmusDyas bjuder in organisationer och privatpersoner som deltagit i projekt eller utbytesperioder till att ordna egna evenemang som ger synlighet åt internationell mobilitet och Europa. #ErasmusDays väntar på dig och din organisation – kom med!

Erasmus+ -finansiering för internationell verksamhet finns att söka i höst

Hösten 2021 finns det nya understöd att ansöka om inom programmet Erasmus+. Det är också möjligt att ansöka om att delta i mobilitetsverksamhet (KA1) och samarbetsprojekt (KA2). Ansökningstiderna infaller i oktober och november. Under hösten är det också möjligt att ansöka om ackreditering inom Erasmus+.

Uppdaterade coronaanvisningar för programmen Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren

Höstens internationella verksamhet inleds under osäkra omständigheter på grund av coronapandemin.

Mika Saarinen har valts till direktör för Erasmus+ -programmets nationella kontor

Direktören för Erasmus+- programmets nationella programkontor i Finland Mikko Nupponen går i pension. Hans efterträdare blir enhetschef Mika Saarinen, som har arbetat med programmet Erasmus+ och föregående EU-program redan i 24 års tid. Saarinen börjar i sin nya befattning den 1 juli 2021.

Inresor till Finland underlättas från EU- och Schengenländerna från och med den 21 juni

Inresor till Finland underlättas från EU- och Schengenländerna från och med den 21 juni

Bekanta dig med projekten som fick Erasmus+ -finansiering 2014–2020

Är du intresserad av att få veta hur mycket finansiering din kommun har fått ta del av ur programmet Erasmus+, eller hurdana Erasmus+ -projekt skolorna i din region har genomfört? All denna information hittar du nu på ett enda ställe, då uppgifterna om projekt som finansierats med medel från Erasmus+ åren 2014–2021 har samlats på Utbildningsstyrelsens webbplats.

Internationell mobilitet: anvisningar som gäller gränsövergång fr.o.m. 7.6.2021

Gränsbevakningsväsendets anvisningar som gäller gränsövergång under coronapandemin har uppdaterats. De uppdaterade anvisningarna gäller från och med den 7 juni och är i det här skedet i kraft fram till den 27 juni.

De första ansökningsomgångarna under den nya Erasmus+-programperioden kom trevande i gång

I slutet av maj gick tidsfristen ut för de första ansökningsomgångarna i det nya Erasmus+-programmet och antalet ansökningar var måttligt. Dessa ansökningsomgångar gällde bidrag för inlärningsrelaterad mobilitet och partnerskap för samarbete. För ansökningsomgångarna på hösten torde det finnas bidrag att sökas för både småskaliga partnerskap och mobilitet.
Visar 1-10/48