Coronavirusets inverkan på mobiliteten inom Erasmus+

Koronaviruksen vaikutukset Erasmus+ -liikkuvuuteen

Redan fler än 100 000 finländare har ökat sitt kunnande utomlands med finansiering från Erasmus+

Under Erasmus+-programmets pågående programperiod, som inleddes år 2014, har redan fler än 122 700 personer i Finland fått finansiering för att delta i en utlandsperiod.

Utbildningsstyrelsen söker projektbedömare för programmet Erasmus+

Genom den här utlysningen utökar vi gruppen av bedömare för Erasmus+-programperioden 2014–2020. Bedömarna som väljs nu har senare möjlighet att förnya sin ansökan också för programperioden som börjar 2021. Sista ansökningsdag är 15.11.2019.

Ansökningstiderna för Erasmus+ 2020 har publicerats

Europeiska kommissionen har reserverat totalt cirka 3,2 miljarder euro för att finansiera Erasmus+ under 2020. Av det här anslaget har preliminärt 45,5 miljoner euro reserverats för Erasmus+-stipendier i Finland.

Nya publikationer som stöd för internationellt samarbete

Både Utbildningsstyrelsen och Cedefop – Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning har producerat flera olika publikationer och broshyrer på engelska som aktörer inom yrkesutbildningen kan använda som stöd för internationellt samarbete.

Utbildningsstyrelsen har kartlagt Erasmus+-aktörernas tankar kring effekter och utvärdering

Utbildningsstyrelsen har i samarbete med Demos Helsinki utrett vilka effekter projekten som beviljats Erasmus+-finansiering har eftersträvat, hur effekterna har utvärderats och hurdant stöd projektaktörerna behöver för att utveckla och utvärdera effekterna.

I oktober firas internationellt samarbete och europeisk identitet

Under det tre dagar långa #ErasmusDay-evenemanget delar man på olika håll i Europa med sig av erfarenheter och lärdomar från Erasmus+-programmets utbildnings-, ungdoms- och idrottsprojekt....

Brexitavtalet förkastades – oklart hur det påverkar EU-programmen

Det brittiska parlamentet röstade den 15 januari för att förkasta avtalet om utträde ur EU. Tills vidare är det oklart vad som händer till näst: kommer man att skjuta upp tidpunkten för utträdet som...

Europeiska kommissionen ger förslag på hur Erasmus+-programmet kan förbereda sig för brexit utan avtal

Enligt kommissionens förslag kan de som deltar i Erasmus+-programmet och är på utbyte i Storbritannien som inletts senast 29.3.2019 slutföra sin vistelse och är berättigade till de stipendier som hör...

Månadens statistik: Mobiliteten bland studerande inom yrkesutbildningen minskade mindre än tidigare

År 2018 åkte totalt 5 334 studerande inom yrkesutbildningen på en utlandsperiod, vilket är en minskning på 4 procent jämfört med året innan. Antalet utlandsperioder på minst två veckor minskade med 4,8 procent medan antalet perioder under två veckor minskade med 2,6 procent. Minskningen i antalet studerande som deltog i en utlandsperiod var ändå betydligt mindre än under det föregående statistikåret.
Visar 1-10/10