GreenVETnet ökar de gröna arbetssätten i yrkesutbildningen

Miljöansvar är ännu inte på alla håll i Europa en del av vardagen inom yrkesutbildningen, trots att de studerande behöver kunskap om gröna arbetssätt när de övergår till arbetslivet. Savon ammattiopisto koordinerar projektet GreenVETnet, som fått finansiering från Erasmus+. Projektets mål är att integrera hållbar utveckling och gröna arbetssätt i yrkesutbildningen.

Europeiska kommissionen finansierar utvecklingen av den finländska yrkesutbildningen med flera miljoner

Finland beviljades en finansiering på flera miljoner euro från insatsen Erasmus+ Centres of Vocational Excellence för att utveckla yrkesutbildningen. Insatsen finansieras av Europeiska kommissionen. I höstens utlysning för yrkeskunskapscentrum finansierades 13 projekt och den sammanlagda beviljade finansieringen är cirka 47 miljoner euro. Två av de finansierade projekten är koordinerade från Finland.

Den internationella mobiliteten inom yrkesutbildningen återhämtade sig gradvis under 2022

Ser man på förhållandena åkte 6,2 procent av de 16–25-åringar som inledde sina studier utomlands och 4,3 procent studerande kom till Finland under 2022. År 2019 var motsvarande tal 10,3 och 7,3...

Erasmus+-programmets partnerskap för samarbete väckte intresse under vårens ansökningsomgång 2023

Under ansökningsomgången våren 2023 ansöktes det ivrigt om finansiering för Erasmus+-partnerskap för samarbete. Antalet ansökningar ökade inom alla sektorer. En anledning kan vara den lättare administrationen och intensifierat stöd för nya aktörer.

Antalet ansökningar för Erasmus+-mobilitetsprojekt tillbaka på samma nivå som före coronapandemin

Antalet ansökningar för Erasmus+-mobilitetsprojekt ökade rejält jämfört med förra året. En ny insats som det var möjligt att ansöka om finansiering för var perioder utomlands för idrottspersonal, som intresserade aktörer inom idrottssektorn. Vid ansökningsomgången år 2023 beviljas cirka 46,7 miljoner euro i finansiering till mobilitetsprojekt.

Steget från eTwinning till mobilitet

Jenni Decandia ja Sari Kallio, eTwinning ambassadörer I Erasmus+-projekten uppmuntras deltagarna använda de idéer, verktyg och webbmiljöer som eTwinning erbjuder i olika projektarbeten. Men hur lönar...

Att förstå internationella kunder är en del av yrkesskickligheten

eTwinning plattformen och nätverket, som uppmuntrar samarbete mellan lärare och studerande från olika håll i Europa, har helt ändrat hur Mari Jokela i sin uppgift som lärare inom turism vid Lapplands...

Fler möjligheter till läroperioder i ett annat EU-land? – Ge respons till Europeiska kommissionen!

Under 2023 förbereder EU-kommissionen ett förslag till rådets rekommendation om lärandemobilitet. Målet med den nya rekommendationen är att garantera alla möjlighet till en läroperiod i ett annat EU-land.

Finländska högskolor utvecklar framtidens lösningar inom digitalisering, hållbar utveckling och offshoreindustri

Erasmus+-programmets framtidsinriktade projekt (Forward-looking projects) har som mål att främja innovation, kreativitet, virtuellt deltagande och socialt entreprenörskap. År 2022 kunde man söka finansiering i tre olika projektdelar, där man finansierar yrkesutbildning, vuxenutbildning och projekt med sektorsövergripande prioriteringar. Tre finländska högskolor var framgångsrika i projektomgången.

Samarbete och praktisk inriktning är nycklarna till att lära sig miljöhållbarhet

Klimatförändringen och minskningen av den biologiska mångfalden är stora utmaningar för mänskligheten och för att lösa dem behövs samarbete på olika nivåer. Rapporten publicerades av Europeiska kommissionen presenterar beprövade tillvägagångssätt för att utveckla undervisningen i miljöhållbarhet i Erasmus+-projekten.
Visar 1-10/89