Utbildningsstyrelsen har utrett åtgärder för att främja internationalisering för unga

Utbildningsstyrelsen har publicerat översikten Suuntaviivoja kansainvälistymiseen – Näin edistämme nuorten ja nuorten aikuisten kansainvälistymistä (Riktlinjer för internationalisering) som ett inlägg...

Ansökningsomgången våren 2024 för programmen Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren vittnar om ett stort intresse för internationell mobilitet och internationellt samarbete

Ansökningsomgången våren 2024 för programmen Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren vittnar om ett stort intresse för internationell mobilitet och internationellt samarbete.

Antalet perioder utomlands ökar inom yrkesutbildningen, men når fortfarande inte upp till nivån före coronapandemin

År 2023 åkte totalt 3 724 studerande utomlands för en period under studierna inom yrkesutbildningen. Det här är en ökning med 38 procent jämfört med år 2022. Före coronapandemin år 2019 åkte 4 426 studerande utomlands för en period. När det gäller personalens deltagande i mobilitet närmar sig siffrorna redan toppåren 2017–2019.

Erasmus+ innovationsallianser stöder 17 finska organisationer

Under 2023 års ansökningsomgång finansierades ett rekordstort antal projekt ,37 stycken i Europa. Finlands deltagande omfattar ett brett spektrum av aktörer: högskolor, yrkesutbildningsinstitutioner, organisationer, företag och ett välfärdsområde.

Genom att aktivt delta tillsammans kan vi påverka

Inom programmen Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren strävar man efter att främja aktivt medborgarskap och öka kunskapen om Europeiska unionen bland allmänheten. Att stärka aktivt medborgarskap och möjligheter att påverka i samhället är särskilt viktigt just nu inför EU-valet i juni 2024.

Finansieringen som beviljades inom programmet Erasmus+ i Finland ökade betydligt 2023 – allt fler har möjlighet att skaffa sig internationell kompetens

Inom programmet Erasmus+ beviljades i Finland år 2023 totalt 58 miljoner euro, fem miljoner mer än år 2022 (53 miljoner euro). Under programperioden 2021–2027 har budgeten fram till 2024 ökat med totalt 55 procent. Den årliga ökningen av budgeten innebär att allt fler finländare har möjlighet att utöka sitt kunnande genom internationalisering.

Nytt hopp för Ukraina: 15 inspirerande projekt inom programmen Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren

Inom programmen Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren är det möjligt att erbjuda ett viktigt stöd för individer och gemenskaper som möter oväntade utmaningar. Stödet är särskilt viktigt för dem...

Kvalitetssäkrat medlemskap i Erasmus+, ackreditering, intresserar fortsättningsvis utbildningsanordnarna

Allt fler finländska utbildningsorganisationer är ackrediterade inom programmet Erasmus+. Inom yrkesutbildningen överskrider andelen ackrediterade organisationer redan 90 procent.

Större vikt vid ungas synpunkter inom EU som ett arv av Europaåret för ungdomar 2022

Europeiska kommissionen kommer att ta i bruk en så kallad ungdomskontroll (”youth check”) för att försäkra sig om att effekterna för unga av olika beslut har beaktats. Denna kompletteras i synnerhet...

Ansökningsomgången år 2024 för Erasmus+ fokuserar på EU:s gemensamma värderingar

Europeiska kommissionen har öppnat ansökningsomgången 2024 för programmet Erasmus+. Totalt kommer cirka 60 miljoner euro att delas ut i Finland under denna ansökninsomgång. Insatserna och ansökningstiderna förblir de samma som tidigare år, men bland nyheterna finns en höjning av bidragsbeloppen för grönt resande.
Visar 1-10/112