Europeiska upplevelser och olika synpunkter på Europa – Jean Monnet-finansieringen stöder Otaniemen lukio och Alexanderinstitutet vid Helsingfors universitet

Jean Monnet-finansieringen för utveckling av undervisningen gör universitetsstuderande bekanta med aktuella ämnen i östra Europa. I Otaniemen lukio utvecklas innovativa undervisningsmetoder som gör EU mer intressant för unga.

GreenVETnet ökar de gröna arbetssätten i yrkesutbildningen

Miljöansvar är ännu inte på alla håll i Europa en del av vardagen inom yrkesutbildningen, trots att de studerande behöver kunskap om gröna arbetssätt när de övergår till arbetslivet. Savon ammattiopisto koordinerar projektet GreenVETnet, som fått finansiering från Erasmus+. Projektets mål är att integrera hållbar utveckling och gröna arbetssätt i yrkesutbildningen.

Ett nytt partnernätverk för utbildning i musikbranschen på andra stadiet blev resultatet av ett projekt som leddes av Gradia

Det fanns ett behov av nya internationella samarbetskanaler för utbildning inom musikbranschen när utbildningen flyttade till Gradia, en läroanstalt på andra stadiet, i Jyväskylä. Tack vare Erasmus+-projektet lyckades man hitta nya partner.

Språklig och kulturell mångfald och rikedom i eTwinning

eTwinning-verksamheten skapar mångfald i pedagogik och utbildning. Dessutom ökar samarbetet språkmångfalden och skapar en språklig rikedom i pedagogiken. Förutom Europeiska unionens medlemsländer...

Nya insikter och tillåtna misslyckanden − så här lyckades Vanda-läroanstalten Mercuria med att koordinera sitt första EU-projekt

Månadens stjärnprojekt: Yrkesläroanstalten Mercuria, som erbjuder utbildning inom handel, hade koordinerande ansvar för ett Erasmus+-projekt där man utvecklade en modell för engagerande lärande. Projektet var en succé och de positiva upplevelserna bidrog till att projektarbetet blev en del av läroanstaltens basverksamhet, berättar biträdande rektor Markus Oedewald vid Mercuria.

När kvaliteten på internationaliseringen bedöms av jämlikar – i Luovis projekt skapades verktyg för kvalitetsarbete mellan läroanstalterna

Inom Erasmus+-projektet, som leddes av specialyrkesläroanstalten Luovi, utvecklades en metod för peer review, med vilken parterna bedömer varandras internationella verksamhet och kunnande. De kriterier som skapades inom projektet används också för närvarande vid europeiska yrkesläroanstalter.

Swirl-projektet förde samman yrkesstuderande och företag

Det treåriga projektet Student Work Experience In Real Life (Swirl) stärkte med hjälp av företagssamarbete yrkesskolestuderandes jobbsökarfärdigheter. Med hjälp av lärdomarna från projektet kan de studerande utveckla och komplettera sitt kunnande, stärka sin självkänsla samt hitta systematiska sätt att närma sig företag och hitta sysselsättning.

När unga inser att det kan vara till nytta ändrar de sina vanor

Projektet Student Wellbeing through eSport visar vilken betydelse äkta motivation har för att lära sig och ändra sina levnadsvanor. De ungdomar som deltog i projektet skaffade sig bättre levnadsvanor, eftersom det är till nytta i spelet.

Projektet DIG IT stärkte självkänslan i yrkesidentiteten och arbetslivsfärdigheterna

I Erasmus+ DIG IT-projektet, som ordnades av fem EU-länder, förbättrades yrkesstuderandes arbetslivsfärdigheter med hjälp av internationella workshopar och digital berättarkonst. Projektet var en positiv lärupplevelse också för lärarna.

Att resa med studerande som behöver särskilt stöd är lärorikt för alla

Yrkesinstitutet Live har långa traditioner av att ordna utlandsperioder för studerande som behöver särskilt stöd. Erfarenheterna har stärkt kompetensen. Tack vare kompetensen och den gedigna praxisen har läroanstalten beviljats Erasmusstadgan för yrkesutbildning.
Visar 1-10/11