Jyväskylä vill vara en av de främsta idrottsstäderna – och får draghjälp av sina ”perfekta referensstäder” i Sverige och Estland

Till skillnad från kultursektorn är det åtminstone tills vidare ett mindre känt fenomen att bli utnämnd till Europas eller världens idrotts- och motionshuvudstad. Sådana här utmärkelser beviljas ändå...

När det europeiska friidrottsfolket samlades i Helsingfors med Erasmus+ Sport-pengar ledde en intressant diskussion alltid till en ny – arrangören överraskades fullständigt

”Stämningen var fantastisk”, konstaterar Jorma Kemppainen efter Erasmus+ Sport-mötet i Helsingfors. De projektpartner som deltog skissar redan på ett nytt projekt för utveckling av barnidrotten.

Landsbygdens eldsjälar – redskap för att främja välbefinnandet och motionsglädjen genom erfarenheter på lokal nivå och internationellt samarbete

Eldsjälar är små orters energiknippen, som får lokalbefolkningen att röra på sig och drömmar om olika hobbyer att bli sanna. Allt för att också andra ska hitta sin inre glöd att möta framtidens utmaningar, både inom idrottsföreningar och arbetslivet. XAMK och ESLi har tagit hjälp av internationella projekt finansierade av Erasmus+ för motions- och idrottsområdet – Sport för att lyfta fram eldsjälarnas lärdomar.

Motion för att främja mental hälsa – nya idéer från europeiskt samarbete

Föreningsutvecklare Sampsa Kivistö fick Hämeen Liikunta ja Urheilu (HLU) med i ett europeiskt samarbete som med finansiering från Erasmus+ Sport utvecklade metoder för att öka motion bland personer i psykiatrisk rehabilitering. Deltagarna prövade på nya idrottsgrenar och motionerar fortfarande tillsammans trots att projektet är avslutat. I det fortsatta projektet intensifieras samarbetet mellan idrottsföreningarna och yrkesverksamma inom psykiatri.

Erasmus+ Sport-projektet samlade experter på motionsdopning

A-klinikstiftelsens Delts-projekt har varit fullt av lärupplevelser och inspirerande nätverkande. Erasmus+-projektet gjorde utbildningskompetensen inom det finländska antidopningsarbetet inom motion känt i Europa.

Saker ändras när man ändrar på dem

En liten önskan om att med hjälp av motion och idrott förbättra livet för barn och unga med funktionsnedsättning förbättrade livskvaliteten för barn runtom i Europa.

Från idrottsinstruktör till livskompetenscoach

Med stöd från Erasmus+ för motions- och idrottsområdet – Sport tränades instruktörerna vid FIMU i att lösa små och stora problem. Projektets huvudsakliga mål var att med hjälp av motion och idrott på gräsrotsnivå främja social delaktighet och skolgångsmotivation hos barn och unga som riskerar att marginaliseras.

För att de unga ska fortsätta med en aktiv livsstil

Block Out Dropout, ett samarbetsprojekt inom Erasmus+ Sport som koordinerades av idrottstjänsterna vid Kemi stad, ville hitta lösningar för att förebygga drop out-fenomenet inom motion och idrott. I Finland är drop out-fenomenet, att intresset för motions- och idrottshobbyer minskar i tonåren, exceptionellt stort om man jämför internationellt. Genom att använda de olika projektpartnernas styrkor åstadkom man ett effektivt och övertygande projekt.

Stabilare mental hälsa, starkare idrottsförening

Föreningsutvecklare Sampsa Kivistö fick Hämeen Liikunta ja Urheilu (HLU) med i ett europeiskt samarbete som med finansiering från Erasmus+ Sport utvecklar metoder för att öka motion bland personer i psykiatrisk rehabilitering.
Visar 1-9/9