Erasmus+-programmets partnerskap för samarbete väckte intresse under vårens ansökningsomgång 2023

Under ansökningsomgången våren 2023 ansöktes det ivrigt om finansiering för Erasmus+-partnerskap för samarbete. Antalet ansökningar ökade inom alla sektorer. En anledning kan vara den lättare administrationen och intensifierat stöd för nya aktörer.

Antalet ansökningar för Erasmus+-mobilitetsprojekt tillbaka på samma nivå som före coronapandemin

Antalet ansökningar för Erasmus+-mobilitetsprojekt ökade rejält jämfört med förra året. En ny insats som det var möjligt att ansöka om finansiering för var perioder utomlands för idrottspersonal, som intresserade aktörer inom idrottssektorn. Vid ansökningsomgången år 2023 beviljas cirka 46,7 miljoner euro i finansiering till mobilitetsprojekt.

Fler möjligheter till läroperioder i ett annat EU-land? – Ge respons till Europeiska kommissionen!

Under 2023 förbereder EU-kommissionen ett förslag till rådets rekommendation om lärandemobilitet. Målet med den nya rekommendationen är att garantera alla möjlighet till en läroperiod i ett annat EU-land.

Samarbete och praktisk inriktning är nycklarna till att lära sig miljöhållbarhet

Klimatförändringen och minskningen av den biologiska mångfalden är stora utmaningar för mänskligheten och för att lösa dem behövs samarbete på olika nivåer. Rapporten publicerades av Europeiska kommissionen presenterar beprövade tillvägagångssätt för att utveckla undervisningen i miljöhållbarhet i Erasmus+-projekten.

”Vi engagerar de ungas röst i beslutsfattandet "- Finlands Tränare har också ungdomsmedlemmar

Evenemanget Unga tränare - framtidens skapare Teamet Unga tränare fick idén att ordna ett evenemang om behovet av nätverk med andra unga tränare och att bli bekant med tränare även utanför den egna...

Under den europeiska idrottsveckan motionerade man runtom i Finland, tackade aktörer inom idrottsbranschen och firade föreningarnas gemenskap

Invigning i Prag 22–23.9 Europeiska idrottsveckan öppnades officiellt den 23 september i Prag, i EU:s ordförandeskapsland Tjeckien. I samband med invigningen fördjupade man sig i idrottssektorns...

#ErasmusDays firas om en månad – kom med!

#ErasmusDays firas i år den 13-15 oktober. #ErasmusDays bjuder in organisationer och privatpersoner som deltagit i projekt eller utbytesperioder att ordna egna evenemang som ger synlighet åt internationell mobilitet och Europa. #ErasmusDays väntar på dig och din organisation!

#ErasmusDays firas på hösten – kom med!

#ErasmusDays firas i år den 13-15 oktober. Det tre dagar långa evenemanget uppmärksammar programmet Erasmus+ och har som mål att sprida information om programmets utbildnings-, ungdoms- och idrottsprojekt. #ErasmusDyas bjuder in organisationer och privatpersoner som deltagit i projekt eller utbytesperioder till att ordna egna evenemang som ger synlighet åt internationell mobilitet och Europa. #ErasmusDays väntar på dig och din organisation – kom med!

Mot en idrott fri från trakasserier – tränarorganisation utvecklar ansvarsfull träning i EU-projekt

Den finländska organisationen för tränare deltar i ett europeiskt samarbetsprojekt där man bygger rutiner för att förebygga trakasserier inom idrottsträning. Man vill förankra etiken stadigt i interaktionen mellan idrottare och tränare, berättar organisationens verksamhetsledare Sari Tuunainen.

Rikligt med ansökningar om mobilitetsperioder inom programmet Erasmus+ efter att reserestriktionerna luckrats upp

Den första ansökningsomgången för mobilitet i anslutning till lärande inom Erasmus+ avslutades 23.2.2022. Ungefär 40 miljoner euro fanns att söka för mobilitetsperioder under den första ansökningsomgången.
Visar 1-10/26