Genom att aktivt delta tillsammans kan vi påverka

Inom programmen Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren strävar man efter att främja aktivt medborgarskap och öka kunskapen om Europeiska unionen bland allmänheten. Att stärka aktivt medborgarskap och möjligheter att påverka i samhället är särskilt viktigt just nu inför EU-valet i juni 2024.

Flera finländska aktörer fick finansiering för globalt samarbete

I resultaten från ansökningsomgången 2023 för Erasmus+-programmets kapacitetsuppbyggnadsprojekt visade de finländska aktörerna sin styrka i internationellt samarbete inom högskoleutbildning, yrkesutbildning och idrott.

#BeInclusive EU Sport Awards – ansökningen har börjat!

Alla organisationer inom motions- och idrottssektorn som främjar socialt välbefinnande kan delta i tävlingen. Motion och idrott är fulla av möjligheter och med hjälp av idrottsaktiviteter kan idrotten...

Finansieringen våren 2023 har beviljats för ansökningar om mobilitet inom programmet Erasmus+

Internationell mobilitet intresserar organisationerna igen efter åren som präglades av coronapandemin. Glädjande nog fanns det även ett stort antal nya sökande. Den här ansökningsomgången beviljades finansiering för mobilitet till ett belopp av totalt 40,8 miljoner euro.

Lotten valde ut 150 européer till en medborgarpanel i Bryssel – uppgiften är att riva hindren för mobilitet i Europa

Telefonen ringde, och snart satt Niko Ranta, studerande från Uleåborg, i EU-kommissionens medborgarpanel och tog fram idéer för framtiden gällande lärandemobilitet. Medborgarpanelerna är en ny modell för deltagande demokrati i EU.

Erasmus+-programmets partnerskap för samarbete väckte intresse under vårens ansökningsomgång 2023

Under ansökningsomgången våren 2023 ansöktes det ivrigt om finansiering för Erasmus+-partnerskap för samarbete. Antalet ansökningar ökade inom alla sektorer. En anledning kan vara den lättare administrationen och intensifierat stöd för nya aktörer.

Antalet ansökningar för Erasmus+-mobilitetsprojekt tillbaka på samma nivå som före coronapandemin

Antalet ansökningar för Erasmus+-mobilitetsprojekt ökade rejält jämfört med förra året. En ny insats som det var möjligt att ansöka om finansiering för var perioder utomlands för idrottspersonal, som intresserade aktörer inom idrottssektorn. Vid ansökningsomgången år 2023 beviljas cirka 46,7 miljoner euro i finansiering till mobilitetsprojekt.

Fler möjligheter till läroperioder i ett annat EU-land? – Ge respons till Europeiska kommissionen!

Under 2023 förbereder EU-kommissionen ett förslag till rådets rekommendation om lärandemobilitet. Målet med den nya rekommendationen är att garantera alla möjlighet till en läroperiod i ett annat EU-land.

Samarbete och praktisk inriktning är nycklarna till att lära sig miljöhållbarhet

Klimatförändringen och minskningen av den biologiska mångfalden är stora utmaningar för mänskligheten och för att lösa dem behövs samarbete på olika nivåer. Rapporten publicerades av Europeiska kommissionen presenterar beprövade tillvägagångssätt för att utveckla undervisningen i miljöhållbarhet i Erasmus+-projekten.

”Vi engagerar de ungas röst i beslutsfattandet "- Finlands Tränare har också ungdomsmedlemmar

Evenemanget Unga tränare - framtidens skapare Teamet Unga tränare fick idén att ordna ett evenemang om behovet av nätverk med andra unga tränare och att bli bekant med tränare även utanför den egna...
Visar 1-10/31