Berätta för oss, hur man inom vuxenutbildningssektorn stöder vuxna som flytt från Ukraina

Utbildningsstyrelsens internationaliseringstjänster inom vuxenutbildningen samlar in erfarenheter och god praxis från utbildare, handledare och utbildningsanordnare! Rysslands attack mot Ukraina har...

Erfarenhetsberättelse: Från Egypten till Jyväskylä med Erasmus+

Mohamed Hamdi från Egypten studerade fyra månader vid yrkeshögskolan i Jyväskylä inom ramen för programmet Erasmus+. Utbytet var en utvecklade erfarenhet på många sätt.

Projekt som samordnas av finländska högskolor var framgångsrika i ansökan för kapacitetsuppbyggnadsprojekt inom Erasmus+

I ansökningsomgången 2022 fördelades understöd på omkring 100 miljoner euro. 429 behöriga ansökningar lämnades in inom ansökningstiden, och 33 procent av dem beviljades finansiering. Totalt 145...

Ackreditering intresserar fortsättningsvis

Ackreditering väcker fortsättningsvis intresse hos finländska organisationer. Inom såväl den allmänbildande utbildningen som utbildningen för vuxna finns det många sökande. Inom yrkesutbildningen har antalet sökande minskat.

Inom EU-program begränsas beviljandet av EU-finansiering till vissa ungerska organisationer

Inom EU-program begränsas beviljandet av EU-finansiering till vissa högskolor som drivs av offentliga ungerska stiftelser samt andra organisationer med anledning av Ungerns brott mot EU:s rättsstatsprinciper.

Oförglömliga erfarenheter av ungdomsutbyte och mod att testa nya saker

Namnet Nina Myllylä är bekant för många som deltar i internationell verksamhet inom EU-programmen. Via Villa Elba i Karleby har hon deltagit i ett flertal ungdomsutbyten och seminarier och är dessutom aktiv som EuroPeer. EuroPeer avser personer som deltagit i EU-program som unga och som med sitt eget exempel vill uppmuntra unga personer att vara modiga, öppna och internationella.

14 finländska organisationer får finansiering från insatsen Erasmus+ innovationsallianser

Ansökningsomgången för Erasmus+ innovationsallianser avslutades den 7 september 2021. Sammanlagt 317 ansökningar lämnades in i hela Europa. I Finland fick 14 organisationer finansiering, av vilka två är projektkoordinatorer och de övriga har rollen som projektpartner.

Ny sakkunskap och mod för språkundervisningen

I Limingo ville man utveckla undervisningen så att den bättre än tidigare skulle motsvara den nationella läroplanen och kommunens internationella strategi. En grupp lärare hämtade nya lärdomar från kurser runtom i Europa i ett Erasmus+-projekt och blev mer självsäkra i sin undervisning.

Programmet Erasmus+ fyller 35 år

Europeiska unionens program Erasmus+ firar 35 år i år. Programmet som ursprungligen fokuserade på studentutbyte mellan högskolor har utvidgats till ett program som omfattar alla utbildningsstadier, ungdomsområdet och idrott och som utöver internationell mobilitet erbjuder mångsidiga möjligheter för organisationer att samarbeta med internationella partner. Finland har varit med i 30 år.

Yrkesläroanstalter stöder ukrainare genom att anpassa sina EU-projekt – Sedu och Taitotalo visar vägen

Erasmus+-projekt kan anpassas för att hjälpa personer som flytt från kriget i Ukraina. Taitotalo och Seinäjoki utbildningssamkommun använder projektstöd för ukrainska experters arbete med målet att integrera andra ukrainare vid läroanstalten.
Visar 1-10/191