Kriget avbröt ukrainarnas arbete i sjöfartsprojektet tills de kunde återvända till mötena tack vare sina mobiltelefoner

Den ukrainska utbildningsenheten för sjöfart hoppade inte av Erasmus+-projektet, trots att kriget tvingade undervisningspersonalen och de studerande att fly från krigshärjade Cherson. I projektet utarbetade man webbundervisningsmaterial och byggde en maskinrumssimulator som ger partnerläroanstalterna nya möjligheter till distansstudier inom sjöfarten.

Fokus på det studerandecentrerade arbetet när eTwinningpriserna för 2022 beviljades

Som finländska eTwinningprojekt 2022 belönades tre projekt från olika utbildningssektorer. De förenas av ett studerandecentrerat förhållningssätt till arbetet.

Över 19 miljoner euro i EU-bidrag för europeisk mobilitet vid högskolor

Erasmus+-programmets understöd för europeisk mobilitet (KA131) för 2023 har beviljats högskolorna. Beviljandet av stöd till högskolorna grundar sig på mobiliteter som enligt mellanrapporterna...

Europeiska kommissionen finansierar utvecklingen av den finländska yrkesutbildningen med flera miljoner

Finland beviljades en finansiering på flera miljoner euro från insatsen Erasmus+ Centres of Vocational Excellence för att utveckla yrkesutbildningen. Insatsen finansieras av Europeiska kommissionen. I höstens utlysning för yrkeskunskapscentrum finansierades 13 projekt och den sammanlagda beviljade finansieringen är cirka 47 miljoner euro. Två av de finansierade projekten är koordinerade från Finland.

Hurdan är en studerandes grönare utbytesperiod utomlands?

Internationell erfarenhet och kompetens är viktiga i den globala världen. Det finns goda praktiska exempel på ett miljövänligare sätt att genomföra en utbytesperiod.

God praxis för Erasmus+-ackreditering finns nu på ett och samma ställe – utredningen hjälper organisationer när de ansöker om ackreditering

Utbildningsstyrelsen lät år 2022 göra en utredning om god praxis för Erasmus+-planer som lämnas in av organisationer och konsortier inom allmänbildande utbildning eller vuxenutbildning. Som material användes ackrediteringsansökningar från ansökningsomgångarna år 2020 och 2021 och bedömningar av dessa.

Erasmus+-programmets partnerskap för samarbete väckte intresse under vårens ansökningsomgång 2023

Under ansökningsomgången våren 2023 ansöktes det ivrigt om finansiering för Erasmus+-partnerskap för samarbete. Antalet ansökningar ökade inom alla sektorer. En anledning kan vara den lättare administrationen och intensifierat stöd för nya aktörer.

Digitalt lärande till Ghana – universiteten i Tammerfors, Tallinn och Accra planerar undervisningen i ett Erasmus+ -projekt

När Europeiska kommissionens Erasmus+ -program utlyste en ansökningsomgång för projekt för förstärkning av kapaciteten, i anslutning till lärande, beslutade Tammerfors universitet, Tallinns universitet och de ghanesiska universiteten i Winneba och Cape Coast att ta vara på möjligheten. Projektets forskning fokuserar på vilken potential det finns för nätundervisning i Ghana. Ansökan godkändes i processen och nu har ett treårigt projekt precis kommit igång.

Kraftig ökning i antalet ansökningar vid Erasmus+-ansökningsomgångarna i början av året

Intresset bland finländska organisationer för mobilitetsprojekt som finansieras av EU:s Erasmus+-program håller på att återhämta sig och närmar sig nivån före coronapandemin: antalet ansökningar fördubblades jämfört med förra året. Även intresset för partnerskapsprojekt som främjar internationellt samarbete närapå fördubblades vid den första ansökningsomgången i år.

Erasmus Mundus magisterprogrammens utmaningar och framgångar som diskussionsämnen under mötet för koordinatorer

Erasmus Mundus magisterprogrammen har haft en betydande roll i utvecklingen av internationella gemensamma magisterprogram på en europeisk och nationell nivå i nästan 20 år. Denna roll för...
Visar 1-10/210