Kriget avbröt ukrainarnas arbete i sjöfartsprojektet tills de kunde återvända till mötena tack vare sina mobiltelefoner

Den ukrainska utbildningsenheten för sjöfart hoppade inte av Erasmus+-projektet, trots att kriget tvingade undervisningspersonalen och de studerande att fly från krigshärjade Cherson. I projektet utarbetade man webbundervisningsmaterial och byggde en maskinrumssimulator som ger partnerläroanstalterna nya möjligheter till distansstudier inom sjöfarten.

Hurdan är en studerandes grönare utbytesperiod utomlands?

Internationell erfarenhet och kompetens är viktiga i den globala världen. Det finns goda praktiska exempel på ett miljövänligare sätt att genomföra en utbytesperiod.

Digitalt lärande till Ghana – universiteten i Tammerfors, Tallinn och Accra planerar undervisningen i ett Erasmus+ -projekt

När Europeiska kommissionens Erasmus+ -program utlyste en ansökningsomgång för projekt för förstärkning av kapaciteten, i anslutning till lärande, beslutade Tammerfors universitet, Tallinns universitet och de ghanesiska universiteten i Winneba och Cape Coast att ta vara på möjligheten. Projektets forskning fokuserar på vilken potential det finns för nätundervisning i Ghana. Ansökan godkändes i processen och nu har ett treårigt projekt precis kommit igång.

”Jämställdhetsarbetet tar inte slut” – I ett Erasmus+ Sport-projekt kartlades hur motion kan stödja integration

Vanda stads idrottstjänster samordnade ett tvåårigt EU-projekt för första gången. För projektplaneraren Anni Romo var det en glad överraskning att man klarade av ledningsansvaret för projektet med vanligt sunt förnuft och med projektpartnernas stöd.

Bordtennisen utvecklas i jämställdhetsarbetet och integrationen av inflyttade

Samarbetets frön såddes när finländare och estländare ordnade gemensamma tävlingar mellan ländernas bordtennisföreningar under tidigare är. För några år sedan pausades dock dessa spel, berättar Jarmo...

Erfarenhetsberättelse: Från Egypten till Jyväskylä med Erasmus+

Mohamed Hamdi från Egypten studerade fyra månader vid yrkeshögskolan i Jyväskylä inom ramen för programmet Erasmus+. Utbytet var en utvecklade erfarenhet på många sätt.

Oförglömliga erfarenheter av ungdomsutbyte och mod att testa nya saker

Namnet Nina Myllylä är bekant för många som deltar i internationell verksamhet inom EU-programmen. Via Villa Elba i Karleby har hon deltagit i ett flertal ungdomsutbyten och seminarier och är dessutom aktiv som EuroPeer. EuroPeer avser personer som deltagit i EU-program som unga och som med sitt eget exempel vill uppmuntra unga personer att vara modiga, öppna och internationella.

Ny sakkunskap och mod för språkundervisningen

I Limingo ville man utveckla undervisningen så att den bättre än tidigare skulle motsvara den nationella läroplanen och kommunens internationella strategi. En grupp lärare hämtade nya lärdomar från kurser runtom i Europa i ett Erasmus+-projekt och blev mer självsäkra i sin undervisning.

Dansare och cirkuskonstnärer tar ett språng in i den digitala världen

Hur kan en konstnärlig upplevelse som är starkt knuten till en plats, en tid och möten mellan människor förmedlas via nätet? Hur kan man få synlighet för sitt arbete via sociala medier? Bland annat detta lär sig dans- och cirkuskonstnärer genom projektet Digital Leap.

Gymträning på ett samhällsansvarigt sätt – EU-projekt undersöker vad som är gemensamt inom motions- och hälsovårdstjänster

Erfarenheter Samhällsengagemang Motion och idrott Erasmus+ Erasmus+ Sport I tre Erasmus+ Sport-projekt har gymföretag skaffat sig kompetens och verksamhetsmodeller som gör det möjligt för dem att arbeta för den åldrande befolkningens välbefinnande. I och med projekten har tiotusentals européer ökat sin fysiska aktivitet.
Visar 1-10/72