Erfarenhetsberättelse: Från Egypten till Jyväskylä med Erasmus+

Mohamed Hamdi från Egypten studerade fyra månader vid yrkeshögskolan i Jyväskylä inom ramen för programmet Erasmus+. Utbytet var en utvecklade erfarenhet på många sätt.

Oförglömliga erfarenheter av ungdomsutbyte och mod att testa nya saker

Namnet Nina Myllylä är bekant för många som deltar i internationell verksamhet inom EU-programmen. Via Villa Elba i Karleby har hon deltagit i ett flertal ungdomsutbyten och seminarier och är dessutom aktiv som EuroPeer. EuroPeer avser personer som deltagit i EU-program som unga och som med sitt eget exempel vill uppmuntra unga personer att vara modiga, öppna och internationella.

Ny sakkunskap och mod för språkundervisningen

I Limingo ville man utveckla undervisningen så att den bättre än tidigare skulle motsvara den nationella läroplanen och kommunens internationella strategi. En grupp lärare hämtade nya lärdomar från kurser runtom i Europa i ett Erasmus+-projekt och blev mer självsäkra i sin undervisning.

Dansare och cirkuskonstnärer tar ett språng in i den digitala världen

Hur kan en konstnärlig upplevelse som är starkt knuten till en plats, en tid och möten mellan människor förmedlas via nätet? Hur kan man få synlighet för sitt arbete via sociala medier? Bland annat detta lär sig dans- och cirkuskonstnärer genom projektet Digital Leap.

Gymträning på ett samhällsansvarigt sätt – EU-projekt undersöker vad som är gemensamt inom motions- och hälsovårdstjänster

Erfarenheter Samhällsengagemang Motion och idrott Erasmus+ Erasmus+ Sport I tre Erasmus+ Sport-projekt har gymföretag skaffat sig kompetens och verksamhetsmodeller som gör det möjligt för dem att arbeta för den åldrande befolkningens välbefinnande. I och med projekten har tiotusentals européer ökat sin fysiska aktivitet.

”Det här är en stor och ny sak” – projektet Erasmus+ Sport ger nya rekommendationer för idrott för barn och unga

Många som arbetar inom idrottsbranschen fick nyligen ta del av rekommendationer för att förebygga idrottsskador hos barn och unga. UKK-institutet har utarbetat rekommendationerna med hjälp av Erasmus+...

Ett nytt partnernätverk för utbildning i musikbranschen på andra stadiet blev resultatet av ett projekt som leddes av Gradia

Det fanns ett behov av nya internationella samarbetskanaler för utbildning inom musikbranschen när utbildningen flyttade till Gradia, en läroanstalt på andra stadiet, i Jyväskylä. Tack vare Erasmus+-projektet lyckades man hitta nya partner.

Cirkuspedagogik – framtiden för en innovativ och inkluderande utbildning i Europa

Denna innovativa forskningsbaserade praxis inom ungdoms- och cirkuspedagogik bygger på Erasmus+ -projektet Youth and Social Circus Arts – an Innovative and Inclusive education for Europe (Circus++)...

Nya metoder för att identifiera invandrares kunnande

I projektet OsTu-oppia Euroopasta kunde man konstatera att invandrares kunnande kan identifieras till exempel med hjälp av kompetenskort och videoverktyg. Tack vare projektet kan metoderna utnyttjas bland annat inom sysselsättningen.

Engelska genom berättelser

Projektet Playing ever after samlade skolor och daghem som undervisar i engelska för att utveckla språkundervisningen genom berättelser och lek. Samtidigt lyckades det erbjuda till och med barn under skolåldern en äkta internationell upplevelse. Fortsättningsprojektet Ready, steady, play! har delat lärdomarna i många olika länder.
Visar 1-10/67