Jaana Kettunen: IAEVG arbetar globalt för att stärka handledningens ställning

Jaana Kettunen , forskningsprofessor vid Jyväskylä universitet, är välbekant för yrkesverksamma inom internationell handledning. Hon har forskat och undervisat i handledning under en lång tid och har...

Utbildningsstyrelsen har utrett åtgärder för att främja internationalisering för unga

Utbildningsstyrelsen har publicerat översikten Suuntaviivoja kansainvälistymiseen – Näin edistämme nuorten ja nuorten aikuisten kansainvälistymistä (Riktlinjer för internationalisering) som ett inlägg...

Resa till Japan resulterade i ömsesidigt lärande, teamarbete samt ökad uppskattning och respekt

Det var vi studiehandledare som hittade på idéen att åka på studieresa. Vår tanke var att erbjuda våra studerande en helhetsbetonad upplevelse av en främmande kultur. Eftersom vi erbjuder undervisning...

Praktikant med intresse av handledning och internationalisering, Euroguidance-teamet hösten 2024

Är du intresserad av internationalisering? Vill du komma med och påverka studie- och karriärhandledningen i Finland? Är du bra på att hitta på idéer, skapa olika innehåll och ordna evenemang? Sök...

Satsning på handledningskompetens i Ukraina genom samarbete med Finland

Ukraina behöver stöd för att modernisera handledningen och utbildningen på ett nationellt plan. För reformen som går under namnet New Ukrainian School hämtar man inspiration från andra länder i Europa...

Internationalitet diskuterades under morgonkaffet för handledare

Euroguidance i Finland har tagit fram olika verktyg för internationell handledning, berättade specialsakkunnig Anne Valkeapää under morgonkaffet för handledare. Samlingen av verktyg kompletteras i...

Vad behöver handledare veta om erkännande av examina och språkkunskaper?

Saara Kalajoki arbetar som specialsakkunnig vid Utbildningsstyrelsens enhet för erkännande av examina och språkkunskaper. – Man kan behöva avlägga en språkexamen när man ansöker om medborgarskap eller...

Den internationella linjen för in engelskan i Schildtin lukios korridorer

Bild: Tuukka Järventausta Schildtin lukio har långa traditioner av internationell verksamhet. Skolan har ända sedan 1989 varit med i det internationella nätverket Europroject – Education without...

Kansainvälinen osaaminen on osa jatkuvaa oppimista

Utveckling i arbetet och kontinuerligt lärande är en integrerad del av dagens arbetsliv. Arbetstagarens utveckling betjänar såväl arbetstagaren och arbetsgivaren som samhället. För arbetstagaren är...

Handledarna känner inte till arbets- och studiemöjligheter för samer

Nuorten Akatemia ordnade i slutet av 2022 en utbildning för studiehandledare i samarbete med Sametinget och Finlands Romaniförening ry, som fokuserade på särdragen i handledning av samiska och romska...
Visar 1-10/19