Satsning på handledningskompetens i Ukraina genom samarbete med Finland

Ukraina behöver stöd för att modernisera handledningen och utbildningen på ett nationellt plan. För reformen som går under namnet New Ukrainian School hämtar man inspiration från andra länder i Europa...

Internationalitet diskuterades under morgonkaffet för handledare

Euroguidance i Finland har tagit fram olika verktyg för internationell handledning, berättade specialsakkunnig Anne Valkeapää under morgonkaffet för handledare. Samlingen av verktyg kompletteras i...

Vad behöver handledare veta om erkännande av examina och språkkunskaper?

Saara Kalajoki arbetar som specialsakkunnig vid Utbildningsstyrelsens enhet för erkännande av examina och språkkunskaper. – Man kan behöva avlägga en språkexamen när man ansöker om medborgarskap eller...

Den internationella linjen för in engelskan i Schildtin lukios korridorer

Bild: Tuukka Järventausta Schildtin lukio har långa traditioner av internationell verksamhet. Skolan har ända sedan 1989 varit med i det internationella nätverket Europroject – Education without...

Kansainvälinen osaaminen on osa jatkuvaa oppimista

Utveckling i arbetet och kontinuerligt lärande är en integrerad del av dagens arbetsliv. Arbetstagarens utveckling betjänar såväl arbetstagaren och arbetsgivaren som samhället. För arbetstagaren är...

Handledarna känner inte till arbets- och studiemöjligheter för samer

Nuorten Akatemia ordnade i slutet av 2022 en utbildning för studiehandledare i samarbete med Sametinget och Finlands Romaniförening ry, som fokuserade på särdragen i handledning av samiska och romska...

Den irländska samhörighetskänslan charmade studiehandledare från Savolax

Teamet med studiehandledare vid Etelä-Savon ammattiopisto (Esedu) drömde redan före coronapandemin om en internationell studieresa för att få nya intryck och perspektiv på hur studiehandledningen...

Dialog mellan praktik och forskning – ECADOC internationella sommarskola samlade doktorander inom vägledning

ECADOC sommarskola ger deltagarna en fantastisk möjlighet att träffa andra som forskar inom olika ämnen i anknytning till karriärvägledning och handledning. Deltagarna presenterar och diskuterar sina...

Unga romer kan behöva mycket uppmuntran för att hitta sin egen roll i arbetslivet

Romer i Finland utbildar sig i större omfattning än tidigare och till exempel antalet romer som tar sikte på högskoleutbildning växer explosionsartat, konstaterar Mertsi. Han fördjupade sig i ämnet i...

Betydelsen av internationellt kunnande ökar inom alla branscher

Utbildningsstyrelsens nya utredning innehåller prognoser för förändringar i behoven inom mångsidig kompetens fram till 2030-talet. Med mångsidig kompetens avses färdigheter som behövs inom olika...
Visar 1-10/15