Internationalisering för aktörer i medborgarsamhället med stöd av EU

Inom programmen Erasmus+, Europeiska solidaritetskåren och Kreativa Europa beviljades 2023 stöd för internationalisering inom ungdomssektorn och inom motion, idrott och kultur. Inom dessa EU-program beviljades förra året totalt över 6,5 miljoner euro i stöd för mobilitetsprojekt i Finland. Utöver för medborgarsamhället beviljas inom programmen stöd för internationalisering inom kommunalt ungdomsarbete.

Anton Linja och Rebekka Laihonen: Samhällsdebatten behöver förnyas

Gymnasisterna Anton Linja och Rebekka Laihonen hör till ett gäng på drygt tio ungdomsföreningsmedlemmar som inte kan få nog av att debattera. De unga har mycket att säga om utvecklingsbehoven inom både den finländska diskussionskulturen och samhällsdebatten.

Jenny Kuoppamaa: Internationalism kräver inte perfektion

Förra hösten tillbringade 25-åriga Jenny Kuoppamaa två månader i volontärarbete i Kroatien. De största insikterna hos den varma och människonära Jenny var att man inte behöver vara perfekt utomlands. Hon önskar fler möjligheter till internationalisering med låg tröskel för unga.

Större vikt vid ungas synpunkter inom EU som ett arv av Europaåret för ungdomar 2022

Europeiska kommissionen kommer att ta i bruk en så kallad ungdomskontroll (”youth check”) för att försäkra sig om att effekterna för unga av olika beslut har beaktats. Denna kompletteras i synnerhet...

Fokus på EU:s värderingar och grönt resande år 2024

Under ansökningsomgången år 2024 ligger fokus när det gäller såväl Erasmus+ som Europeiska solidaritetskåren på EU:s grundläggande värderingar.

”Du kan åka till Europa för att lära dig, sätt inte stopp på utvecklingen – Erasmus Plus är en bra idé!”

I de tankeväckande anförandena under evenemanget Plus av EU-program fördjupade man sig i EU-programmens prioriteringar och nuläge samt målade upp olika framtidsbilder. Efter anförandena kunde...

Gemenskap, kamratstöd och möjligheter till hobbyprövning – från flickor till flickor

Ett gäng nästan tjugoåriga unga i Esbo drömde om att syssla med hobbyverksamhet i en kultursensitiv anda. Så uppstod solidaritetsprojektet Tytöiltä tytöille! (Från flickor till flickor!) som riktas särskilt till flickor med mångkulturell bakgrund. Projektet baserade sig på upplevelser av att identifiera sig med varandra och gav många insikter i och med att man lärde sig genom att göra saker.

Tyngdpunkten i mentalvårdsarbetet för unga håller på att förflyttas från att förebygga problem till att främja välbefinnandet

Projektet Mental Health in Youth Work främjar ökningen av positiv information om psykisk hälsa, utvecklar ungdomsarbetarnas kompetens och ökar ungdomsinriktningen i stödet för ungas psykiska hälsa. Det långvariga samarbetsprojektet koordineras av Finlands nationella programkontor för Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren.

Psykisk hälsa bland unga väcker diskussion i hela Europa – ungdomsarbetarna uppdaterade sin kompetens i Helsingfors

I efterdyningarna av pandemin finns det mycket att göra inom mentalvården för dem som arbetar med unga. I utbildningen Mental Health in Youth Work som hölls i Helsingfors letade man efter verktyg för detta. Vi intervjuade tre deltagare som var och en för med sig ett eget, viktigt perspektiv på ämnet.

Finland lotsar europeiska utvecklingsprojekt inom områden för ungdom med fokus på psykiskt välbefinnande och digitalt ungdomsarbete

Under den nya programperioden för EU:s ungdomsprogram inleddes två partnerskap för samarbete som koordineras av Finland. Båda projekten har ytterst aktuella teman och är direkt inriktade på den verkliga vardagen under pandemin. Men vilka partnerskap för samarbete har de nationella programkontoren?
Visar 1-10/38