”Kreativa Europa möjliggör fleråriga projekt och underlättar professionaliseringen av organisationen”

Bioart Society har genomfört internationella projekt ända från början. Den lilla föreningen har redan fyra projekt som finansierats av EU:s Kreativa Europa-program bakom sig, och två nya projekt har just inletts. För föreningen möjliggör finansieringen långsiktigt arbete och en värdefull erfarenhet av arbete utomlands för de medverkande konstnärerna.

Theatre in Palm-forumet stöder framväxande konstnärer under pandemin

Theatre in Palm är det första finskledda Kreativa Europa-forumet, och även det första teaterforumet i hela programmet. Detta stora projekt mellan 12 länder inleds vid rätt tidpunkt, eftersom det stöder unga konstnärer inom teaterbranschen vars karriärstart har fördröjts av pandemin. För Åbo yrkeshögskola erbjuder projektet värdefull erfarenhet av att koordinera och administrera ett stort projekt.

Konstförmedling ökar delaktigheten och stärker demokratin

Ett team från stiftelsen Cultura har samarbetat med svenska, estniska och lettiska partner i syfte att öka dialogen mellan minoriteter och kulturinstitutioner. I Finland främjar projektet Agents of Change: Mediating Minorities, som stöds av Kreativa Europa-finansiering, ryskspråkigas delaktighet i den finländska kulturen och samhället. Utmaningar i genomförandet av projektet har först orsakats av den globala coronapandemin och numera av Rysslands anfallskrig mot Ukraina.

"De förföljda konstnärerna vistas i residensen uttryckligen som konstnärer, inte som flyktingar"

Suomalaisen Perpetuum Mobile ry:n hanke Artists at Risk (AR) järjestää residenssejä kotimaassaan vainotuille taiteilijoille Suomessa ja ulkomailla. Sota Ukrainassa on saanut toimintaan mukaan ennätysmäärän uusia yhteistyötahoja. EU:n Luova Eurooppa - ohjelman rahoitus Artists at Risk - a European Network of Safe Havens (AR-ENSH) -hankkeelle on vakauttanut toimintaa ja auttanut kasvamisessa.

Finland leder arbetet med en självutvärderingsmodell för hela det europeiska museiområdet

Sedan början av 2000-talet har Finlands museer haft tillgång till en självutvärderingsmodell som Museiverket tagit fram tillsammans med museerna. Med hjälp av modellen kan museer utvärdera och...

OperaVision utvecklas ständigt och erbjuder gratis tillgång till operakonst

Skulle du vilja se till exempel operorna Rhenguldet, Turandot eller Den flygande holländaren, men en operascen ligger långt borta eller du har inte råd med det? Inga problem, eftersom alla tre...

Centriphery samlade europeiska konstnärer och skapade den effektfulla Biased-föreställningen

Centriphery, ett samarbetsprojekt inom Kreativa Europa, förenar konstnärlig forskning, regionutveckling samt styrkan i konst och kultur, och uppmuntrar till deltagande och omskapande av lokala identiteter och europeiska narrativ. Dess mål är att europeiska konstnärer och vanliga medborgare ska samarbeta på orter som ligger i randområden. Projektet lockade en grupp internationella konstnärer till Esbo Stadsteater våren 2022 och möjliggjorde ett mångsidigt programutbud.

Röda näsor ger välbefinnande inom social- och hälsovårdsbranschen

– Det här är ett gemensamt internationellt projekt för sju olika europeiska sjukhusclownorganisationer, där målet är att utveckla sjukhusclownarbetet för att bättre motsvara två målgruppers behov...

I Mellersta Finland arrangeras en av Finlands mest internationella festivaler

Musiikin aika är en festival som anordnas i juli i Viitasaari, dess program omfattar klassisk musik av kompositörer som ännu lever. Musiikin aika får i allmänhet många utländska artister via projekten...

Nya tekniska och samhälleliga dimensioner hos musik och dans

Ove Holmqvist, som bor i Kanada, har ingen yrkesmässig musikbakgrund utan har tagit examen inom mediebranschen. Till en början arbetade han med videor och senare på ljudsidan. – Jag märkte att jag är...
Visar 1-10/17