Nordplus intresset i nivå med tidigare år

Den nya Nordplus programperioden 2023-2027 startar

Utlysning och Nordplus Fokus 2023 Den första ansökningsomgången för den nya programperioden 2023-2027 är nu öppen. Under åren 2023-2024 ligger fokuset i Nordplus på att ”Stärka utbildningssamarbetet...

eTwinning är ett lättanvänt och tryggt nätbaserat verktyg för främjande av internationalisering

Katri Juusola som arbetar i Tähtikunnan koulu i Sodankylä rekommenderar användning av de mångsidiga funktionerna hos eTwinning-plattformen vid genomförandet av läroplanen. ”I glesbebyggda områden...

Skolorna i norra Finland tar steget in i europeiska klassrum

Lappland är Finlands mest internationella landskap, tack vare sitt geografiska läge och sina internationella förbindelser. Det globala intresset för de arktiska områdena ökar och skolorna i Lappland...

Norge tar över ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet 2022

Ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet roterar mellan de fem nordiska länderna. I år är det Finland som har ordförandeskapet. Den 1 januari 2022 tas stafettpinnen över av Norge, som i sitt...

Nordplus-programmet har evaluerats 2021

I evalueringen utvärderas hur Nordplus-programmet tar hänsyn till målgruppernas olika behov i Norden och Baltikum, sporrar med programmets fokusområden (Nordplus highlights), förstärker...

Resultat av Nordplus ansökningsomgången 2020

Korta sammandrag över alla godkända projekt hittas med olika sökkriterier i projektdatabasen på sidan nordplusonline.org. Bland de godkända Nordplus Junior-projekten finns 38 finska läroanstalter...

Resultat av Nordplus ansökningsomgången 2021

Totalt deltar 1 906 organisationer från Norden och Baltikum i Nordplus utbildningssamarbetet år 2021. Nordiska ministerrådet stöder samarbetet med ca 8,5 miljoner euro. En del av Nordplus-stödet...

Barns och ungas välbefinnande främjades med internationella projekt

Inom ramen för programmen Erasmus+ och Nordplus har man under de senaste programperioderna beviljat finansiering åt fler än 200 internationella projekt som har haft som mål att främja välbefinnandet bland barn och unga. Totalt har man understött projektverksamhet för att främja barns och ungas välbefinnande med dryga 16 miljoner euro i Finland och andra länder som deltagit i projekten. Projekten har även främjat målen som gäller välbefinnande i läroplansgrunderna.

Finlands tur att leda Nordiska ministerrådet

Statsminister Marin presenterade Finlands ordförandeskapsprogram på Nordiska rådets videomöte i slutet av oktober 2020. Hållbar utveckling är röda tråden för det nordiska samarbetet. Temat har sitt...
Visar 1-10/16