Fokus på det studerandecentrerade arbetet när eTwinningpriserna för 2022 beviljades

Som finländska eTwinningprojekt 2022 belönades tre projekt från olika utbildningssektorer. De förenas förenas av arbete med de studerande som utgångspunkt.

Steget från eTwinning till mobilitet

Jenni Decandia ja Sari Kallio, eTwinning ambassadörer I Erasmus+-projekten uppmuntras deltagarna använda de idéer, verktyg och webbmiljöer som eTwinning erbjuder i olika projektarbeten. Men hur lönar...

Att förstå internationella kunder är en del av yrkesskickligheten

eTwinning plattformen och nätverket, som uppmuntrar samarbete mellan lärare och studerande från olika håll i Europa, har helt ändrat hur Mari Jokela i sin uppgift som lärare inom turism vid Lapplands...

eTwinning är ett lättanvänt och tryggt nätbaserat verktyg för främjande av internationalisering

Katri Juusola som arbetar i Tähtikunnan koulu i Sodankylä rekommenderar användning av de mångsidiga funktionerna hos eTwinning-plattformen vid genomförandet av läroplanen. ”I glesbebyggda områden...

Skolorna i norra Finland tar steget in i europeiska klassrum

Lappland är Finlands mest internationella landskap, tack vare sitt geografiska läge och sina internationella förbindelser. Det globala intresset för de arktiska områdena ökar och skolorna i Lappland...

Språklig och kulturell mångfald och rikedom i eTwinning

eTwinning-verksamheten skapar mångfald i pedagogik och utbildning. Dessutom ökar samarbetet språkmångfalden och skapar en språklig rikedom i pedagogiken. Förutom Europeiska unionens medlemsländer kan...

De bästa eTwinning-projekten år 2021 betonade interaktion och gemenskapsfrämjande verksamhetssätt

Som bästa finländska eTwinning-projekt år 2021 belönades projektet ”A wonderful journey”vid Lapin koulutuskeskus och projektet ”Developing English Communicative Competence through Creative Methods” vid Oriveden yhteiskoulu. Gemensamt för de bästa projekten är utöver en lyckad projektförvaltning också att de har framhävt betydelsen av gemenskap och samhörighet och att göra saker tillsammans. Det här har haft en särskilt stor betydelse under pandemitiden.

Uppmuntrande lärupplevelser för att berika skolans vardag – beställ en utbildning under lärararbetsdagar!

eTwinning erbjuder många olika möjligheter för att utveckla lärares kunskaper. En av dem är vårt paket, som kan tillgodoräknas som utbildning under lärararbetsdagar (veso). Som utbildare anlitar vi...

Åtta finländska skolor har fått titeln eTwinning-skola

Titeln eTwinning-skola 2021–2022 tilldelades totalt 2 935 europeiska skolor. I år har rekordmånga finländska skolor fått titeln, sammanlagt åtta skolor. Skolorna bildar ett europeiskt nätverk av ledande skolor, som också inspirerar andra skolor att utveckla sin internationella verksamhet.

Framtida färdigheter för framtidens lärare

I eTwinning kan lärarstudenter lära sig viktiga färdigheter inför framtiden: planering och handledning av projekt, internationell växelverkan, teamarbete och ett inkluderande förhållningssätt till undervisningen. Dessa färdigheter möjliggör arbete i internationella nätverk för undervisning, fostran och forskning.
Visar 1-10/20