Känner du till ditt ansvar – Som vuxen bär du ansvaret för att känna igen och ingripa vid mobbning, trakasserier, diskriminering och våld

Opetushallitus on tuottanut kasvatus- ja koulutusalan ammattilaisille ja huoltajille videosarjan, joka auttaa tunnistamaan lasten ja nuorten kokemaa kiusaamista, häirintää, syrjintää ja väkivaltaa sekä puuttumaan niihin turvallisuutta ja terveyttä edistävillä tavoilla.

Nytt stödmaterial om beredskap på elavbrott

Utbildningsstyrelsen har publicerat ett nytt stödmaterial för hur man inom småbarnspedagogiken, i skolorna och vid läroanstalterna kan förbereda sig på elavbrott orsakade av eventuell elbrist. Beredskapen är en del av den normala verksamheten och på många ställen har man redan gjort de nödvändiga förberedelserna. Det viktigaste när man förbereder sig på en exceptionell situation är att trygga en så vanlig och trygg vardag som möjligt för barnen, eleverna och de studerande.

Många nyheter och flerdubblat användarantal kännetecknar MPASSids höst 2022

Bekanta dig med MPASSid-inloggningsstatistikerna här Utöver den ökade användningen finns det även andra spännande nyheter både i själva MPASS och inom vårt nätverk: uppgifter om den studerandes rätt...

Förtjänstfulla utvecklingsprojekt inom undervisning belönas med det europeiska EITA-priset

Det europeiska priset för innovativ undervisning (EITA) som delas ut för andra gången lyfter fram de bästa verksamhetsmodellerna för undervisning som genomförts inom programmet Erasmus+. Fyra Erasmus+ -projekt i Finland belönas med priset.

Nästan 6 600 ukrainska barn, unga och vuxna inom småbarnspedagogiken och utbildningen

Antalet ukrainare inom småbarnspedagogiken, undervisningen och utbildningen i Finland fortsätter öka.

Utbildningsstyrelsen uppdaterade sin anvisning om åskådningsfostran, undervisning i åskådningsämnen, religiösa tillställningar och gemensamma fester

Anvisningarna har preciserats utgående från bland annat laglighetsövervakarnas avgöranden, men inga ändringar har gjorts i den rättsliga grunden för anvisningarna.

Nästan 5 600 ukrainare började i småbarnspedagogik och utbildning i början av höstterminen

Utbildningsstyrelsen har publicerat uppgifter om antalet ukrainare inom småbarnspedagogiken, i skolorna och vid läroanstalterna i slutet av augusti. Siffrorna har stigit märkbart jämfört med uppgifterna från våren och början av augusti, när anordnarna av småbarnspedagogik och utbildningsanordnarna har fört in uppgifter om nya elever och studerande efter semesterperioden. Den största ökningen har skett inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen samt undervisningen som förbereder för grundläggande utbildning.

eTwinning är ett lättanvänt och tryggt nätbaserat verktyg för främjande av internationalisering

Katri Juusola som arbetar i Tähtikunnan koulu i Sodankylä rekommenderar användning av de mångsidiga funktionerna hos eTwinning-plattformen vid genomförandet av läroplanen. ”I glesbebyggda områden...

Skolorna i norra Finland tar steget in i europeiska klassrum

Lappland är Finlands mest internationella landskap, tack vare sitt geografiska läge och sina internationella förbindelser. Det globala intresset för de arktiska områdena ökar och skolorna i Lappland...

Läroplansgrunder och yrkesutbildningens föreskrifter preciserades - skolor och läroanstalter kan framöver ingripa mer effektivt i mobbning och diskriminering

Personalen i förskolor, skolor och läroanstalter har i framtiden effektivare medel att ingripa mot mobbning, diskriminering, trakasserier och våld. De förtydliganden som gjorts i läroplansgrunder och yrkesutbildningens föreskrifter har som mål att säkerställa en säker lärmiljö för alla. Reformen är en del av undervisnings- och kulturministeriets åtgärdsprogram för att förebygga mobbning, våld och trakasserier.
Visar 1-10/163