Nordplus intresset i nivå med tidigare år

Kurt Torsell fortsätter som direktör för enheten för svenskspråkig verksamhet vid Utbildningsstyrelsen

Kurt Torsell har arbetat som direktör med ansvar för Utbildningsstyrelsens svenskspråkiga verksamhet sedan oktober 2019. Han fortsätter under en andra tidsbunden direktörsperiod 1.9.2023–31.8.2028.

Lagändringar förpliktigar att ingripa vid trakasserier på alla utbildningsstadier

I diskrimineringslagen och jämställdhetslagen har det gjorts preciseringar som innebär att anordnarna är skyldiga att se till att åtgärder vidtas vid trakasserier inom småbarnspedagogik och utbildning samt vid tillställningar som ordnas av anordnarna. I enlighet med den preciserade lagstiftningen ska från och med den 1 juni 2023 en anordnares förfarande betraktas som diskriminering, om anordnaren underlåter att vidta de åtgärder som står till buds för att undanröja trakasserierna.

Hur borde Utbildningsstyrelsens webbtjänst Oph.fi utvecklas härnäst? – Besvara vår enkät senast 12.5

Inom utvecklingen av Oph.fi låg fokus under år 2022 på att tydliggöra innehållet och förnya webbtjänstens uppbyggnad. I och med att situationen med flera samtidiga störningar har fortsatt har barn och ungas välbefinnande varit ett av de viktigaste temana i tjänsten. Berätta för oss hur vi har lyckats med utvecklingen och besvara enkäten senast 12.5.

Utarbetandet av en jämställdhetsplan och en plan för likabehandling blir obligatoriskt inom småbarnspedagogiken

Utbildningsstyrelsen har publicerat en ny webbplatshelhet om planering av jämställdhet och likabehandling i verksamheten till stöd för personal inom småbarnspedagogik och förskoleundervisning. Webbplatshelheten finns tills vidare endast på finska, den svenska versionen är under arbete och publiceras i april–maj. Det finns ett behov av stödmaterial när utarbetandet av en jämställdhetsplan och en plan för likabehandling blir obligatoriskt inom småbarnspedagogiken från och med 1.6.2023.

Ny handbok erbjuder metoder till stöd för barns beteendefärdigheter

Handboken Tukea arkeen! som är riktad till lärare, yrkesverksamma inom småbarnspedagogik och personal och ledning inom förskoleundervisning erbjuder forskningsbaserad kunskap och praktiskt stöd för arbetet med barn och unga som reagerar med beteende.

Steget från eTwinning till mobilitet

Jenni Decandia ja Sari Kallio, eTwinning ambassadörer I Erasmus+-projekten uppmuntras deltagarna använda de idéer, verktyg och webbmiljöer som eTwinning erbjuder i olika projektarbeten. Men hur lönar...

Webbsidan för att förebygga mobbning, trakasserier, diskriminering och våld finns nu i sin helhet på svenska

Materialet för att förebygga mobbning, trakasserier, diskriminering och våld har nu publicerats också på svenska på vår webbplats. Webbsidan innehåller mångsidigt material och den är avsedd för professionella som jobbar med allt från småbarnspedagogik till andra stadiets utbildningar.

Tips för utomhuspedagogik

Under coronavirusepidemin rekommenderas att utflykter för undervisningsgrupper och elever ordnas på närliggande områden och att man rör sig ute i naturen. Närmiljön och naturen erbjuder mångsidiga möjligheter att studera olika lärområden och läroämnen. Bekanta dig med tipsen nedan som sammanställts av föreningen Ulko-opet ry och kom igång med undervisningen utomhus.

För närvarande deltar ungefär 9 000 ukrainare i småbarnspedagogik och utbildning – svårt för kommunerna att bedöma effekterna av erhållandet av hemkommun 

Ungefär 9 000 ukrainare deltog i småbarnspedagogik och utbildning i januari 2023. Många ukrainare som kommit till Finland har snart möjlighet att ansöka om en hemkommun, vilket kan innebära en ökning i antalet ukrainare inom småbarnspedagogiken och utbildningen.
Visar 1-10/182