MPASSid och nya Wilma Links – tillsammans mot en smidigare vardag och lärande

Visma och MPASSid är två aktörer som är bekanta för varandra sedan tidigare, eftersom en stor del av utbildningsaktörernas MPASSid-integrationer är skapade i Wilma. Vid många läroanstalterna sker...

Nya webbsidor med anvisningar och verktyg för att identifiera och ingripa vid mobbning, trakasserier, diskriminering och våld

Mobbning, trakasserier, diskriminering och våld påverkar i hög grad barn och ungas välbefinnande och känsla av trygghet i vardagen. Utbildningsstyrelsens nya webbsidor Säg nej till allt våld samlar information, anvisningar och verktyg för hur man kan identifiera, förebygga och ingripa vid situationer av detta slag inom småbarnspedagogiken, i skolorna och vid läroanstalterna. Det är den första helheten om dessa teman som publiceras i Finland.

Vi har uppdaterat vårt stödmaterial om småbarnspedagogik och utbildning för personer som flytt från Ukraina

Vårt stödmaterial har uppdaterats med aktuell information om hur beviljandet av hemkommun påverkar deltagande i småbarnspedagogik och utbildning.

På vår webbplats finns nu information till ukrainare om hur ansökan om hemkommun inverkar på småbarnspedagogiken och utbildningen

Information om hur ansökan om hemkommun inverkar på småbarnspedagogiken och utbildningen finns på ukrainska, engelska, svenska och finska.

Ny guide erbjuder metoder till stöd för barns beteendefärdigheter

Guiden Tukea arkeen! som är riktad till lärare, yrkesverksamma inom småbarnspedagogiken och personal och ledning inom förskoleundervisningen erbjuder forskningsbaserad kunskap och praktiskt stöd för arbetet med barn och unga som reagerar med beteende.

Delarna som gäller elev- och studerandevård i grunderna för läroplanen och föreskriften om yrkesutbildning har förnyats för att motsvara lagändringarna som träder i kraft vid årsskiftet

Ändringarna i grunderna och förskriften har koppling till reformen av social- och hälsovården och till att ansvaret för att anordna social- och hälsovårdstjänster övergår från kommunerna till välfärdsområdena i början av januari 2023.

Kostnaderna för utbildningen fortsätter öka – kostnaderna ökade betydligt år 2021 

Utbildningsstyrelsen har publicerat kostnadsrapporterna från 2021 för förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen samt yrkesutbildningen och gymnasieutbildningen. Kostnaderna för utbildningen ökade jämfört med året innan för samtliga utbildningsstadiers del.

Den nya Nordplus programperioden 2023-2027 startar

Utlysning och Nordplus Fokus 2023 Den första ansökningsomgången för den nya programperioden 2023-2027 är nu öppen. Under åren 2023-2024 ligger fokuset i Nordplus på att ”Stärka utbildningssamarbetet...

Utbildningsstyrelsen uppdaterade sin föreskrift: fler sätt för sökande att påvisa språkkunskaper vid undervisning på två språk

Utbildningsstyrelsen har uppdaterat sin föreskrift om påvisande av behärskandet av undervisningsspråket vid undervisning på två språk. I och med den förnyade föreskriften har sökande flera alternativ för att påvisa tillräckliga språkkunskaper i rekryteringsskedet. Föreskriften träder i kraft i början av 2023.

Kampanjen Snäppet svalare bjuder in alla att spara energi

Snäppet svalare är statsförvaltningens gemensamma energisparkampanj. Kampanjen bjuder in alla organisationer i Finland och erbjuder konkreta tips för att spara energi hemma, på arbetsplatsen och i trafiken. Utbildningsstyrelsen har tillsammans med Energimyndigheten utarbetat en lista med praktiska tips för daghem, skolor och läroanstalter.
Visar 1-10/172