Webbplatsen oph.fi stöder de sakkunnigas arbete – Hjälp oss att utveckla tjänsten genom att besvara vår enkät

Utbildningsstyrelsens webbplats oph.fi har etablerat sin ställning som ett gemensamt verktyg för sakkunniga och som en informationskälla i frågor som berör småbarnspedagogik, utbildning och internationalisering. Genom att besvara vår enkät kan du påverka webbplatsens innehåll och hjälpa oss att göra det lättare för användaren att hitta informationen på sidorna.

Nytt stödmaterial för utbildningsanordnarna och anordnarna av småbarnspedagogik inför hösten 2021

Epidemiläget varierar i olika regioner och ändrar hela tiden, och vi kan inte med säkerhet veta hur situationen med coronaepidemin ser ut då höstterminen 2021 inleds. Därför är det fortfarande skäl...

Åtta finländska skolor har fått titeln eTwinning-skola

Titeln eTwinning-skola 2021–2022 tilldelades totalt 2 935 europeiska skolor. I år har rekordmånga finländska skolor fått titeln, sammanlagt åtta skolor. Skolorna bildar ett europeiskt nätverk av ledande skolor, som också inspirerar andra skolor att utveckla sin internationella verksamhet.

Innovationscentrets verksamhetsperiod avslutades – Utbildningsstyrelsen fortsätter stödja försöksverksamheten

Under de fyra åren har Innovationscentrets viktigaste uppgift varit att stödja utbildningsanordnarna och anordnarna av småbarnspedagogik i att utveckla verksamhetskulturen och skapa innovationer...

Webbinarier som stöd för höstterminen 2021 och situationen med coronaepidemin

Vid webbinarierna berättar vi om anvisningarna inför höstterminen som berör coronaepidemin. På svenska ordnas ett gemensamt webbinarium för alla utbildningsformer.

Samarbete för en hållbar framtid

Finland har förbundit sig till FN:s handlingsprogram Agenda 2030 och till att uppnå programmets 17 mål för hållbar utveckling senast år 2030. Utbildningen har en nyckelroll när det gäller att uppnå FN...

Svara på vår enkät och var med och utveckla Utbildningsstyrelsens webbtjänst

Vi vill utveckla webbplatsen Oph.fi så att den ännu bättre betjänar våra användare. Hjälp oss att utveckla webbtjänsten genom att besvara vår enkät.

Semesterperioden närmar sig – ta del av våra aktuella stödmaterial

Läsåret som präglats av coronaviruspandemin närmar sig sitt slut. Situationen är bättre, men det är fortfarande skäl att följa de lokala rekommendationer och restriktioner som gäller på olika områden för att utvecklingen ska fortsätta i samma riktning. Utbildningsstyrelsens anvisningar för situationer som är aktuella under våren och sommaren hittar du på vår webbplats. Vi förbereder oss också för inkommande höst: vi publicerar inom kort stödmaterial för det nya läsåret.

VIP-nätverket fortsätter sitt arbete för att utveckla kompetensen och det yrkesövergripande samarbetet inom krävande särskilt stöd

VIP-nätverkets verksamhet fortsätter. Nätverksarbetet stärker samarbetet mellan aktörerna inom krävande särskilt stöd i Finland och strävar efter att varje barn och ung person enkelt och i rätt tid ska få det stöd hen behöver.

Inloggningslösningen MPASSid har överförts till Utbildningsstyrelsen

Med MPASSid är det lättare att använda tjänster för lärande MPASSid är en lösning för identifieringsförmedling som standardiserar förmedlingen av personuppgifter från utbildningsanordnarens...
Visar 1-10/101