Ge respons på Utbildningsstyrelsens webbplats och den förnyade sökfunktionen

Den förnyade sökfunktionen på Utbildningsstyrelsens webbplats har varit i bruk under våren och webbplatsens struktur har även förnyats utgående från den respons som vi mottagit. Temat för årets kundenkät är utöver användningen av sökfunktionen hur lätt det är att hitta grunder för läroplaner och examina. Du kan besvara enkäten på svenska eller finska. Enkäten kan besvaras fram till den 10 maj.

Nationella kompetensmärken börjar användas inom det fria bildningsarbetet – ett lanseringswebbinarium ordnas den 21 mars

Under 2024 tas nationella kompetensmärken för grundläggande färdigheter i bruk inom det fria bildningsarbetet. Med kompetensmärkena är det möjligt för individer att påvisa sitt kunnande. Målgruppen för kompetensmärkena är särskilt vuxna med svaga eller bristfälliga grundläggande färdigheter. Med hjälp av kompetensmärkena är det möjligt att synliggöra kompetens som behövs i arbetslivet. Helheten med nationella kompetensmärken för grundläggande färdigheter presenteras vid ett finskspråkigt lanseringstillfälle som ordnas av Utbildningsstyrelsen och undervisnings- och kulturministeriet den 21 mars.

Kvalitetssäkrat medlemskap i Erasmus+, ackreditering, intresserar fortsättningsvis utbildningsanordnarna

Allt fler finländska utbildningsorganisationer är ackrediterade inom programmet Erasmus+. Inom yrkesutbildningen överskrider andelen ackrediterade organisationer redan 90 procent.

Vi möts på Educa – en stor grupp sakkunniga från UBS deltar i mässprogrammen

Educa-mässan, Nordens största årliga evenemang inom undervisning och pedagogik är här igen! Vi är med på mässan 26–27.1 i Mässcentret i Helsingfors med både inhemskt program (finska och svenska) och internationellt program. Du kan träffa våra experter också vid våra montrar 6m60 och 6p21 i den svenskspråkiga Hörnan, där vi delar monter med Valteri skolan.

Administrationstjänsten för MPASSid har lanserats – utbildningsaktörerna kan kontrollera sina egna integrationsuppgifter

Administrationstjänsten som skapats till stöd för användningen av identifieringstjänsten MPASSid, som erbjuds av Utbildningsstyrelsen, har lanserats för utbildningsaktörerna den 9.1.2024. Målet för...

Webbplatshelhet om säkerhet inom utbildning och fostran till stöd för utbildningsanordnare

Webbplatshelheten om säkerhet inom utbildning och fostran innehåller stödmaterial för anordnare av småbarnspedagogik och utbildningsanordnare. Nytt material som lagts till på webbplatshelheten har anknytning till beredskap för störningar och aktuella samhällsfenomen.

Vi ser fram emot att träffas på Educa-mässan 26–27.1.2024!

Välkommen att träffa oss på Educa 2024-mässan i Mässcentret i Helsingfors den 26–27 januari 2024. Utbildningsstyrelsen deltar också i år i det svenskspråkiga programmet i kvarteret Hörnan. Mässans huvudtema är Vi möts – lärare, elever och studerande, rektorer, chefer, föräldrar. Du hittar oss i vår svenskspråkiga monter 6p21 tillsammans med Valteris svenskspråkiga enhet Skilla och i vår finskspråkiga monter 6m60.

Sverige tar över ordförandeskapet i Nordiska Ministerrådet 2024

Sverige kommer att fortsätta arbetet för att Norden ska vara ledande i den gröna omställningen och en globalt konkurrenskraftig och socialt hållbar region. Att fortsätta underlätta för företag och...

Användningen av verk i undervisningen har blivit lättare – Kopiosto och Utbildningsstyrelsen sammanställde anvisningar till stöd för lärare

I och med den uppdaterade upphovsrättslagen 2023 och utvidgningen av användningslicenserna är det nu ännu lättare än tidigare att använda verk inom småbarnspedagogik, undervisning och utbildning. Lärarna bör dock ändå veta hur olika tillstånd och licenser tillåter användning av verk i undervisningen och kunna agera enligt dem. Kopiosto och Utbildningsstyrelsen sammanställde de viktigaste uppgifterna till stöd för lärarna.

Perspektiv på användning av artificiell intelligens i undervisningen – utbildning för lärare inom den grundläggande utbildningen, på andra stadiet och inom det fria bildningsarbetet 20.11.2023

På sin webbplats har Utbildningsstyrelsen sammanställt information om de möjligheter som användning av artificiell intelligens innebär för lärandet och utvecklingen av undervisningen samt om ansvarsfull användning. I november ordnas även en utbildning om användning av artificiell intelligens i undervisningen. Utbildningen som i huvudsak hålls på finska är öppen för alla intresserade.
Visar 1-10/76