Europeiska språkdagen firas 26.9 – tillsammans lär vi oss nya språk!

Europarådet har utsett den 26 september till Europeiska språkdagen. Syftet med dagen är att lyfta fram den språkliga rikedomen i Europa och uppmuntra till språkstudier. I Europa talas över 200 språk, alla värdefulla.

Graden av planering av jämställdhet och likabehandling vid läroanstalterna inom det fria bildningsarbetet varierar

Minimikraven för planeringen av jämställdhet och likabehandling uppfylls i olika grad vid läroanstalterna inom det fria bildningsarbetet. Enligt Utbildningsstyrelsens enkät har hälften av läroanstalterna planer som utarbetats i enlighet med jämställdhets- och diskrimineringslagen.

Utbildningsstyrelsen har publicerat ett nytt stödmaterial om fysisk begränsning av en elev

Utbildningsstyrelsen har publicerat ett nytt stödmaterial för lärare och övrig skolpersonal om fysisk begränsning av en elev. Med fysisk begränsning av en elev avses till exempel fasthållande.

Vad händer under läsåret 2023–2024?

Vid läsårets start är det viktigt att skapa samhörighet och en trygg vardag. På vår webbplats finns information inför det nya läsåret för småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den...

Ta del av Utbildningsstyrelsens stödmaterial för arbetet mot rasism

Grunderna för läroplanen och examina på alla utbildningsstadier och grunderna för planen för småbarnspedagogik utgår från främjande av jämställdhet, likabehandling och mänskliga rättigheter...

Nästan alla som gått ut grundskolan på våren har studieplats före årets slut 

Utbildningsstyrelsen beräknar att drygt 55 000 förstaklassare inleder grundskolan i augusti. Sammanlagt ungefär 76 000 nya studerande börjar i gymnasiet eller inleder studier som leder till yrkesinriktad grundexamen. Över 99 procent av de unga som slutför den grundläggande utbildningen på våren inleder fortsatta studier före årets slut.

Nationella kompetensmärken planeras för läroanstalter för fritt bildningsarbete

Utbildningsstyrelsen planerar nationella kompetensmärken för läroanstalter för fritt bildningsarbete. Syftet med kompetensmärkena är att synliggöra grundläggande arbetslivsfärdigheter hos vuxna. I framtiden kommer märkena att kunna beviljas av läroanstalter för fritt bildningsarbete, det vill säga medborgarinstitut, folkhögskolor, sommaruniversitet, studiecentraler och idrottsutbildningscenter.

Hur borde Utbildningsstyrelsens webbtjänst Oph.fi utvecklas härnäst? – Besvara vår enkät senast 12.5

Inom utvecklingen av Oph.fi låg fokus under år 2022 på att tydliggöra innehållet och förnya webbtjänstens uppbyggnad. I och med att situationen med flera samtidiga störningar har fortsatt har barn och ungas välbefinnande varit ett av de viktigaste temana i tjänsten. Berätta för oss hur vi har lyckats med utvecklingen och besvara enkäten senast 12.5.

Inspirera till internationalisering! En ny guide synliggör möjligheterna inom internationalisering för vuxna

– En stor del av stödet för internationalisering är riktat till unga. Det är dock även möjligt att skaffa internationellt kunnande i vuxen ålder. Den nya guiden uppkom ur ett behov av att presentera...

Kostnaderna för utbildningen fortsätter öka – kostnaderna ökade betydligt år 2021 

Utbildningsstyrelsen har publicerat kostnadsrapporterna från 2021 för förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen samt yrkesutbildningen och gymnasieutbildningen. Kostnaderna för utbildningen ökade jämfört med året innan för samtliga utbildningsstadiers del.
Visar 1-10/66