Hur skulle tjänsten Oph.fi stöda ditt arbete bäst – hjälp oss med utvecklingen genom att besvara enkäten

Vid Utbildningsstyrelsen har vi gjort små ändringar på vår webbplats, vars syfte är att göra det lättare att hitta information och göra det smidigare att uträtta ärenden. Berätta för oss hur vi har lyckats och besvara enkäten senast den 12.6.

Nytt stödmaterial för att behandla krisen i Ukraina

Utbildningsstyrelsen har publicerat nytt stödmaterial för att behandla krisen i Ukraina inom småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen samt inom utbildningen på andra stadiet, den grundläggande konstundervisningen och det fria bildningsarbetet.

Nytt stödmaterial för svåra coronasituationer inom småbarnspedagogiken och alla utbildningsformer

Coronasituationen är fortsatt svår och belastar fortfarande på många håll vardagen för barnen och de unga samt personalen inom småbarnspedagogiken och utbildningen. Under coronakrisen har beredskapen...

Fortsatt beredskap krävs för att trygga småbarnspedagogiken och utbildningen

Coronasituationen har försämrats och det viktigaste är att på alla sätt sträva efter att kunna fortsätta ordna småbarnspedagogiken och utbildningen på ett tryggt sätt. Den som har symtom ska inte...

Utbildningsstyrelsens stödmaterial för när- och distansundervisning är uppdaterade

Utbildningsstyrelsens stödmaterial stöder utbildningsanordnarna både i ordnandet av närundervisning på ett tryggt sätt och vid exceptionella undervisningsarrangemang.

Vårterminen börjar inom grundläggande utbildningen och på andra stadiet som närundervisning

Regeringen fastställde via sina riktlinjer den 21.12. att utbildningen vid yrkeshögskolorna och universiteten, fria bildningen, grundläggande utbildning för vuxna och grundläggande konstundervisning för vuxna ska övergå lokalt till distansutbildning, till och med den 16.1 2022. Rekommendationen gäller dock inte nödvändig närundervisning. Den nationella distansrekommendationen gäller inte för grundläggande utbildning, yrkesutbildning eller gymnasieutbildning.

Våra stödmaterial för coronasituationen har uppdaterats

Kom med och diskutera välbefinnande och arbetsro vid våra evenemang i februari 2022

Utbildningsstyrelsen strävar även under det kommande året efter att för egen del lugna arbetssituationen för dem som arbetar inom småbarnspedagogiken och utbildningen. Bland de första åtgärderna ordnar vi i februari 2022 två evenemang för att stödja personalen.

Norge tar över ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet 2022

Ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet roterar mellan de fem nordiska länderna. I år är det Finland som har ordförandeskapet. Den 1 januari 2022 tas stafettpinnen över av Norge, som i sitt...

Stöd för bedömningen-fortbildningarna fortsätter på hösten 2021

Under fortbildningarna behandlas riktlinjerna för bedömningen i det preciserade kapitlet 6 om bedömning och bedömningskriterierna för slutbedömningen per läroämne. Fortbildningarna motsvarar till sitt...
Visar 1-10/39