Ge respons på Utbildningsstyrelsens webbplats och den förnyade sökfunktionen

Den förnyade sökfunktionen på Utbildningsstyrelsens webbplats har varit i bruk under våren och webbplatsens struktur har även förnyats utgående från den respons som vi mottagit. Temat för årets kundenkät är utöver användningen av sökfunktionen hur lätt det är att hitta grunder för läroplaner och examina. Du kan besvara enkäten på svenska eller finska. Enkäten kan besvaras fram till den 10 maj.

Utbildningsstyrelsen publicerar en handbok för Fyrklöver-modellen till stöd för det kvalitetsfrämjande arbetet inom den grundläggande konstundervisningen

Utbildningsstyrelsen publicerar den efterfrågade handboken för Fyrklöver-modellen för att svara på behoven inom det kvalitetsfrämjande arbetet inom den grundläggande konstundervisningen. Syftet med...

Webbplatshelhet om säkerhet inom utbildning och fostran till stöd för utbildningsanordnare

Webbplatshelheten om säkerhet inom utbildning och fostran innehåller stödmaterial för anordnare av småbarnspedagogik och utbildningsanordnare. Nytt material som lagts till på webbplatshelheten har anknytning till beredskap för störningar och aktuella samhällsfenomen.

Användningen av verk i undervisningen har blivit lättare – Kopiosto och Utbildningsstyrelsen sammanställde anvisningar till stöd för lärare

I och med den uppdaterade upphovsrättslagen 2023 och utvidgningen av användningslicenserna är det nu ännu lättare än tidigare att använda verk inom småbarnspedagogik, undervisning och utbildning. Lärarna bör dock ändå veta hur olika tillstånd och licenser tillåter användning av verk i undervisningen och kunna agera enligt dem. Kopiosto och Utbildningsstyrelsen sammanställde de viktigaste uppgifterna till stöd för lärarna.

Nordplus Junior-programmet delade ut 3 miljoner euro under ansökningsomgången 2020

Programmet Nordplus Junior beviljade i år ca 3 miljoner euro för skolors och daghems samarbetsprojekt i Norden och Baltikum. Antalet ansökningar var 132, av vilka 105 beviljades projektstöd. I de finansierade projekten deltar 38 organisationer från Finland och Åland.

Det tvärsektoriella utbildningssamarbetet intresserar – Nordplus Horisontal finansierar 19 nya projekt

Den årliga budgeten för programmet är ca 1 miljon euro. Projektstödet täcker högst 50% av helhetskostandera för samarbetet. Finska organisationer är representerade i 14 av de godkända projekten...

Resultat av Nordplus ansökningsomgången 2021

Totalt deltar 1 906 organisationer från Norden och Baltikum i Nordplus utbildningssamarbetet år 2021. Nordiska ministerrådet stöder samarbetet med ca 8,5 miljoner euro. En del av Nordplus-stödet...

Resultat av Nordplus ansökningsomgången 2020

Korta sammandrag över alla godkända projekt hittas med olika sökkriterier i projektdatabasen på sidan nordplusonline.org. Bland de godkända Nordplus Junior-projekten finns 38 finska läroanstalter...

Utbildningsstyrelsen har publicerat ett nytt stödmaterial om fysisk begränsning av en elev

Utbildningsstyrelsen har publicerat ett nytt stödmaterial för lärare och övrig skolpersonal om fysisk begränsning av en elev. Med fysisk begränsning av en elev avses till exempel fasthållande.

Vad händer under läsåret 2023–2024?

Vid läsårets start är det viktigt att skapa samhörighet och en trygg vardag. På vår webbplats finns information inför det nya läsåret för småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den...
Visar 1-10/53