THL har uppdaterat sina anvisningar om karantänstid

Institutet för hälsa och välfärd (THL) har uppdaterat sina anvisningar som gäller karantäns- och isoleringstid i anslutning till coronaviruset. Ändringarna träder i kraft måndagen den 12 oktober 2020.

Under Politikveckan får unga bekanta sig med påverkansmöjligheterna i kommunerna – anmäl en egen grupp

Politikveckan är en årlig temavecka som tar fasta på möjligheterna att påverka i samhället. Veckan ordnas av Finlands Ungdomssamarbete Allians rf. Under Politikveckan i november 2020 får unga möjlighet att bekanta sig med påverkansmöjligheterna i kommunerna och städerna. Man bekantar sig med kommunalpolitiken genom aktiverande övningar och möten med andra. Det är nu möjligt att anmäla sig som arrangör av veckans diskussionsevenemang.

Utbildningsstyrelsen uppdaterar sina anvisningar för utbildningsanordnarna och anordnarna av småbarnspedagogik

Rekommendationerna publiceras på adressen www.oph.fi/sv/corona vartefter de färdigställs.

Nordplus Junior-programmet delade ut 3 miljoner euro under ansökningsomgången 2020

Programmet Nordplus Junior beviljade i år ca 3 miljoner euro för skolors och daghems samarbetsprojekt i Norden och Baltikum. Antalet ansökningar var 132, av vilka 105 beviljades projektstöd. I de finansierade projekten deltar 38 organisationer från Finland och Åland.

Resultat av Nordplus ansökningsomgången 2020

Korta sammandrag över alla godkända projekt hittas med olika sökkriterier i projektdatabasen på sidan nordplusonline.org. Bland de godkända Nordplus Junior-projekten finns 38 finska läroanstalter...

Det tvärsektoriella utbildningssamarbetet intresserar – Nordplus Horisontal finansierar 19 nya projekt

Den årliga budgeten för programmet är ca 1 miljon euro. Projektstödet täcker högst 50% av helhetskostandera för samarbetet. Finska organisationer är representerade i 14 av de godkända projekten. Dessa...

Avvecklingen av begränsningarna som utfärdats på grund av coronavirusepidemin fortsätter

Enligt statsrådets beslut den 4 maj 2020 ska begränsningarna av skyldigheten att ordna utbildning som utfärdats med stöd av beredskapslagen avvecklas från och med den 14 maj 2020 inom grundläggande...

Publikationen Undervisnings- och kulturväsendets finansiering 2020

Utbildningsstyrelsens statsandelsenhet har sammanställt en publikation om undervisnings- och kulturväsendets finansiering år 2020 (Opetus- ja kulttuuritoimen rahoitus, Yksikköhintojen ja rahoituksen...

Beslut om extra statsunderstöd för privata utbildningsanordnares driftskostnader för förskoleundervisning och grundläggande utbildning år 2020

Enligt 44 § 2 mom. i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) kan undervisnings- och kulturministeriet bevilja en privat anordnare av förskoleundervisning och...

Begränsningsåtgärderna på grund av coronaviruset fortsätter fram till den 13 maj 2020

Utbildningsstyrelsen har preciserat sina anvisningar i enlighet med regionförvaltningsverkens och statsrådets beslut.
Visar 1-10/20