Användningen av verk i undervisningen har blivit lättare – Kopiosto och Utbildningsstyrelsen sammanställde anvisningar till stöd för lärare

I och med den uppdaterade upphovsrättslagen 2023 och utvidgningen av användningslicenserna är det nu ännu lättare än tidigare att använda verk inom småbarnspedagogik, undervisning och utbildning. Lärarna bör dock ändå veta hur olika tillstånd och licenser tillåter användning av verk i undervisningen och kunna agera enligt dem. Kopiosto och Utbildningsstyrelsen sammanställde de viktigaste uppgifterna till stöd för lärarna.

Nordplus Junior-programmet delade ut 3 miljoner euro under ansökningsomgången 2020

Programmet Nordplus Junior beviljade i år ca 3 miljoner euro för skolors och daghems samarbetsprojekt i Norden och Baltikum. Antalet ansökningar var 132, av vilka 105 beviljades projektstöd. I de finansierade projekten deltar 38 organisationer från Finland och Åland.

Det tvärsektoriella utbildningssamarbetet intresserar – Nordplus Horisontal finansierar 19 nya projekt

Den årliga budgeten för programmet är ca 1 miljon euro. Projektstödet täcker högst 50% av helhetskostandera för samarbetet. Finska organisationer är representerade i 14 av de godkända projekten...

Resultat av Nordplus ansökningsomgången 2021

Totalt deltar 1 906 organisationer från Norden och Baltikum i Nordplus utbildningssamarbetet år 2021. Nordiska ministerrådet stöder samarbetet med ca 8,5 miljoner euro. En del av Nordplus-stödet...

Resultat av Nordplus ansökningsomgången 2020

Korta sammandrag över alla godkända projekt hittas med olika sökkriterier i projektdatabasen på sidan nordplusonline.org. Bland de godkända Nordplus Junior-projekten finns 38 finska läroanstalter...

Utbildningsstyrelsen har publicerat ett nytt stödmaterial om fysisk begränsning av en elev

Utbildningsstyrelsen har publicerat ett nytt stödmaterial för lärare och övrig skolpersonal om fysisk begränsning av en elev. Med fysisk begränsning av en elev avses till exempel fasthållande.

Vad händer under läsåret 2023–2024?

Vid läsårets start är det viktigt att skapa samhörighet och en trygg vardag. På vår webbplats finns information inför det nya läsåret för småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den...

Ta del av Utbildningsstyrelsens stödmaterial för arbetet mot rasism

Grunderna för läroplanen och examina på alla utbildningsstadier och grunderna för planen för småbarnspedagogik utgår från främjande av jämställdhet, likabehandling och mänskliga rättigheter...

Hur borde Utbildningsstyrelsens webbtjänst Oph.fi utvecklas härnäst? – Besvara vår enkät senast 12.5

Inom utvecklingen av Oph.fi låg fokus under år 2022 på att tydliggöra innehållet och förnya webbtjänstens uppbyggnad. I och med att situationen med flera samtidiga störningar har fortsatt har barn och ungas välbefinnande varit ett av de viktigaste temana i tjänsten. Berätta för oss hur vi har lyckats med utvecklingen och besvara enkäten senast 12.5.

Nu är det möjligt att använda informationsresursen Koski inom den grundläggande konstundervisningen – lättare att identifiera och erkänna kunnande som förvärvats inom undervisningen

Anordnarna av grundläggande konstundervisning kan i fortsättningen föra in elevernas studieprestationer i den nationella informationsresursen för undervisning och utbildning Koski som administreras av Utbildningsstyrelsen. Tjänsten innehåller uppgifter om enskilda studerandes studierätter, studieprestationer och avlagda examina.
Visar 1-10/50