Europeiska språkdagen firas 26.9 – tillsammans lär vi oss nya språk!

Europarådet har utsett den 26 september till Europeiska språkdagen. Syftet med dagen är att lyfta fram den språkliga rikedomen i Europa och uppmuntra till språkstudier. I Europa talas över 200 språk, alla värdefulla.

Enkäten Hälsa i skolan 2023: Skolorna och läroanstalterna har insyn i barns och ungas välbefinnande

Enligt resultaten av den senaste Hälsa i skolan-enkäten mår största delen av barn och unga bra. Samtidigt belastas välbefinnandet hos en del elever och studerande av flera faktorer, såsom upplevelser av mobbning och trakasserier och svårigheter med att hitta sin egen plats i skolgemenskapen. Skolans verksamhetskultur och tillvägagångssätt samt varje vuxen persons agerande är av stor betydelse för främjandet av välbefinnandet hos barn och unga.

Education at a Glance: Yrkesutbildning mer populärt i Finland än i OECD-länderna

Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling OECD har publicerat sin årliga indikatorpublikation som jämför utbildningssystem, Education at a Glance (EAG). I publikationen för 2023 ligger fokus på yrkesutbildning. Granskningen gällde huvudsakligen år 2021.

Årets tema för den nationella skolfreden uppmuntrar var och en att vara sig själv

Den nationella skolfreden läsåret 2023–2024 utlyses onsdagen den 23 augusti kl. 12 i Ylivieska. Det är möjligt att delta i evenemanget i skolorna och läroanstalterna via en livestream på Yle Arenan...

Fyra engagerande och innovativa läroanstalter i Finland utsågs till eTwinning-skolor

Skribent: Katariina Kivi Titeln eTwinning-skola motiverar till att utvärdera och utveckla internationalisering i gymnasiet Vid Kouvolan yhteislyseo har man under de senaste läsåren satsat starkt på...

Eurydice-rapport: Undervisning i språk inleds i allt tidigare ålder – samtidigt stärks engelskans position ytterligare

Enligt den aktuella rapporten börjar barn i de flesta EU-länder lära sig främmande språk i åldern 6–8 år. Av rapporten framgår att undervisningen i främmande språk idag inleds ett par år tidigare jämfört med början av 2000-talet. Engelskan har sedan länge en klart dominerande position.

Utbildningsstyrelsen har publicerat ett nytt stödmaterial om fysisk begränsning av en elev

Utbildningsstyrelsen har publicerat ett nytt stödmaterial för lärare och övrig skolpersonal om fysisk begränsning av en elev. Med fysisk begränsning av en elev avses till exempel fasthållande.

Ändringarna i läroplansgrunderna som gäller skolfrånvaro trädde i kraft i början av augusti – Utbildningsstyrelsen stöder verkställandet av ändringarna med utbildningar och stödmaterial

Utbildningsstyrelsen ordnar avgiftsfri fortbildning för lärare, rektorer och övrig personal inom den grundläggande utbildningen till stöd för verkställandet av ändringarna i grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen som gäller stärkande av skolnärvaro och systematisk uppföljning och ingripande vid frånvaro. Fortbildningen genomförs i slutet av 2023. Det lokala arbetet med att utveckla förebyggande av frånvaro understöds även med ett statligt specialunderstöd och med en ny webbplatshelhet.

Move!-mätningarna hösten 2023 inleds

Move!-mätningarna som ingår i grunderna för läroplanen i gymnastik inom den grundläggande utbildningen genomförs i grundskolor runt om i landet i augusti–september. I Move!-mätningarna ingår sex olika...

Vad händer under läsåret 2023–2024?

Vid läsårets start är det viktigt att skapa samhörighet och en trygg vardag. På vår webbplats finns information inför det nya läsåret för småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den...
Visar 1-10/448