OECD-jämförelse: Den socioekonomiska bakgrunden påverkar fortfarande utbildningsvalen i hög grad – små regionala variationer beträffande utbildningsnivån i Finland

Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling OECD har publicerat sin årliga indikatorpublikation som jämför utbildningssystem, Education at a Glance. Specialtemat för årets publikation var jämlikhet inom utbildningen. Granskningen gällde huvudsakligen år 2019.

OECD-jämförelse: utbildningsnivån bland unga i Finland har sjunkit under genomsnittet

Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling OECD har publicerat sin årliga indikatorpublikation Education at a Glance (EAG) som jämför utbildningssystem. Specialtemat för i år var utbildning på högre nivå. Granskningen gällde huvudsakligen år 2020.

Education at a Glance: Yrkesutbildning mer populärt i Finland än i OECD-länderna

Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling OECD har publicerat sin årliga indikatorpublikation som jämför utbildningssystem, Education at a Glance (EAG). I publikationen för 2023 ligger fokus på yrkesutbildning. Granskningen gällde huvudsakligen år 2021.

Inga överraskningar i EU:s senaste uppföljningsrapport om utbildning

Europeiska kommissionens årliga rapport Education and Training Monitor följer uppnåendet av målen för utbildning som fastställts på EU-nivå. Den färska rapporten för år 2022 innehåller inga överraskningar: Finland är fortsättningsvis en mönsterelev mätt med flera olika indikatorer.

Europeisk utredning: Stor variation i antalet personer i skolåldern som flytt från Ukraina i olika länder i Europa

Rysslands attack mot Ukraina har förorsakat ett allvarligt hot för miljontals människor, som tvingats fly sina hem och söka trygghet i andra länder. Europeiska kommissionens Eurydice-nätverk utredde i slutet av våren antalet personer i skolåldern som flytt från Ukraina i de olika länderna i Europa och vilka slags stödåtgärder för fortsatta studier som de erbjöds.

Under luppen: I Europa pågår läroplikten i genomsnitt i tio år

Läroplikten omfattar åtminstone grundläggande utbildning och i hälften av länderna som ingår i Eurydice-nätverkets jämförelse hör också studier på andra stadiet till läroplikten. I många länder är även förskoleundervisningen obligatorisk.

Eurydice-rapport: Flest undervisningstimmar i modersmål och matematik i de lägre årskurserna i den grundläggande utbildningen i hela Europa 

Obligatoriska läroämnen för läropliktiga elever och studerande i alla länder i Europa är bland annat modersmål, matematik och naturvetenskap. Uppgifterna framgår av en rapport som publicerats av Europeiska kommissionens nätverk Eurydice.

Brist på lärare väcker oro i Europa

Enligt Europeiska kommissionens utbildningsöversikt Education and Training Monitor 2023 fortsätter Finland närma sig målen som fastställts för utbildning på EU-nivå. Tillgången till yrkesutbildade inom småbarnspedagogik och utbildning väcker dock oro i hela Europa.

Hur stöder läroanstaltsbyggnader och lärmiljöer lärandet? Utredning inom den allmänbildande utbildningen och yrkesutbildningen har inletts

På uppdrag av Utbildningsstyrelsen och undervisnings- och kulturministeriet inleddes den här hösten två utredningar inom ramen för vilka byggandet av läroanstalter och lärmiljöer granskas. Utredningen...

Sverige tar över ordförandeskapet i Nordiska Ministerrådet 2024

Sverige kommer att fortsätta arbetet för att Norden ska vara ledande i den gröna omställningen och en globalt konkurrenskraftig och socialt hållbar region. Att fortsätta underlätta för företag och...
Visar 1-10/339