Understöd på totalt 17 miljoner euro kan sökas för att jämna ut undantagssituationens följder för gymnasieutbildningen

Understödet riktas till repetitionsstudier och stödåtgärder för sådana studerande som man bedömer att på grund av undantagsförhållandena som coronaviruset förorsakat inte till fullo har uppnått de mål...

Nya studerande har valts till yrkesutbildning och gymnasieutbildning 

I vårens gemensamma ansökan till yrkes- och gymnasieutbildning fanns 71 800 sökande, varav 64 970 fick studieplats dvs. 90 %. I gemensam ansökan sökte cirka 58 630 direkt från grundskolan. Av dem godkändes totalt 96 % (ifjol 95%) som studerande.

Utbildningsstyrelsens enkät ger en övergripande bild av studiematerialen som fanns tillgängliga strax före coronavirusepidemin

Utbildningsstyrelsen utredde i slutet av 2019 lärarnas och tjänsteinnehavarnas synpunkter på dagens läromedel och studiematerial och hur materialen borde se ut i framtiden. Resultatet av den nationella enkäten ger användbar information till exempel för läromedelsförlagen. Enkäten ger också en helhetsbild av vilka läromedel och studiematerial som fanns tillgängliga precis innan coronaviruset bröt ut, och från vilka utgångslägen man införde de avvikande arrangemang som epidemin medförde.

Utbildningsstyrelsen och undervisnings- och kulturministeriet sänder en vårfesthälsning till alla daghem, skolor och andra läroanstalter

Utbildningsstyrelsen och undervisnings- och kulturministeriet sänder en digital hälsning till alla daghem, skolor och andra läroanstalter med anledning av våravslutningen. Hälsningarna finns till skolornas och läroanstalternas förfogande på undervisnings- och kulturministeriets YouTube-kanal och kan laddas ner på statsrådets bildbank fredagen 29.5 kl. 9. Det står skolor och läroanstalter fritt att använda videomaterialet som ett inslag i sin egen vårfest, både på verksamhetsställen inom småbarnspedagogiken och i skolorna.

Skolornas arbetstider och lov läsåret 2020–2021

De flesta kommuner har på sina webbplatser publicerat information om det kommande läsårets arbetstider och lov inom förskoleundervisningen, den grundläggande utbildningen, gymnasierna och yrkesläroanstalterna samt vuxengymnasierna. I så gott som alla grundskolor inleds läsåret 2020─2021 i vecka 32, i de flesta fall den 12 augusti 2020. Skolåret avslutas lördagen den 5 juni 2021.

Fem finländska skolor har fått titeln eTwinning-skola

Skolor som jobbar aktivt med eTwinning har för tredje gången blivit belönade. Havukosken koulu från Vanda, Kyrkbackens skola i Nagu från Pargas, Kärpäsen peruskoulu från Lahtis, Lapin koulutuskeskus REDU från Kittilä och Ylitornion yhteiskoulun lukio från Övertorneå kan nu stolt presentera sig som eTwinning-skolor. Kyrkbackens skola är den första svenskspråkiga skolan som fått titeln.

Resultat av Nordplus ansökningsomgången 2020

Korta sammandrag över alla godkända projekt hittas med olika sökkriterier i projektdatabasen på sidan nordplusonline.org. Bland de godkända Nordplus Junior-projekten finns 38 finska läroanstalter...

Skolåret avslutas under exceptionella omständigheter – inga stora förändringar i antalet utexaminerade

I grundskolorna, gymnasierna och yrkesutbildningen avslutas skolåret den 30 maj. Ungefär 59 000 elever får ett avgångsbetyg från den grundläggande utbildningen i vår. Antalet elever som går ut den...

Det tvärsektoriella utbildningssamarbetet intresserar – Nordplus Horisontal finansierar 19 nya projekt

Den årliga budgeten för programmet är ca 1 miljon euro. Projektstödet täcker högst 50% av helhetskostandera för samarbetet. Finska organisationer är representerade i 14 av de godkända projekten. Dessa...

Läskunnigheten stärks genom nätverkssamarbete: Läsrörelsen öppnar två ansökningshelheter för statsunderstöd för att utveckla läskunnigheten

Läsrörelsen vid Utbildningsstyrelsen utvidgar sin verksamhet genom att öppna två ansökningar för statsunderstöd för att främja läskunnigheten. Statsunderstöd utlyses totalt till ett belopp av ungefär en miljon euro. Syftet med statsunderstöden är att arbetet för att främja läskunnigheten bättre ska kunna integreras som en del av kommunernas och gemenskapernas verksamhet, samt att utveckla samarbetet mellan olika aktörer.
Visar 1-10/106