Det gemensamma arbetet med att utveckla gymnasiediplomen inleddes den 8 maj 2024

Utvecklingen av systemet med gymnasiediplom år 2024–2027 Under seminariet behandlades hur Utbildningsstyrelsen stöder beredningen av förnyandet av gymnasiediplomen på uppdrag av undervisnings- och...

Identifiera och förebygg sexuella trakasserier och våld – Nytt material för studerande inom yrkesutbildning och gymnasieutbildning

Sexuella trakasserier och sexuellt våld som unga utsätts för till exempel på offentliga platser och på nätet har ökat oroväckande. Utbildningsstyrelsen har publicerat en ny affisch och broschyr med anvisningar för studeranden om identifiering, förebyggande av och ingripande i sexuella trakasserier och sexuellt våld.

Understöd för att producera läromedel på svenska

Utbildningsstyrelsen har utlyst två statsunderstöd för produktion av finlandssvenska läromedel år 2024.

Ungefär 63 000 elever går ut grundskolan detta läsår

Våren 2024 är antalet elever som slutför den grundläggande utbildningen uppskattningsvis ett par tusen fler än året innan, eftersom årskullen elever i årskurs 9 är något större än förra året. Av alla...

Ge respons på Utbildningsstyrelsens webbplats och den förnyade sökfunktionen

Den förnyade sökfunktionen på Utbildningsstyrelsens webbplats har varit i bruk under våren och webbplatsens struktur har även förnyats utgående från den respons som vi mottagit. Temat för årets kundenkät är utöver användningen av sökfunktionen hur lätt det är att hitta grunder för läroplaner och examina. Du kan besvara enkäten på svenska eller finska. Enkäten kan besvaras fram till den 24 maj.

Vi har sammanställt ett stödmaterial om förbjudna föremål och ämnen på vår webbplats

Vi har utgående från den gällande lagstiftningen sammanställt ett stödmaterial om föremål och ämnen som inte får medföras eller innehas inom småbarnspedagogik och utbildning. Materialet är avsett som ett stöd för anordnare av småbarnspedagogik och förskoleundervisning, grundläggande utbildning, gymnasieutbildning, yrkesutbildning, grundläggande konstundervisning och fritt bildningsarbete.

Program från allt fler tv-kanaler får visas i undervisningen

Utbildningsstyrelsen har förnyat avtalen med Kopiosto om både kopieringslicenser och användningslicenser för tv-program. Licenserna gäller alla daghem, grundskolor och gymnasier, yrkesinriktade...

Uppgifterna för gymnasiediplomen läsåret 2024–2025 har publicerats

Gymnasiediplomen ger den studerande i gymnasiet möjlighet att visa en specialkompetens och ett specialintresse i ett läroämne eller en läroämnesgrupp. Uppgifterna för gymnasiediplomen i bildkonst...

Känner du till ditt ansvar – Som vuxen bär du ansvaret för att känna igen och ingripa vid mobbning, trakasserier, diskriminering och våld

Opetushallitus on tuottanut kasvatus- ja koulutusalan ammattilaisille ja huoltajille videosarjan, joka auttaa tunnistamaan lasten ja nuorten kokemaa kiusaamista, häirintää, syrjintää ja väkivaltaa sekä puuttumaan niihin turvallisuutta ja terveyttä edistävillä tavoilla.

Nya webbsidor med anvisningar och verktyg för att identifiera och ingripa vid mobbning, trakasserier, diskriminering och våld

Mobbning, trakasserier, diskriminering och våld påverkar i hög grad barn och ungas välbefinnande och känsla av trygghet i vardagen. Utbildningsstyrelsens nya webbsidor Säg nej till allt våld samlar information, anvisningar och verktyg för hur man kan identifiera, förebygga och ingripa vid situationer av detta slag inom småbarnspedagogiken, i skolorna och vid läroanstalterna. Det är den första helheten om dessa teman som publiceras i Finland.
Visar 1-10/362