Utlandsperioder utvecklar finländska studerandes arbetslivsfärdigheter och vidgar vyerna

Enligt enkäten har de studerande som mål att under utlandsperioden bekanta sig med den nya kulturen och förbättra sina språkkunskaper. Som fördelar med utbytet lyfte de studerande bland annat fram att...

Utbildningsstyrelsen har kartlagt Erasmus+-aktörernas tankar kring effekter och utvärdering

Utbildningsstyrelsen har i samarbete med Demos Helsinki utrett vilka effekter projekten som beviljats Erasmus+-finansiering har eftersträvat, hur effekterna har utvärderats och hurdant stöd projektaktörerna behöver för att utveckla och utvärdera effekterna.

OECD-jämförelse: Föräldrarnas utbildningsnivå inverkar på hur högskolestudierna framskrider

Föräldrarnas utbildningsnivå, den studerandes kön och invandrarbakgrund är faktorer som inverkar på valet av utbildningsområde och hur högskolestudierna framskrider. Det här framgår av en jämförelse som gjorts mellan medlemsländerna i organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling OECD. Utredningen fokuserade bland annat på hur jämlikheten förverkligas i högskoleutbildningen.

Flexibla högskolestuderande med förståelse för olika perspektiv åker utomlands

Högskolestuderande som åker på en utlandsperiod är i viss bemärkelse en utvald grupp: jämfört med samma åldersgrupp som stannar vid hemhögskolan finns det bland de utresande fler som är redo att ändra sina förhandsinställningar och färre som orubbligt håller fast vid att det endast fick ett sätt att se på världen.

Sammanlagt 6 700 studieplatser ingår i höstens gemensamma ansökan till högskolor

Höstens gemensamma ansökan till yrkeshögskolor och universitet kör igång på onsdagen den 4 september kl. 8. Ansökningstiden löper ut på onsdagen den 18 september kl. 15. Ansökan lämnas in på adressen...

I oktober firas internationellt samarbete och europeisk identitet

Under det tre dagar långa #ErasmusDay-evenemanget delar man på olika håll i Europa med sig av erfarenheter och lärdomar från Erasmus+-programmets utbildnings-, ungdoms- och idrottsprojekt....

Brexitavtalet förkastades – oklart hur det påverkar EU-programmen

Det brittiska parlamentet röstade den 15 januari för att förkasta avtalet om utträde ur EU. Tills vidare är det oklart vad som händer till näst: kommer man att skjuta upp tidpunkten för utträdet som...

Fler än 200 utländska studerande kommer till Finland på sommaren för att studera finska

Dryga 200 universitetsstuderande från olika delar av världen reser i sommar till Finland för att studera finska och Finlands kultur. En del av dem bekantar sig även med grunderna i översättning. Flest kursdeltagare kommer det från Ryssland, Polen och Tyskland. Totalt deltar studerande från 23 olika länder.

Över 48 000 fick en studieplats i högskolornas gemensamma ansökan

Även detta år var det svårast att bli antagen till universitetsstudier inom teater- och dansområdet samt bildkonstområdet, där ungefär 4 % av de sökande antogs, samt till psykologi, där 5 % av de...

Vårens gemensamma ansökan till yrkeshögskolor och universitet inleds

Den första ansökningstiden i gemensam ansökan till yrkeshögskolor och universitet inleds tisdagen 10.1. och går ut onsdagen 25.1. kl. 15.
Visar 1-10/22