Färre högskolestuderande deltar i studieperioder utomlands

År 2018 deltog knappa 8 900 högskolestuderande i utbytesstudier eller internationella praktikperioder utomlands som en del av sina studier. Det är 1 500 utlandsperioder och 15 procent mindre än två år...

Bildningsakademiens tredje årskurs inleds – 30 beslutsfattare och opinionsbildare söker lösningar som ska stärka bildningen

Vilka är utmaningarna inom den finländska bildningen just nu? En bred skara opinionsbildare och beslutsfattare inom olika områden tar sig igen an denna fråga som deltagare i Bildningsakademien. I år deltar representanter från varje riksdagsparti. Kursdeltagarna Paleface, alltså musikern Karri Miettinen, och årets flyktingkvinna Rand Mohamad Deeb delade med sig av sina tankar före akademien kör igång.

Gemensam ansökan till yrkeshögskolor och universitet inleds

Den första ansökningstiden i gemensam ansökan till högskolor inleds tisdagen den 9 januari kl. 8 och går ut onsdagen den 24 januari kl. 15. Ansökan kan göras i Studieinfo-tjänsten.

Gemensam ansökan till högskolor börjar på onsdag 14 mars – 47 500 studieplatser erbjuds inom yrkeshögskolor och universitet

I högskolornas gemensamma ansökan erbjuds nu cirka 47 500 nybörjarplatser inom drygt 1 500 utbildningsprogram. Utgående från tidigare års ansökningssiffror förväntas antalet sökande bli cirka 140 000. I Studieinfo-tjänsten kan man bekanta sig med de utbildningar som erbjuds och fylla i ansökan.

International Student Barometer: Finland är ett mycket bra land att studera i för utländska högskolestuderande

Resultaten från den senaste studentundersökningen International Student Barometer visar att Finland fortfarande är ett mycket bra land att studera i för utländska högskolestuderande. De finländska högskolornas styrkor är desamma som i tidigare enkätundersökningar: bland annat får stödtjänsterna och studiemiljön beröm av de studerande. På det hela taget har resultaten förbättrats en aning

153 000 sökande i vårens gemensamma ansökan till högskolor

Antalet sökande i vårens gemensamma ansökan steg med cirka 1500 från förra våren. Ungefär lika många studieplatser fanns att söka som i fjol. Inom universiteten var det flest sökande till det ekonomiska, humanistiska och samhällsvetenskapliga utbildningsområdet. Inom yrkeshögskolorna var det flest sökande till social-, hälso- och idrottsområdet samt området för teknik och kommunikation.

Endast en fjärdedel av finländarna som studerar vid utländska högskolor tror att de kommer att återvända till Finland

Allt fler finländare genomför sin högskoleexamen utomlands. De som åker utomlands för att studera är framför allt ute efter internationella erfarenheter, men också bättre antagningsmöjligheter och studiernas innehåll lockar, visar Utbildningsstyrelsens förfrågan till studerande. De studerandes framtid kännetecknas av osäkerhet, eftersom hälften av de svarande inte ännu vet vilket land de kommer att bo i efter studierna. Endast en fjärdedel tror att de kommer att återvända till Finland.

Hälften av högskolornas utländska examensstuderande planerar att stanna i Finland

Hälften av de utlänningar som studerar för examen vid finländska universitet och yrkeshögskolor planerar att stanna i Finland efter att de slutfört studierna, visar en färsk utredning.

Över 47 000 fick en studieplats i högskolornas gemensamma ansökan

I vårens gemensamma ansökan till högskolorna fanns 152 900 sökande, varav 47 300, det vill säga 31 % fick en studieplats. Siffrorna är liknande som år 2017. Allt fler får en studieplats direkt på basis av studentbetyget, i år var andelen 18 % av de antagna.

Höstens gemensamma ansökan till högskolor kör ingång – 6 600 studieplatser ingår

Höstens 2018 gemensamma ansökan till yrkeshögskolor och universitet kör igång på onsdagen den 5 september kl. 8. Ansökningstiden löper ut på onsdagen den 19 september kl. 15. Ansökan lämnas in på adressen Studieinfo.fi.
Visar 1-10/34