Över 20 000 sökande till högskolornas utbildningar i främmande språk och Konstuniversitetet

I den första gemensamma ansökan deltog ett rekordantal sökande: antalet sökande var omkring 8000 flera än i motsvarande ansökan i fjol. Antalet nybörjarplatser var också högre. I ansökan ingick utbildningar på främmande språk och utbildningar vid konsthögskolor. I år kunde man för första gången söka i en helt egen gemensam ansökan till dessa utbildningar.

Resultaten i gemensam ansökan till högskolor klara

I höstens gemensamma ansökan till högskolor fanns 30 100 sökande, varav drygt 7 000 fick en studieplats. Antalet godkända är cirka 200 fler än ifjol. I ansökan ingick den här gången omkring 250...

Gemensam ansökan till utbildningar på främmande språk vid högskolorna startar 8.1

Från och med år 2020 finns det två gemensamma ansökningar till högskolorna. I den första gemensamma ansökan ingår utbildningar på främmande språk och utbildningar vid Konstuniversitetet. Vårens andra...

Finansieringen för Erasmus+-programmet ökar år 2020

Europeiska kommissionen har offentliggjort Erasmus+-programmets budget, ansökningstider och programguide för år 2020. Utbildningsstyrelsen delar i egenskap av Finlands nationella Erasmus+-byrå ut ungefär 45,5 miljoner euro år 2020 för att utveckla utbildningen och ungdomsverksamheten.

Färre högskolestuderande deltar i studieperioder utomlands

År 2018 deltog knappa 8 900 högskolestuderande i utbytesstudier eller internationella praktikperioder utomlands som en del av sina studier. Det är 1 500 utlandsperioder och 15 procent mindre än två år...

Bildningsakademiens tredje årskurs inleds – 30 beslutsfattare och opinionsbildare söker lösningar som ska stärka bildningen

Vilka är utmaningarna inom den finländska bildningen just nu? En bred skara opinionsbildare och beslutsfattare inom olika områden tar sig igen an denna fråga som deltagare i Bildningsakademien. I år deltar representanter från varje riksdagsparti. Kursdeltagarna Paleface, alltså musikern Karri Miettinen, och årets flyktingkvinna Rand Mohamad Deeb delade med sig av sina tankar före akademien kör igång.

Gemensam ansökan till yrkeshögskolor och universitet inleds

Den första ansökningstiden i gemensam ansökan till högskolor inleds tisdagen den 9 januari kl. 8 och går ut onsdagen den 24 januari kl. 15. Ansökan kan göras i Studieinfo-tjänsten.

Gemensam ansökan till högskolor börjar på onsdag 14 mars – 47 500 studieplatser erbjuds inom yrkeshögskolor och universitet

I högskolornas gemensamma ansökan erbjuds nu cirka 47 500 nybörjarplatser inom drygt 1 500 utbildningsprogram. Utgående från tidigare års ansökningssiffror förväntas antalet sökande bli cirka 140 000. I Studieinfo-tjänsten kan man bekanta sig med de utbildningar som erbjuds och fylla i ansökan.

International Student Barometer: Finland är ett mycket bra land att studera i för utländska högskolestuderande

Resultaten från den senaste studentundersökningen International Student Barometer visar att Finland fortfarande är ett mycket bra land att studera i för utländska högskolestuderande. De finländska högskolornas styrkor är desamma som i tidigare enkätundersökningar: bland annat får stödtjänsterna och studiemiljön beröm av de studerande. På det hela taget har resultaten förbättrats en aning

153 000 sökande i vårens gemensamma ansökan till högskolor

Antalet sökande i vårens gemensamma ansökan steg med cirka 1500 från förra våren. Ungefär lika många studieplatser fanns att söka som i fjol. Inom universiteten var det flest sökande till det ekonomiska, humanistiska och samhällsvetenskapliga utbildningsområdet. Inom yrkeshögskolorna var det flest sökande till social-, hälso- och idrottsområdet samt området för teknik och kommunikation.
Visar 1-10/38