Lösningar för att lära sig klimatansvar

Opetushallitus on osana Ilmastovastuu koulutuksessa -vaikutusohjelmaa etsinyt yhdessä sidosryhmien kanssa vuoden 2019 aikana tapoja päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten ilmastovastuun oppimisen tukemiseen. Yhteistyössä OAJ:n kanssa 10.12. järjestettävässä seminaarissa pureudutaan siihen miten eri tahot voivat kehittää ilmastovastuullista toimintakulttuuria ja toimia roolissaan mahdollistajina.

Delta i nationell kartläggning av studiematerial och läromedel

Utbildningsstyrelsen genomför för första gången en nationell kartläggning av studiematerial och läromedel med syftet att utreda både vilka studiematerial som används i dag samt hurdana material som...

Finansieringen för Erasmus+-programmet ökar år 2020

Europeiska kommissionen har offentliggjort Erasmus+-programmets budget, ansökningstider och programguide för år 2020. Utbildningsstyrelsen delar i egenskap av Finlands nationella Erasmus+-byrå ut ungefär 45,5 miljoner euro år 2020 för att utveckla utbildningen och ungdomsverksamheten.

Skolåret avslutas med en gemensam fest för alla – ta del av Utbildningsstyrelsens anvisningar

Utbildningsstyrelsens anvisningar ger skolorna riktlinjer som gäller religiösa evenemang.

Bildningsakademiens tredje årskurs inleds – 30 beslutsfattare och opinionsbildare söker lösningar som ska stärka bildningen

Vilka är utmaningarna inom den finländska bildningen just nu? En bred skara opinionsbildare och beslutsfattare inom olika områden tar sig igen an denna fråga som deltagare i Bildningsakademien. I år deltar representanter från varje riksdagsparti. Kursdeltagarna Paleface, alltså musikern Karri Miettinen, och årets flyktingkvinna Rand Mohamad Deeb delade med sig av sina tankar före akademien kör igång.

Småbarnspedagogiken får anvisningar om religiösa evenemang

Utbildningsstyrelsen har för första gången gjort upp anvisningar för anordnande av religiösa evenemang och fester med religiösa inslag inom småbarnspedagogiken.

Småbarnspedagogiken får egen måltidsrekommendation

Måltidsrekommendationen är ett gemensamt redskap för att ordna, utveckla, följa upp och utvärdera kostservicen inom småbarnspedagogiken samt matfostran. Rekommendationen har gjorts i samarbete mellan...

Modeller och rutiner i daghemmens vardag bidrar till mer jämställt samhälle – Kvinnosaksförbundet Unionens projekt belönades för arbetet med att utveckla genussensitiv pedagogik

Kvinnosaksförbundet Unionens projekt Tasa-arvoinen varhaiskasvatus (Jämställd småbarnspedagogik) belönades med Cygnaeus-priset den 11 september vid Kommunmarknaden i Helsingfors. Cygnaeus-priset är ett erkännande för utveckling av likabehandling och jämställdhet inom utbildningen som delas ut av Utbildningsstyrelsen. Priset togs emot av projektchef Nea Alasaari.

12 miljoner att söka för att främja likvärdigheten inom småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen

Opetushallitus on avannut valtionavustushaun koulutuksellisen tasa-arvon edistämiseen ja siihen liittyviin kokeiluihin. Uudenlaisia ratkaisuja on löydettävä, jotta syrjäytymisvaara tunnistetaan varhain ja oppilaalle voidaan taata eheä koulutuspolku. Rahoitusta jaetaan yhteensä 12 miljoonaa euroa.

Var med och fira Europeiska språkdagen den 26 september!

Syftet är att lyfta fram språk och språkinlärning som någonting viktigt, intressant och roligt. Dagen lyfter fram en mängd teman vilka också betonas i grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen. Europeiska språkdagen firas på initiativ av EU och Europarådet sedan 2001 för att främja språkinlärning och språkundervisning.
Visar 1-10/35