Material som skyddas av upphovsrätt får nu användas också inom grundläggande konstundervisning – småbarnspedagogikens och läroanstalternas licenser oförändrade

Avtalen gäller småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen, den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildning som leder till en grundexamen. Dessutom gäller de läroanstalter som...

Skyldigheterna som ändringen av lagen om smittsamma sjukdomar medför har beaktats i våra stödmaterial

Ändringen av lagen om smittsamma sjukdomar trädde i kraft 22.2.2021. Den temporära paragrafen 58 c som ingår i lagen medförde skyldigheter även för anordnarna av småbarnspedagogik och för...

THL:s anvisning som gäller ventilation berör också lokalerna som används för småbarnspedagogik, undervisning och utbildning

Frågor som berör ventilation ska tas i beaktande i lokalerna som används inom småbarnspedagogik, förskoleundervisning, grundläggande utbildning, gymnasieutbildning, yrkesutbildning, högskoleutbildning...

Lärare eller du som arbetar med digital pedagogik! Behöver du inspiration eller stöd för att främja digitala färdigheter?

Vill du veta mer om hur man kan använda förstärkt verklighet, alltså AR-teknologi, i till exempel gymnastikundervisningen eller då man i undervisningen vill bekanta sig med den närliggande naturen tillsammans med de yngre barnen? Funderar du över vad läraren borde veta om datasekretess, och vad ska eleverna känna till? Behöver du stöd med att öka interaktionen i distansundervisningen? Låt oss få veta dina önskemål och dela också med dig av dina goda idéer för att främja digital kompetens genom att besvara vår enkät senast den 31 maj 2021.

Världens största lärarkväll 24.3.2021 – Lärare, hur mår du?

Vi bjuder in alla lärare, ledare och övrig personal inom småbarnspedagogiken och vid skolorna och läroanstalterna att delta i Världens största lärarkväll den 24 mars klockan 18. Kom med och dela dina erfarenheter från det gångna året och ta del av anföranden om ork och välbefinnande.

Informationsresursen inom småbarnspedagogiken betjänar nu ännu bättre än tidigare

Varda betjänar nu medborgarna ännu bättre än tidigare då en ny vy har öppnats i anslutning till medborgarvyn i Utbildningsstyrelsens tjänst Min Studieinfo. Nu har vårdnadshavarna och arbetstagarna...

Ändringen av lagen om smittsamma sjukdomar medför skyldigheter också för utbildningsanordnarna och anordnarna av småbarnspedagogik

Riksdagen godkände 19.2.2021 lagen om ändring och temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar. Lagen (147/2021) trädde i kraft 22.2.2021. Den temporära paragrafen 58 c som ingår i lagen, och där...

I år ordnades Educa digitalt – du hinner ännu se inspelningen av det mångsidiga mässprogrammet!

Det stora utbildningsevenemanget Educa ordnades i år via nätet den 29–30 januari. Under de två dagarna hade Educa totalt 15 649 besökare.

Stöd för att utveckla digitala färdigheter inom småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen

Beskrivningarna som nu publiceras konkretiserar läroplansgrunderna, och målet är att de ska öka jämlikheten bland barn och unga i olika åldrar samt främja kvaliteten på undervisningen. Arbetet med...

Utbildningsstyrelsens statsunderstöd 2021 – preliminär tidsplan för ansökningsomgångarna 

Ansökningstiden för de flesta statsunderstöden är ungefär sex veckor. Finansieringsomgångarnas exakta datum, tyngdpunkter och understödsbelopp fastställs innan ansökningstiden börjar. Alla pågående...
Visar 1-10/108