12 miljoner att ansöka för personalutbildning inom utbildningsväsendet och småbarnspedagogik

Cirka 12 miljoner euro kan sökas för personalutbildningar inom utbildningsväsendet. Målet är att stödja den kompetensutveckling som lärarna behöver i arbetet.

Varda kommer, du är väl redo?

I informationsresursen inom småbarnspedagogiken (Varda) samlas på nationell nivå uppgifter om aktörerna inom småbarnspedagogik, verksamhetsställena och personalen samt uppgifter om barnen som deltar i småbarnspedagogisk verksamhet och om deras vårdnadshavare. Det är aktörerna inom småbarnspedagogik som för in uppgifterna i Varda. Kommunerna och samkommunerna har redan under det gångna året börjat föra in uppgifter i informationsresursen. År 2020 står de privata serviceproducenterna i tur.

En stark småbarnspedagogik stödjer en hållbar barndom och skapar grunden för ett välmående samhälle

Utbildningsstyrelsen ordnar en internationell konferens om småbarnspedagogik i Helsingfors den 4–7 maj. Temat för konferensen ”Children first- designing sustainable early childhood education” är en pedagogiskt, ekologiskt, socialt och kulturellt samt ekonomiskt stark småbarnspedagogik.

Lösningar för att lära sig klimatansvar

Opetushallitus on osana Ilmastovastuu koulutuksessa -vaikutusohjelmaa etsinyt yhdessä sidosryhmien kanssa vuoden 2019 aikana tapoja päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten ilmastovastuun oppimisen tukemiseen. Yhteistyössä OAJ:n kanssa 10.12. järjestettävässä seminaarissa pureudutaan siihen miten eri tahot voivat kehittää ilmastovastuullista toimintakulttuuria ja toimia roolissaan mahdollistajina.

Delta i nationell kartläggning av studiematerial och läromedel

Utbildningsstyrelsen genomför för första gången en nationell kartläggning av studiematerial och läromedel med syftet att utreda både vilka studiematerial som används i dag samt hurdana material som...

Finansieringen för Erasmus+-programmet ökar år 2020

Europeiska kommissionen har offentliggjort Erasmus+-programmets budget, ansökningstider och programguide för år 2020. Utbildningsstyrelsen delar i egenskap av Finlands nationella Erasmus+-byrå ut ungefär 45,5 miljoner euro år 2020 för att utveckla utbildningen och ungdomsverksamheten.

Skolåret avslutas med en gemensam fest för alla – ta del av Utbildningsstyrelsens anvisningar

Utbildningsstyrelsens anvisningar ger skolorna riktlinjer som gäller religiösa evenemang.

Bildningsakademiens tredje årskurs inleds – 30 beslutsfattare och opinionsbildare söker lösningar som ska stärka bildningen

Vilka är utmaningarna inom den finländska bildningen just nu? En bred skara opinionsbildare och beslutsfattare inom olika områden tar sig igen an denna fråga som deltagare i Bildningsakademien. I år deltar representanter från varje riksdagsparti. Kursdeltagarna Paleface, alltså musikern Karri Miettinen, och årets flyktingkvinna Rand Mohamad Deeb delade med sig av sina tankar före akademien kör igång.

Småbarnspedagogiken får anvisningar om religiösa evenemang

Utbildningsstyrelsen har för första gången gjort upp anvisningar för anordnande av religiösa evenemang och fester med religiösa inslag inom småbarnspedagogiken.

Småbarnspedagogiken får egen måltidsrekommendation

Måltidsrekommendationen är ett gemensamt redskap för att ordna, utveckla, följa upp och utvärdera kostservicen inom småbarnspedagogiken samt matfostran. Rekommendationen har gjorts i samarbete mellan...
Visar 1-10/38