Nordplus Junior-programmet delade ut 3 miljoner euro under ansökningsomgången 2020

Programmet Nordplus Junior beviljade i år ca 3 miljoner euro för skolors och daghems samarbetsprojekt i Norden och Baltikum. Antalet ansökningar var 132, av vilka 105 beviljades projektstöd. I de finansierade projekten deltar 38 organisationer från Finland och Åland.

Nya anvisningar för anordnarna av småbarnspedagogik och utbildning för det kommande läsåret

Utbildningsstyrelsen har publicerat anvisningar för utbildningsanordnarna för det nya läsåret. Också anvisningarna för småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen har uppdaterats och anvisningar för yrkesutbildningen samt gymnasieutbildningen publiceras senare denna vecka. Anvisningarna grundar sig på de temporära ändringarna av lagen om grundläggande utbildning och lagen om yrkesutbildning som stadfästes 26.6.

Bildningsarbetsgivarna, Utbildningsstyrelsen och Kommunförbundet genomför utredning om ledarskapet inom fostran, utbildning och forskning

Bildningsarbetsgivarna, Utbildningsstyrelsen och Kommunförbundet genomför en omfattande enkät för att kartlägga ledarskapet inom området för fostran, utbildning och forskning. Utredningen genomförs på hösten 2020. Som samarbetspartner medverkar Helsingfors universitet.

Tips för utomhuspedagogik

Under coronavirusepidemin rekommenderas att utflykter för undervisningsgrupper och elever ordnas på närliggande områden och att man rör sig ute i naturen. Närmiljön och naturen erbjuder mångsidiga möjligheter att studera olika lärområden och läroämnen. Bekanta dig med tipsen nedan som sammanställts av föreningen Ulko-opet ry och kom igång med undervisningen utomhus.

Utbildningsstyrelsen förbereder sig redan för höstterminens anvisningar som gäller coronavirusepidemin

Vi vet inte ännu under vilka omständigheter höstterminen 2020 inleds när det gäller coronavirusepidemin. Utbildningsstyrelsen utarbetar redan nu anvisningar för olika potentiella situationer under...

Uppgifter om elevantal och prestationer samt övriga uppgifter som behövs för att beräkna undervisnings- och kulturväsendets statsandelsfinansiering för år 2021 inom förskoleundervisning och grundläggande utbildning samt morgon- och eftermiddagsverksamhet

Hösten 2020 genomför Statistikcentralen inte längre någon insamling av uppgifter om anordnarnas och läroanstalternas elever och studerande på registreringsdagen 20.9. För beräkningen av finansieringen...

Utbildningsstyrelsen och undervisnings- och kulturministeriet sänder en vårfesthälsning till alla daghem, skolor och andra läroanstalter

Utbildningsstyrelsen och undervisnings- och kulturministeriet sänder en digital hälsning till alla daghem, skolor och andra läroanstalter med anledning av våravslutningen. Hälsningarna finns till skolornas och läroanstalternas förfogande på undervisnings- och kulturministeriets YouTube-kanal och kan laddas ner på statsrådets bildbank fredagen 29.5 kl. 9. Det står skolor och läroanstalter fritt att använda videomaterialet som ett inslag i sin egen vårfest, både på verksamhetsställen inom småbarnspedagogiken och i skolorna.

Fem finländska skolor har fått titeln eTwinning-skola

Skolor som jobbar aktivt med eTwinning har för tredje gången blivit belönade. Havukosken koulu från Vanda, Kyrkbackens skola i Nagu från Pargas, Kärpäsen peruskoulu från Lahtis, Lapin koulutuskeskus REDU från Kittilä och Ylitornion yhteiskoulun lukio från Övertorneå kan nu stolt presentera sig som eTwinning-skolor. Kyrkbackens skola är den första svenskspråkiga skolan som fått titeln.

Resultat av Nordplus ansökningsomgången 2020

Korta sammandrag över alla godkända projekt hittas med olika sökkriterier i projektdatabasen på sidan nordplusonline.org. Bland de godkända Nordplus Junior-projekten finns 38 finska läroanstalter...

Efter återgången till närundervisning – iakttagelser till stöd för anordnarna av grundläggande utbildning och småbarnspedagogik

Inom småbarnspedagogiken och i skolorna ska man fortfarande aktivt förebygga att coronaviruset sprids. Ta del av Utbildningsstyrelsens material som utarbetats som stöd för ordnandet av den grundläggande utbildningen och småbarnspedagogiken.
Visar 1-10/67