Utbildningsstyrelsen bereder en webbplats om barnets rättigheter – nytt material på kommande för dem som jobbar med barn och unga

På webbplatsen om barnets rättigheter som publiceras i februari 2023, samlas aktuell information och material om hur man behandlar barnets rättigheter och främjar deras tillgodoseende inom småbarnspedagogiken, den grundläggande utbildningen och på andra stadiet.

Programmet Erasmus+ fyller 35 år

Europeiska unionens program Erasmus+ firar 35 år i år. Programmet som ursprungligen fokuserade på studentutbyte mellan högskolor har utvidgats till ett program som omfattar alla utbildningsstadier, ungdomsområdet och idrott och som utöver internationell mobilitet erbjuder mångsidiga möjligheter för organisationer att samarbeta med internationella partner. Finland har varit med i 30 år.

Den nya Nordplus programperioden 2023-2027 startar

Utlysning och Nordplus Fokus 2023 Den första ansökningsomgången för den nya programperioden 2023-2027 är nu öppen. Under åren 2023-2024 ligger fokuset i Nordplus på att ”Stärka utbildningssamarbetet...

Webbinarium: Aktuellt inom erkännande av examina och språkkunskaper 27.9.2022

Utbildningsstyrelsen ordnade ett webbinarium den 27 september 2021 kl. 9–12 om aktuella teman inom erkännande av examina och språkkunskaper.

Kampanjen Snäppet svalare bjuder in alla att spara energi

Snäppet svalare är statsförvaltningens gemensamma energisparkampanj. Kampanjen bjuder in alla organisationer i Finland och erbjuder konkreta tips för att spara energi hemma, på arbetsplatsen och i trafiken. Utbildningsstyrelsen har tillsammans med Energimyndigheten utarbetat en lista med praktiska tips för daghem, skolor och läroanstalter.

Känner du till ditt ansvar – Som vuxen bär du ansvaret för att känna igen och ingripa vid mobbning, trakasserier, diskriminering och våld

Opetushallitus on tuottanut kasvatus- ja koulutusalan ammattilaisille ja huoltajille videosarjan, joka auttaa tunnistamaan lasten ja nuorten kokemaa kiusaamista, häirintää, syrjintää ja väkivaltaa sekä puuttumaan niihin turvallisuutta ja terveyttä edistävillä tavoilla.

OECD-jämförelse: utbildningsnivån bland unga i Finland har sjunkit under genomsnittet

Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling OECD har publicerat sin årliga indikatorpublikation Education at a Glance (EAG) som jämför utbildningssystem. Specialtemat för i år var utbildning på högre nivå. Granskningen gällde huvudsakligen år 2020.

Nytt stödmaterial om beredskap på elavbrott

Utbildningsstyrelsen har publicerat ett nytt stödmaterial för hur man inom småbarnspedagogiken, i skolorna och vid läroanstalterna kan förbereda sig på elavbrott orsakade av eventuell elbrist. Beredskapen är en del av den normala verksamheten och på många ställen har man redan gjort de nödvändiga förberedelserna. Det viktigaste när man förbereder sig på en exceptionell situation är att trygga en så vanlig och trygg vardag som möjligt för barnen, eleverna och de studerande.

Förtjänstfulla utvecklingsprojekt inom undervisning belönas med det europeiska EITA-priset

Det europeiska priset för innovativ undervisning (EITA) som delas ut för andra gången lyfter fram de bästa verksamhetsmodellerna för undervisning som genomförts inom programmet Erasmus+. Fyra Erasmus+ -projekt i Finland belönas med priset.

Uppgifterna om småbarnspedagogiken för 2021 har publicerats i tjänsten Vipunen

Den första årsrapporten om småbarnspedagogiken som baserar sig på uppgifterna i Utbildningsstyrelsens informationsresurs inom småbarnspedagogiken (Varda) har publicerats i utbildningsförvaltningens statistiktjänst Vipunen.
Visar 1-10/192