Webbinarium: Aktuellt inom erkännande av examina och språkkunskaper 27.9.2022

Utbildningsstyrelsen ordnar ett webbinarium den 27 september 2021 kl. 9–12 om aktuella teman inom erkännande av examina och språkkunskaper.

Skolorna börjar i närundervisning

Under läsåret 2022–2023 ska småbarnspedagogik, förskoleundervisning, grundläggande utbildning, gymnasieutbildning, yrkesutbildning, grundläggande konstundervisning och fritt bildningsarbete ordnas i enlighet med lagstiftningen under normala förhållanden. De temporära lagändringarna på grund av coronasituationen gäller inte längre, men det är fortfarande viktigt att sörja för hälsosäkerheten i närundervisningen.

Största delen av Utbildningsstyrelsens stödmaterial för läsåret 2022–2023 har publicerats

Vi har redan nu uppdaterat våra stödmaterial för det nya läsåret och de står till förfogande för anordnare av småbarnspedagogik och utbildning när det är dags att återvända till arbetet efter semesterperioden. Tyngdpunkten i coronamaterialet ligger på återhämtning. Även materialhelheten som berör Ukraina är uppdaterad. Våra material hjälper också med att förbereda sig för att den rådande situationen med flera samtidiga störningar i samhället fortsätter.

Språklig och kulturell mångfald och rikedom i eTwinning

eTwinning-verksamheten skapar mångfald i pedagogik och utbildning. Dessutom ökar samarbetet språkmångfalden och skapar en språklig rikedom i pedagogiken. Förutom Europeiska unionens medlemsländer kan...

Jarkko Niiranen blir ledare för huvudfunktionen lärande, utbildning och kunnande den 1.6.2022

Vid Utbildningsstyrelsen ansvarar Niiranen för huvudfunktionen, vars uppgift är att utveckla utbildningen, småbarnspedagogiken och lärandet. Till huvudfunktionen hör enheter för yrkesutbildning...

Ett omfattande införande av beskrivningarna av digitala färdigheter främjar jämställdhet mellan barn och unga

Småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen är viktiga platser för att lära sig att kreativt producera och tolka digitalt innehåll, verka i programmerade miljöer och använda digitala tjänster på ett säkert och ansvarsfullt sätt. De förnyade kunskapsbeskrivningarna har publicerats för att främja lika inlärning av dessa digitala färdigheter.

Hur skulle tjänsten Oph.fi stöda ditt arbete bäst – hjälp oss med utvecklingen genom att besvara enkäten

Vid Utbildningsstyrelsen har vi gjort små ändringar på vår webbplats, vars syfte är att göra det lättare att hitta information och göra det smidigare att uträtta ärenden. Berätta för oss hur vi har lyckats och besvara enkäten senast den 12.6.

Konferens med fokus på svenskspråkig utbildning arrangeras 17.5

I maj arrangeras konferensen Den svenska utbildningsvägen i fokus. Konferensen är en fortsättning på utredningen om den svenskspråkiga utbildningen i Finland som publicerades 2021. Tillfället är också en första uppföljning av de åtgärdsförslag som presenteras i rapporten. Vi önskar alla som är engagerade i den svenskspråkiga utbildningen varmt välkomna med.

Nytt stödmaterial för att behandla krisen i Ukraina

Utbildningsstyrelsen har publicerat nytt stödmaterial för att behandla krisen i Ukraina inom småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen samt inom utbildningen på andra stadiet, den grundläggande konstundervisningen och det fria bildningsarbetet.

På Datainsamlingar.fi sammanställs information om coronaepidemin och kommande enkäter för utbildningssektorn

På sidan Lägesöversikt över coronatiden och datainsamlingar hittar du alla datainsamlingar som berör coronaepidemin på ett ställe. Sidan är en del av tjänsten Datainsamlingar.fi där man samlar alla enkäter som planerats för undervisningsväsendet samt information om material som tagits fram utifrån dem.
Visar 1-10/176