Arbetslivskommissionernas lägesbilder: Planerna för bedömning av kunnandet har utvecklats i en bättre riktning

Arbetslivskommissionernas medlemmar och företrädare för utbildningsförvaltningen sammankom i september för att diskutera lägesbilden av kvaliteten på yrkesutbildningen. Arbetslivskommissionernas...

Statsunderstöd på fem miljoner för främjande av välbefinnande i yrkesutbildningen

Genom statsunderstödet främjar man de studerandes välbefinnande samt välbefinnandet i läroanstaltsgemenskapen på ett mångsidigt sätt. Nätverksprojekten ska stärka de studerandes verksamhet för...

Webbinarium: Aktuellt inom erkännande av examina och språkkunskaper 27.9.2022

Utbildningsstyrelsen ordnar ett webbinarium den 27 september 2021 kl. 9–12 om aktuella teman inom erkännande av examina och språkkunskaper.

Många nyheter och flerdubblat användarantal kännetecknar MPASSids höst 2022

Bekanta dig med MPASSid-inloggningsstatistikerna här Utöver den ökade användningen finns det även andra spännande nyheter både i själva MPASS och inom vårt nätverk: uppgifter om den studerandes rätt...

Nästan 6 600 ukrainska barn, unga och vuxna inom småbarnspedagogiken och utbildningen

Antalet ukrainare inom småbarnspedagogiken, undervisningen och utbildningen i Finland fortsätter öka.

Utbildningsstyrelsen uppdaterade sin anvisning om åskådningsfostran, undervisning i åskådningsämnen, religiösa tillställningar och gemensamma fester

Anvisningarna har preciserats utgående från bland annat laglighetsövervakarnas avgöranden, men inga ändringar har gjorts i den rättsliga grunden för anvisningarna.

Utveckling av innehållet i merkonomutbildningen - grunderna för grundexamen i affärsverksamhet revideras

I de reviderade grunderna för grundexamen i affärsverksamhet kommer man att införa de nya enhetliga bedömningskriterierna för de yrkesinriktade examensdelarna som är gemensamma för alla yrkesinriktade...

Nästan 5 600 ukrainare började i småbarnspedagogik och utbildning i början av höstterminen

Utbildningsstyrelsen har publicerat uppgifter om antalet ukrainare inom småbarnspedagogiken, i skolorna och vid läroanstalterna i slutet av augusti. Siffrorna har stigit märkbart jämfört med uppgifterna från våren och början av augusti, när anordnarna av småbarnspedagogik och utbildningsanordnarna har fört in uppgifter om nya elever och studerande efter semesterperioden. Den största ökningen har skett inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen samt undervisningen som förbereder för grundläggande utbildning.

eTwinning är ett lättanvänt och tryggt nätbaserat verktyg för främjande av internationalisering

Katri Juusola som arbetar i Tähtikunnan koulu i Sodankylä rekommenderar användning av de mångsidiga funktionerna hos eTwinning-plattformen vid genomförandet av läroplanen. ”I glesbebyggda områden...

Skolorna i norra Finland tar steget in i europeiska klassrum

Lappland är Finlands mest internationella landskap, tack vare sitt geografiska läge och sina internationella förbindelser. Det globala intresset för de arktiska områdena ökar och skolorna i Lappland...
Visar 1-10/337