Undervisningsväsendet och coronaviruset – ha beredskap för undantagssituationer

Hur man kan förebygga spridningen av coronaviruset är en aktuell fråga i skolorna, läroanstalterna och inom småbarnspedagogiken samt för organisationer och personer som deltar i internationella projekt. Utbildningsstyrelsen ger inga direktiv i frågor som berör hälsovårdssektorn, utan hälsovårdsmyndigheterna ansvarar för dessa riktlinjer.

Gemensam ansökan till gymnasie- och yrkesutbildning startar 18.2

Gemensam ansökan till yrkesutbildning och gymnasieutbildning inleds tisdagen 18 februari och avslutas tisdagen 10 mars kl. 15.00. I den gemensamma ansökan erbjuds i år cirka 80 620 nybörjarplatser. Ansökan görs via tjänsten Studieinfo.fi.

Kvalitetspriset för yrkesutbildningen 2020

Undervisnings- och kulturministeriet ordnar en kvalitetspristävling för anordnarna av yrkesutbildning och utser medlemmarna till kvalitetspriskommittén. Utbildningsstyrelsen genomför tävlingen. Med...

En lägesbild över genomförandet av yrkesprov och bedömningen av kunnandet färdigställs på våren

Lägesrapporterna över yrkesutbildningen är de första i sitt slag. De ger en översikt över kvaliteten på genomförandet av yrkesprov och bedömningen av kunnandet inom den bransch som respektive...

Införandet av det nationella arbetslivsresponssystemet flyttas fram till år 2021

Utvecklingsarbetet med det tekniska systemet för hanteringen av arbetslivsresponsen samt innehållet i arbetslivsresponsen fortsätter så att utbildningsanordnarna får en möjlighet att testa utkasten...

Läsrörelsens nya webbplats stödjer sakkunniga och familjer i främjandet av läsförmågan hos barn

På Läsrörelsens nya webbplats hittar du information om läsning och hur man kan utveckla läsförmågan.

Webbplats om datainsamlingar ska ge en överblick över olika datainsamlingar och bidra till effektivare användning av informationen

På webbplatsen som publicerades vid årsskiftet sammanställs datainsamlingar och därtill hörande digitala data som berör den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen. Webbplatsen fungerar som ett verktyg för att samordna olika datainsamlingar och för att utnyttja den information som datainsamlingarna ger. Målet är att webbplatsen ska svara på såväl läroanstalternas som forskarnas och myndigheternas behov.

Psykolog- och kuratorverksamhetens utmaningar gör det svårare att få hjälp på gymnasiet och yrkesläroanstalter

Förutsättningarna för psykologernas och kuratorernas arbete avviker från varandra på olika läroanstalter.

12 miljoner att ansöka för personalutbildning inom utbildningsväsendet och småbarnspedagogik

Cirka 12 miljoner euro kan sökas för personalutbildningar inom utbildningsväsendet. Målet är att stödja den kompetensutveckling som lärarna behöver i arbetet.

Oppiva Invest Oy:s första finansieringsomgång pågår

Företag kan söka finansiering i form av kapitallån av Oppiva Invest Oy för verksamhet som stödjer utvecklingen av lärmiljöer och läromedel inom yrkesutbildningen samt främjar utbildningsexporten. Ansökningstiden pågår fram till 10.2.2020.
Visar 1-10/90