Hur stöder läroanstaltsbyggnader och lärmiljöer lärandet? Utredning inom den allmänbildande utbildningen och yrkesutbildningen har inletts

På uppdrag av Utbildningsstyrelsen och undervisnings- och kulturministeriet inleddes den här hösten två utredningar inom ramen för vilka byggandet av läroanstalter och lärmiljöer granskas. Utredningen...

Brist på lärare väcker oro i Europa

Enligt Europeiska kommissionens utbildningsöversikt Education and Training Monitor 2023 fortsätter Finland närma sig målen som fastställts för utbildning på EU-nivå. Tillgången till yrkesutbildade inom småbarnspedagogik och utbildning väcker dock oro i hela Europa.

Sverige tar över ordförandeskapet i Nordiska Ministerrådet 2024

Sverige kommer att fortsätta arbetet för att Norden ska vara ledande i den gröna omställningen och en globalt konkurrenskraftig och socialt hållbar region. Att fortsätta underlätta för företag och...

Ny information om läropliktigas deltagande i studier – allt färre studerande avbryter sina yrkesstudier

Läroplikten utvidgades hösten 2021 och läropliktsåldern höjdes till 18 år. Målet med lagändringen var att trygga det grundläggande kunnande och den bildning som behövs i det egna livet och samhället...

Användningen av verk i undervisningen har blivit lättare – Kopiosto och Utbildningsstyrelsen sammanställde anvisningar till stöd för lärare

I och med den uppdaterade upphovsrättslagen 2023 och utvidgningen av användningslicenserna är det nu ännu lättare än tidigare att använda verk inom småbarnspedagogik, undervisning och utbildning. Lärarna bör dock ändå veta hur olika tillstånd och licenser tillåter användning av verk i undervisningen och kunna agera enligt dem. Kopiosto och Utbildningsstyrelsen sammanställde de viktigaste uppgifterna till stöd för lärarna.

Nya webbsidor med anvisningar och verktyg för att identifiera och ingripa vid mobbning, trakasserier, diskriminering och våld

Mobbning, trakasserier, diskriminering och våld påverkar i hög grad barn och ungas välbefinnande och känsla av trygghet i vardagen. Utbildningsstyrelsens nya webbsidor Säg nej till allt våld samlar information, anvisningar och verktyg för hur man kan identifiera, förebygga och ingripa vid situationer av detta slag inom småbarnspedagogiken, i skolorna och vid läroanstalterna. Det är den första helheten om dessa teman som publiceras i Finland.

Mer tillgänglig flygtrafik – Erasmus+-projektet Inclavi förbättrar likabehandlingen av personer med funktionsnedsättning

Flygresor görs mer tillgängliga för personer med funktionsnedsättning med Erasmus+-finansiering. I ett projekt som koordineras av yrkeshögskolan Haaga-Helia utvecklas undervisningen inom flygbranschen genom att öka medvetenheten om tillgänglighet. Representanter för företagsvärlden och handikapporganisationer deltar.

Elever i de svenskspråkiga skolorna upplever oftare våld av föräldrarna – samtidigt upplever fler barn och unga att det finns en trygg vuxen i skolan

I resultattjänsten för enkäten Hälsa i skolan kan man från och med i år filtrera resultaten så att man väljer svenskspråkiga skolor som bakgrundsfaktor. En jämförelse med finskspråkiga skolor visar en del oroväckande trender, som bland annat att upplevelserna av våld av föräldrarna har ökat bland eleverna i de svenskspråkiga skolorna. Också upplevelserna av diskriminering i skolan och på fritiden har ökat jämfört med finskspråkiga skolorna. Samtidigt visar resultaten att mobbning förekommer mer sällan i de svenskspråkiga skolorna och att barn och unga oftare upplever sig ha en trygg vuxen att vända sig till i skolan.

Flera finländska aktörer fick finansiering för globalt samarbete

I resultaten från ansökningsomgången 2023 för Erasmus+-programmets kapacitetsuppbyggnadsprojekt visade de finländska aktörerna sin styrka i internationellt samarbete inom högskoleutbildning, yrkesutbildning och idrott.

Vi söker efter nya eTwinningambassadörer!

Bli lärarambassadör för eTwinning! Är du aktiv inom internationalisering och eTwinning och har erfarenhet av flera eTwinning-projekt? Vill du stöda kolleger och andra lärare i Finland i att använda...
Visar 1-10/427