Utlandsperioder inom Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren kan inledas virtuellt

Det internationella samarbetet fortsätter virtuellt. Enligt kommissionens riktlinjer kan studieperioder inledas virtuellt och det är möjligt för deltagarna att fortsätta studierna på plats i värdlandet sedan då situationen tillåter det. Möten och träffar inom utvecklingsprojekten kan också ordnas med digitala förbindelser.

Läroanstalternas huvudmän inom det fria bildningsarbetet kompenseras för inkomstbortfall på grund av coronavirusepidemin ─ ansökan öppnar 20.5.2020

Statsunderstöd beviljas till ett belopp av sammanlagt 21,5 miljoner euro. Understöd kan beviljas huvudmän för sådana läroanstalter inom det fria bildningsarbetet för vilka undantagssituationen som...

Anvisningarna om frånvaro i den grundläggande utbildningen från och med 14.5 har preciserats

I den grundläggande utbildningen har man från och med den 14 maj 2020 i sin helhet återgått till att följa den lagstiftning som råder under normala förhållanden. Vad gäller frånvaro är grundprincipen...

Nya tidtabeller i vårens gemensamma ansökningar till högskolor

Tidsgränsen för publiceringen av antagningsresultaten i den andra gemensamma ansökan flyttas fram med en vecka. Samtliga resultat publiceras senast onsdagen den 15 juli 2020. Också tidsgränsen för...

Att komma ihåg från och med 14.5 när den grundläggande utbildningen, småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen börjar

Vad ska man beakta när man förbereder sig på att eleverna återgår till närundervisningen ännu under denna vårtermin? Hur ska undervisningen och förskoleundervisningen, samt småbarnspedagogiken ordnas så att man beaktar hälsomyndigheternas anvisningar om att hindra smittspridningen?

Avvecklingen av begränsningarna som utfärdats på grund av coronavirusepidemin fortsätter

Enligt statsrådets beslut den 4 maj 2020 ska begränsningarna av skyldigheten att ordna utbildning som utfärdats med stöd av beredskapslagen avvecklas från och med den 14 maj 2020 inom grundläggande...

De begränsningar och avvikande arrangemang som utfärdats på grund av coronavirusepidemin avvecklas inom småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen från och med 14.5.2020

Statsrådet har igår fastställt att begränsningarna som utfärdats på grund av coronavirusepidemin ska avvecklas inom småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen från och med den 14 maj 2020. Statsrådet fastställer inom de närmaste dagarna riktlinjerna för de övriga utbildningsformerna.

Utbildningsstyrelsen ger anvisningar utgående från statsrådets beslut

Våra anvisningar grundar sig på regeringens beslut, med vilka närundervisningen för närvarande har begränsats i skolorna och läroanstalterna. Syftet med alla begränsningar och rekommendationer är att...

Under Världens största föräldrakväll 28.4 får man ta del av olika erfarenheter av distansundervisningen

I familjer med skolelever har man ställts inför en helt ny situation denna vår, då största delen av eleverna har övergått till att studera på distans. Under föräldrakvällen får vi ta del av olika...

Världens största föräldrakväll direktsänds på nätet 28.4.2020 kl. 18 – Välkommen!

Vi bjuder in alla föräldrar och vårdnadshavare till Världens största föräldrakväll som direktsänds på nätet den 28 april 2020 klockan 18–19
Visar 1-10/19