Vi strävar efter att på alla sätt lugna arbetssituationen på fältet

Pressen på de yrkesverksamma inom småbarnspedagogiken och utbildningssektorn har varit stor under hela coronapandemin. Det är viktigt för samhället att de som arbetar med undervisning och utbildning mår bra för att man ska kunna stödja barnens och de ungas välbefinnande. Budskapen om trötthet och brist på ork är oroväckande. Utbildningsstyrelsen har under hela pandemins gång strävat efter att ge arbetsro åt fältet för att sköta den akuta situationen.

Bekanta dig med de fem finalisterna till Cygnaeuspriset 2021

I år tilldelas Cygnaeus-priset för att hedra läropliktslagen som fyller 100 år. Vid valet av årets pristagare betonas verksamhet och modeller som har främjat välbefinnandet och delaktigheten under de exceptionella förhållandena.

UKM och THL har uppdaterat sin rekommendation som berör hälsosäkerhet i småbarnspedagogiken, läroanstalterna och högskolorna

Vi uppdaterar så snart som möjligt våra egna stödmaterial på adressen oph.fi/sv/corona så att de motsvarar den nya rekommendationen. Läs mer:

THL har uppdaterat anvisningen som berör coronavirusexponering i småbarnspedagogiken, skolorna och läroanstalterna

Institutet för hälsa och välfärd (THL) har uppdaterat sin anvisning 20.9.2021. Du kan läsa den uppdaterade anvisningen på THL:s webbplats:

Eleverna och de studerande samt skolpersonalen ska ges arbetsro

Vaccineringen av barn och unga har i viss mån lett till hätska debatter. Utbildningsstyrelsen påminner om att varje elev och studerande samt de anställda vid skolorna och läroanstalterna har absolut rätt till arbetsro.

Utbildningsstyrelsens material ger stöd i situationer som coronaviruset medför höstterminen 2021

Utgångspunkten är att läsåret 2021–2022 inleds med närundervisning, och det centrala är att säkerställa en trygg vardag. Samtidigt är det viktigt att kartlägga vilka åtgärder som behövs för att åtgärda eventuella konsekvenser som epidemin har haft för lärandet och välbefinnandet. Utbildningsanordnarna och anordnarna av småbarnspedagogik behöver tyvärr fortsättningsvis förbereda sig för att genomföra exceptionella arrangemang på grund av coronaviruset. Våra material stöder anordnarna såväl i en fortsatt epidemisituation som i återhämtningen från coronaepidemin.

Ett nytt läsår i förändringarnas tecken

Utgångspunkten är att läsåret 2021–2022 inleds som närundervisning, där det viktiga är att få igång en trygg vardag. Samtidigt är det viktigt att kartlägga vilka åtgärder som behövs för att åtgärda eventuella brister som uppstått i lärandet och välbefinnandet. Tyvärr fortsätter coronasituationen och vi måste vara förberedda på att vi på nytt kan tvingas genomföra exceptionella arrangemang. Trots situationen med coronaviruset har utbildningen utvecklats och det nya läsåret medför många reformer.

Undantagsbestämmelserna som gäller coronaepidemin fortsätter i grundläggande utbildning och yrkesutbildning

Under läsåret 2021–2022 ordnas den grundläggande utbildningen i regel som närundervisning. Om undervisningen på grund av ett beslut med stöd av lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016) inte kan...

Inresor till Finland underlättas från EU- och Schengenländerna från och med den 21 juni

Inresor till Finland underlättas från EU- och Schengenländerna från och med den 21 juni

15 miljoner euro utlyses för att jämna ut följderna som de exceptionella förhållandena har haft för gymnasieutbildningen

Utbildningsstyrelsen har den 17 juni 2021 öppnat en ansökan om statsunderstöd för gymnasieutbildningen för att jämna ut följderna av de exceptionella förhållanden som coronaepidemin har orsakat. Syftet med statsunderstödet är att stödja anordnarna av gymnasieutbildning i finansieringen av tilläggsresurser som behövs för undervisning, handledning och stödåtgärder. Understöd har utlysts till ett belopp av sammanlagt 15 miljoner euro.
Visar 1-10/82