Administrationstjänsten för MPASSid har lanserats – utbildningsaktörerna kan kontrollera sina egna integrationsuppgifter

Administrationstjänsten som skapats till stöd för användningen av identifieringstjänsten MPASSid, som erbjuds av Utbildningsstyrelsen, har lanserats för utbildningsaktörerna den 9.1.2024. Målet för...

”Du kan åka till Europa för att lära dig, sätt inte stopp på utvecklingen – Erasmus Plus är en bra idé!”

I de tankeväckande anförandena under evenemanget Plus av EU-program fördjupade man sig i EU-programmens prioriteringar och nuläge samt målade upp olika framtidsbilder. Efter anförandena kunde...

Erasmus+-samarbetspartnerskap utvecklar digital rehabilitering och pedagogik för digitalt berättande

I och med den exceptionella situationen som coronapandemin orsakade identifierades ett behov inom högskolesektorn av att utveckla olika digitala lösningar som stöd för undervisningen. Erasmus+...

Utbildningsstyrelsen har uppdaterat sina anvisningar om sekretess, dataskydd och förvaring av uppgifter inom småbarnspedagogik och förskoleundervisning

I de uppdaterade anvisningarna på Utbildningsstyrelsens webbplats finns svar på vanliga frågor om sekretess, dataskydd och förvaring av uppgifter. Bland annat finns information om vilka uppgifter om barnet som kan antecknas i de pedagogiska dokumenten inom småbarnspedagogiken och till vem uppgifter kan lämnas ut.

Sverige tar över ordförandeskapet i Nordiska Ministerrådet 2024

Sverige kommer att fortsätta arbetet för att Norden ska vara ledande i den gröna omställningen och en globalt konkurrenskraftig och socialt hållbar region. Att fortsätta underlätta för företag och...

Uppmuntrande lärupplevelser för att berika skolans vardag – beställ en utbildning under lärararbetsdagar!

eTwinning erbjuder många olika möjligheter för att utveckla lärares kunskaper. En av dem är vårt paket, som kan tillgodoräknas som utbildning under lärararbetsdagar (veso). Som utbildare anlitar vi...

Vi söker efter nya eTwinningambassadörer!

Bli lärarambassadör för eTwinning! Är du aktiv inom internationalisering och eTwinning och har erfarenhet av flera eTwinning-projekt? Vill du stöda kolleger och andra lärare i Finland i att använda...

Fyra engagerande och innovativa läroanstalter i Finland utsågs till eTwinning-skolor

Skribent: Katariina Kivi Titeln eTwinning-skola motiverar till att utvärdera och utveckla internationalisering i gymnasiet Vid Kouvolan yhteislyseo har man under de senaste läsåren satsat...

Studieinfo utvecklas och blir en utbildningsportal för all offentligt finansierad utbildning

Studieinfo utvecklas och blir en nationell utbildningsportal: målet är att samla all offentligt finansierad utbildning i hela landet i portalen. Studieinfo är en nationell utbildningsportal som...

Kunskapsbeskrivningarna för digital kompetens finns nu i tjänsten eGrunder

Undervisnings- och kulturministeriet publicerade våren 2023 Riktlinjer för digitaliseringen av fostran och utbildning 2027. Dessa riktlinjer utgör tillsammans med Finlands digitala kompass som utarbetats av statsrådet den strategiska grunden för främjandet av digitaliseringen av utbildning. I och med riktlinjerna för digitaliseringen av fostran och utbildning fortsätter även arbetet med att upprätthålla och utveckla kunskapsbeskrivningarna för digital kompetens. Kunskapsbeskrivningarna finns i fortsättningen i Utbildningsstyrelsens tjänst eGrunder.
Visar 1-10/58