Mästare2024: Finländska mästerskap och den gröna omställningens inverkan på yrkesutbildningen

Mästare2024 är ett storevenemang inom yrkesutbildningen som samlar Finlands främsta yrkesstuderande för att tävla om finländska mästerskap i olika branscher i Kuopio 20–23.5.2024. För dem som jobbar med yrkesutbildning ger tävlingen en möjlighet att utveckla sitt branschkunnande, skapa kontakter och diskutera aktuella frågor på de olika seminarierna. På ett av seminarierna diskuteras den gröna omställningens inverkan på yrkesutbildningen. Utbildningsstyrelsens generaldirektör Minna Kelhä håller ett anförande på seminariet.

Undervisnings- och kulturministeriet och Utbildningsstyrelsen utarbetar rekommendationer för användningen av artificiell intelligens till stöd för undervisning och lärande

Artificiell intelligens, AI, har kommit att bli en del av undervisningen och lärandet och utbildningsanordnarna har önskat konkreta anvisningar för pedagogisk användning av artificiell intelligens. Undervisnings- och kulturministeriet och Utbildningsstyrelsen utarbetar nationella rekommendationer för användningen av artificiell intelligens till stöd för undervisning och lärande. Rekommendationerna publiceras stegvis under 2024 och hänger samman med framtidsarbetet inom grundskolan som ingår i regeringsprogrammet.

Mer flexibilitet i yrkes- och specialyrkesexamina – även betoning på grön omställning och digitalisering

Snabba förändringar i arbets- och näringslivet kräver att yrkesutbildningen utgår från arbetslivet och är flexibel. Ett snabbt sätt att utöka kunnandet som behövs i arbetslivet är att avlägga en eller...

Administrationstjänsten för MPASSid har lanserats – utbildningsaktörerna kan kontrollera sina egna integrationsuppgifter

Administrationstjänsten som skapats till stöd för användningen av identifieringstjänsten MPASSid, som erbjuds av Utbildningsstyrelsen, har lanserats för utbildningsaktörerna den 9.1.2024. Målet för...

”Du kan åka till Europa för att lära dig, sätt inte stopp på utvecklingen – Erasmus Plus är en bra idé!”

I de tankeväckande anförandena under evenemanget Plus av EU-program fördjupade man sig i EU-programmens prioriteringar och nuläge samt målade upp olika framtidsbilder. Efter anförandena kunde...

Erasmus+-samarbetspartnerskap utvecklar digital rehabilitering och pedagogik för digitalt berättande

I och med den exceptionella situationen som coronapandemin orsakade identifierades ett behov inom högskolesektorn av att utveckla olika digitala lösningar som stöd för undervisningen. Erasmus+...

Utbildningsstyrelsen har uppdaterat sina anvisningar om sekretess, dataskydd och förvaring av uppgifter inom småbarnspedagogik och förskoleundervisning

I de uppdaterade anvisningarna på Utbildningsstyrelsens webbplats finns svar på vanliga frågor om sekretess, dataskydd och förvaring av uppgifter. Bland annat finns information om vilka uppgifter om barnet som kan antecknas i de pedagogiska dokumenten inom småbarnspedagogiken och till vem uppgifter kan lämnas ut.

Sverige tar över ordförandeskapet i Nordiska Ministerrådet 2024

Sverige kommer att fortsätta arbetet för att Norden ska vara ledande i den gröna omställningen och en globalt konkurrenskraftig och socialt hållbar region. Att fortsätta underlätta för företag och...

Uppmuntrande lärupplevelser för att berika skolans vardag – beställ en utbildning under lärararbetsdagar!

eTwinning erbjuder många olika möjligheter för att utveckla lärares kunskaper. En av dem är vårt paket, som kan tillgodoräknas som utbildning under lärararbetsdagar (veso). Som utbildare anlitar vi...

Vi söker efter nya eTwinningambassadörer!

Bli lärarambassadör för eTwinning! Är du aktiv inom internationalisering och eTwinning och har erfarenhet av flera eTwinning-projekt? Vill du stöda kolleger och andra lärare i Finland i att använda...
Visar 1-10/61