Utbildningsstyrelsen har uppdaterat sina anvisningar om sekretess, dataskydd och förvaring av uppgifter inom småbarnspedagogik och förskoleundervisning

I de uppdaterade anvisningarna på Utbildningsstyrelsens webbplats finns svar på vanliga frågor om sekretess, dataskydd och förvaring av uppgifter. Bland annat finns information om vilka uppgifter om barnet som kan antecknas i de pedagogiska dokumenten inom småbarnspedagogiken och till vem uppgifter kan lämnas ut.

Studieinfo utvecklas och blir en utbildningsportal för all offentligt finansierad utbildning

Studieinfo utvecklas och blir en nationell utbildningsportal: målet är att samla all offentligt finansierad utbildning i hela landet i portalen. Studieinfo är en nationell utbildningsportal som...

Kunskapsbeskrivningarna för digital kompetens finns nu i tjänsten eGrunder

Undervisnings- och kulturministeriet publicerade våren 2023 Riktlinjer för digitaliseringen av fostran och utbildning 2027. Dessa riktlinjer utgör tillsammans med Finlands digitala kompass som utarbetats av statsrådet den strategiska grunden för främjandet av digitaliseringen av utbildning. I och med riktlinjerna för digitaliseringen av fostran och utbildning fortsätter även arbetet med att upprätthålla och utveckla kunskapsbeskrivningarna för digital kompetens. Kunskapsbeskrivningarna finns i fortsättningen i Utbildningsstyrelsens tjänst eGrunder.

Utbildningsstyrelsens tjänster i början av 2023: tre gemensamma ansökningar, återhämtning inom internationaliseringen och stöd till yrkesverksamma inom utbildningssektorn

Våren 2023 syntes gemensamma ansökningar, återhämtning inom internationaliseringen och stöd till yrkesverksamma inom utbildningssektorn i våra tjänster.

Användningen av studieuppgifter i tjänsten KOSKI ökar kraftigt

Laadukas data ja maailmanlaajuisesti ainutlaatuinen tietovarantopalvelu sujuvoittavat muun muassa oppijoiden asiointia ja omien opintotietojen hyödyntämistä työnhaussa ja jatko-opintoihin hakeutuessa.

Digital kompetens bör utvecklas systematiskt inom småbarnspedagogiken och utbildningen 

Eftersom diskussionen om effekterna av digitalisering omfattar många olika deltagare, skulle det vara bra att precisera vad man avser och förstår med digitalisering i olika sammanhang. Syftet med användningen av digitala apparater och tjänster i skolorna är alltid att främja lärandet.

Digital säkerhetskompetens och hållbarhetskompetens kännetecknar framtidens arbetsliv

Digitaliseringen och den tekniska utvecklingen ökar behovet av digital kompetens inom olika yrken i framtiden. Grundläggande digitala färdigheter är inte längre tillräckliga inom något yrke, men störst är kraven på kunnande inom digital säkerhet. Den gröna övergången innebär för sin del ett ökat behov av kompetens inom hållbarhetsverksamhet. Det här framgår av Utbildningsstyrelsens nya prognosrapport.

Digital kompetens allt viktigare i framtiden

Enligt EU bidrar kunskaper och färdigheter i informations- och kommunikationsteknik till återhämtningen efter coronapandemin. Borde informations- och kommunikationsteknik undervisas som ett eget läroämne? I en rapport som publicerats av EU strävar man efter att definiera ett läroämne av detta slag och beskriva hur dess innehåll undervisas i skolorna i Europa. Såväl läroämnets namn som undervisningsmetoderna skiljer sig åt i de olika länderna.

Utbildningsstyrelsen satsar på att utveckla kundupplevelsen och kundernas ärendeuträttande – en färdplan styr arbetet under de kommande åren

Utbildningsstyrelsens tjänster i anslutning till främjande av utbildning, småbarnspedagogik, kontinuerligt lärande och internationalisering omfattar nästan alla finländare och internationella studerande som är intresserade av den finländska utbildningen. Utbildningsstyrelsen satsar på att utveckla kundupplevelsen och firar första veckan i oktober både den globala kundtjänstveckan och den globala kundupplevelsedagen.

DVV: Färdigt material för lärare i Suomi.fi-webbtjänsten – lämpar sig särskilt för undervisning i samhällslära

I Suomi.fi-webbtjänsten finns omfattande anvisningar för olika livssituationer och för hur man uträttar ärenden hos den offentliga förvaltningen. Som sådan är tjänsten en utmärkt informationskälla för elever. Nu finns det färdigt material med övningsuppgifter för skolor i Suomi.fi-webbtjänsten. Materialet har producerats i samarbete mellan högstadielärare och Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (DVV).
Visar 1-10/28