Bekanta dig med de fem finalisterna till Cygnaeuspriset 2021

I år tilldelas Cygnaeus-priset för att hedra läropliktslagen som fyller 100 år. Vid valet av årets pristagare betonas verksamhet och modeller som har främjat välbefinnandet och delaktigheten under de exceptionella förhållandena.

Landsbygdens eldsjälar – redskap för att främja välbefinnandet och motionsglädjen genom erfarenheter på lokal nivå och internationellt samarbete

Eldsjälar är små orters energiknippen, som får lokalbefolkningen att röra på sig och drömmar om olika hobbyer att bli sanna. Allt för att också andra ska hitta sin inre glöd att möta framtidens utmaningar, både inom idrottsföreningar och arbetslivet. XAMK och ESLi har tagit hjälp av internationella projekt finansierade av Erasmus+ för motions- och idrottsområdet – Sport för att lyfta fram eldsjälarnas lärdomar.

Hur kan skolorna och läroanstalterna stödja barns och ungas välbefinnande? – Aktuellt tema i fokus på årets Hyvinvointiareena

Fortbildningsevenemanget Hyvinvointiareena 2021 ordnas den 23–24 september som ett virtuellt evenemang. Evenemanget riktar sig till dem som arbetar med frågor kring elevers och studerandes välbefinnande och tar i år på fasta på hur coronatiden har påverkat välbefinnandet och lärandet hos barn och unga och på vilka sätt man kan stödja dem både nu och i framtiden.

En vardag som stöder välbefinnandet i skolorna och läroanstalterna har en nyckelroll i återhämtningen från pandemin

Resultaten av enkäten Hälsa i skolan som publicerades idag ger samma bild som många andra utredningar som gjorts under pandemin: coronatiden och undervisningen på distans har varit belastande särskilt för barn och unga. Nu är det tillfälle för skolorna och läroanstalterna att identifiera de barn och unga som behöver mera stöd och att svara på deras individuella behov.

Barnens delaktighet lyfts fram under den riksomfattande trafiksäkerhetsveckan

Den riksomfattande trafiksäkerhetsveckan inleds idag 13.9. Målet för trafiksäkerhetsveckan är att påminna om betydelsen av trafikfostran och uppmuntra lärare, elever och studerande inom alla utbildningsstadier att ta upp trafiksäkerhetsfrågor i sin egen gemenskap.

Tillgången till studerandevårdstjänster försämrades avsevärt i gymnasierna och yrkesläroanstalterna under coronavåren 2020

Inom gymnasieutbildningen och utbildningen för yrkesinriktad grundexamen arbetar man på många sätt för att främja de studerandes och gemenskapens välbefinnande och hälsa. Våren 2020 inverkade coronapandemin på vardagen i läroanstalterna och på tillgängligheten till studerandevårdstjänster, framgår det av uppgifter som Institutet för hälsa och välfärd och Utbildningsstyrelsen har samlat in.

Utveckling av internathandledning

Den utvidgade läroplikten inverkar på internatverksamheten På vilket sätt förändrar den utvidgade läroplikten att förändra internatverksamheten? Ökar behovet av internatplatser då läroplikten omfattar...

För barn och unga rekommenderas mångsidig, ansträngande och rask motion minst en timme per dag enligt ny motionsrekommendation

För alla barn och unga i åldern 7–17 år rekommenderas minst 60 minuter mångsidig, rask och ansträngande motion per dag på ett sätt som är lämpligt för individen, med beaktande av hens ålder. Det här framgår av den nya motionsrekommendationen för barn och unga som undervisnings- och kulturministeriet publicerade den 7 april.

12 miljoner euro för att utveckla kvaliteten och jämlikheten inom yrkesutbildningen

Utvecklingsprogrammet Rätt att kunna har lanserats för att säkerställa att alla som studerar inom yrkesutbildningen ska få ett starkt yrkeskunnande och goda grundläggande färdigheter inte endast för...

En bra och trygg skoldag hjälper barn och unga att se positivt på framtiden

Under världens största föräldrakväll diskuterades faktorer som skapar en bra skoldag, betydelsen av kamratrelationer och hur man stärker barnens och de ungas framtidstro. Sammanlagt dryga 3 000 föräldrar till skolelever följde med kvällens streaming och deltog i diskussionen.
Visar 1-10/43