Webbinarium: Aktuellt inom erkännande av examina och språkkunskaper 27.9.2022

Utbildningsstyrelsen ordnade ett webbinarium den 27 september 2021 kl. 9–12 om aktuella teman inom erkännande av examina och språkkunskaper.

Erkännande av examen som avlagts utomlands kan nu sökas via nätet

Med erkännande av examina avses ett beslut om den behörighet en examen som har avlagts i ett annat land ger då man söker en arbets- eller studieplats. Beslut om erkännande av examina fattas av...

Erkännande av examina övergick till elektronisk betalning

I det nya systemet ska kunden betala en behandlingsavgift i samband med ansökan eller inom 14 dygn efter att ansökan lämnats in. Ansökan tas till behandling först när behandlingsavgiften har betalats...

Utbildningsstyrelsen börjar bevilja kompetensintyg för skidinstruktörer

Utbildningsstyrelsen börjar bevilja kompetensintyg för skidinstruktörer.

Webbsidor om erkännande av examina har utökats och handboken för erkännande av en utbildning inom småbarnspedagogik publicerats

Webbsidor om erkännande av examina har utökats.

Diskussion om identifiering och erkännande av språk- och kommunikationskunskaper 11.2.2021

Diskussion om identifiering och erkännande av språk- och kommunikationskunskaper 11.2.2021

Det nya Europasset är här!

Läroanstalternas roll består Trots förnyelsen har läroanstalterna fortfarande samma roll i utfärdandet av till exempel tillägg till examensbetyg. Utbildningsstyrelsen stödjer läroanstalterna och det...
Visar 1-7/7