Ett nytt kompetensområde för spelproduktion i de nya grunderna för grundexamen inom mediebranschen och visuell framställning

Pelituotannolle oma osaamisala uudistettuun media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkintoon, joka astuu voimaan 1.1.2024.

Hållbar skogsanvändning – en viktig del av kunnandet inom skogsbranschen

Det finns ett ökat internationellt och nationellt intresse för skogarna i Finland. Den strategi för biodiversitet som EU har med mål för att skydda och restaurera, stoppandet av virkesimport från...

Nya examensgrunder för grundexamen inom laboratoriebranschen

På Utbildningsstyrelsen var Sari Stalder ansvarig för arbetet med examensgrunderna. Stadler har själv en bakgrund inom livsmedelsbranschen. Hon har arbetat som laboratorieskötare samt som lärare och...

Revidering av grunderna för yrkesexamen i pedagogisk verksamhet och handledning

Grunderna för yrkesexamen i pedagogisk verksamhet och handledning har reviderats för att bättre svara mot dagens behov i arbetslivet. Bland annat har man beaktat den utvidgade läroplikten och arbetet...

Nya grunder för grundexamen inom textil- och modebranschen

Textil- och modebranschen befinner sig i en brytningstid. Branschen står för en betydande andel av de globala utsläppen av växthusgaser. I Finland har man försökt lösa det här med att utveckla nya...

Grundexamen inom konstindustrin har fått nya examensgrunder

De nya gemensamma bedömningskriterierna införs I revideringen ändrade man bedömningen av kunnandet genom att införa de för alla grundexamina gemensamma bedömningskriterierna. Genom revideringen av...

Nya bedömningskriterier för de gemensamma examensdelarna

Enhetliga bedömningskriterier för bedömningen av kunnandet införs i de gemensamma examensdelarna och deras delområden inom de yrkesinriktade grundexamina. Då kriterierna för bedömningen ändrades var...

Utveckling av innehållet i merkonomutbildningen - grunderna för grundexamen i affärsverksamhet revideras

I de reviderade grunderna för grundexamen i affärsverksamhet kommer man att införa de nya enhetliga bedömningskriterierna för de yrkesinriktade examensdelarna som är gemensamma för alla yrkesinriktade...

Logistiklösningar kan minska koldioxidavtrycket

Nyheterna från logistikbranschen handlar om hur världsläget inverkar på branschen. Bränslepriserna har stigit, internationellt är förarbristen akut och den gröna övergången sätter press på...

Den gröna övergången syns inom fordonsbranschen

Käsitys liikkumisesta on murroksessa, ja ajoneuvoalalla tarvitaankin aivan uudenlaista osaamista. Ajoneuvoalan perustutkinnon perusteet uudistuivat ja perusteet otetaan käyttöön 1.8.2022.
Visar 1-10/39