Anmälan till upphandling av utarbetandet av yrkesinriktade examina har börjat

Ett dynamiskt inköpssystem säkerställer att upphandlingen av sakkunnigarbetet i samband med utarbetandet av grunderna för yrkesinriktade examina är mera öppet och förutsägbart. Endast de som ansluter...

Grunderna för utbildning som handleder för examensutbildning har publicerats 

Utbildningsstyrelsen har publicerat grunder för utbildning som handleder för examensutbildning (HUX). I grunderna för utbildningen fastställer Utbildningsstyrelsen utbildningsdelarnas centrala mål...

Utbildningen av personliga assistenter upphör i yrkesexamen inom rengörings- och fastighetsservicebranschen

Yrkesexamen inom rengörings- och fastighetsservicebranschen möjliggör inte längre användningen av examensbenämningen personlig assistent. Det kunnande som behövs för att arbeta som personlig assistent ingår i yrkesexamen inom funktionshinderområdet. Revideringen inverkar på uppbyggnaden av yrkesexamen inom funktionshinderområdet. I samband med revideringen gjordes mindre uppdateringar av innehållet i grunderna. De nya grunderna för yrkesexamen inom rengörings- och fastighetsservicebranschen tas i bruk 1.9.2021.

Beskrivningar av kunnandet för att förstärka kunnandet i ekonomi och hållbar utveckling

Hållbar utveckling och kunnande i ekonomi är viktiga färdigheter idag och kommer att bli allt viktigare i framtiden. Att verka i världen, affärsverksamhet i en cirkulär ekonomi, färdigheter att...

Självbestämmanderätten och främjande av delaktigheten hos personer med funktionsnedsättning är mer synlig i utbildningen inom branschen

En ny yrkesexamen svarar på behovet av fortbildning inom funktionshinderområdet. Den nya yrkesexamen inom funktionshinderområdet främjar bland annat genomförandet av förordningarna i lagen om funktionshinder och förverkligandet av rättigheterna för personer med funktionsnedsättning. De nya examensgrunderna som är utarbetade i samarbete med branschens sakkunniga, träder i kraft 1.8. 2021.

Kunnande inom luftvärmepump- och byggnadsplåtarbete förstärks i yrkesexamen i husteknik

Grunderna för yrkesexamen i husteknik har reviderats. I fortsättningen kommer examen att erbjuda flera möjligheter för kylmontörer och byggnadsplåtslagare att utveckla sitt kunnande. De nya grunderna för yrkesexamen i husteknik träder i kraft den 1.6. 2021.

Maskinmontering och underhåll får egna kompetensområden i yrkesexamen

Utbildningsstyrelsen har reviderat grunderna för yrkesexamen i maskinmontering och underhåll. Den studerande kan mer flexibelt än tidigare specialisera sig på att arbeta med maskinmontering eller underhåll då dessa fick egna kompetensområden i examen. Därtill reviderades kunnandet för att motsvara behoven i arbetslivet. De nya grunderna för yrkesexamen i maskinmontering och underhåll träder i kraft 1.6.2021.

Arbetslivet och luftfartsmyndigheterna hade en central roll i revideringen av examina i flygplansmekanik

Utbildningsstyrelsen har reviderat grunderna för grundexamen i flygplansmekanik och yrkesexamen i flygplansmekanik. En revidering var nödvändig bland annat på grund av ändringar i internationella författningar. I grunderna i yrkesexamen lade man till ett kunnande som arbetslivet önskat och ett mer flexibelt sätt att avlägga examen. De nya examensgrunderna införs under år 2021.

Begreppet cirkulär ekonomi syns i grundexamina inom byggnadsbranschen och i husteknik.

Grundexamina inom byggnadsbranschen och i husteknik är reviderade. I grundexamen inom byggnadsbranschen har ett av målen varit att främja cirkulär ekonomi. I grundexamen i husteknik har man preciserat examensstrukturen och de nya kompetensområdena i examen motsvarar helheter inom arbetslivet. Båda examina träder i kraft 1.8.2021.

Nya examensgrunder inom cirkusbranschen

Att arbeta inom cirkusbranschen förutsätter ett mer mångsidigt kunnande än tidigare. En cirkusartist förväntas ha ett specialkunnande inom sin egen konstform och dessutom en mångsidig kännedom om...
Visar 1-10/24