Nya grunder för grundexamen i natur och miljö

Den nya examensgrunderna för grundexamen i natur och miljö träder i kraft 1.1.2021. I grundexamen i natur och miljö ingår i fortsättningen också kompetensområdena för natur, renskötsel och miljö...

Nya grunder för grundexamen inom trädgårdsbranschen

De nya grunderna för grundexamen inom trädgårdsbranschen införs 1.1.2021. De studerande som inlett sina studier utgående från de nu ikraftvarande examensgrunderna kan slutföra sin examen fram till 31...

Plan för revideringen av de yrkesinriktade grundexamina på medellång sikt

De nya bedömningskriterierna kommer att vara den mest centrala förändringen i examensgrunderna. I de nuvarande examensgrunderna har man fastställt bedömningskriterierna skilt för varje krav på...

Ändring av examensdelen för grundläggande yrkeskompetens inom transportbranschen

Våren 2019 gjorde ändringar i lagen om transportservice (320/2017) som inverkar på genomförandet av den grundläggande yrkeskompetensen inom transportbranschen i yrkesutbildningen. Ändringarna hör...

Utökat utbud av valbara studier inom kunnande i ekonomi och hållbar utveckling

Studerande som avlägger en yrkesinriktad grundexamen planerar sin egen ekonomi och förvärvar kunnande som främjar hållbar utveckling som en del av sina studier i examensdelen kunnande om samhälle och...

Nya examensgrunder för yrkesutbildning träder i kraft

Utbildningsstyrelsen har utarbetat nya examensgrunder för alla yrkesinriktade grundexamina och för flera yrkes- och specialyrkesexamina. De första nya examensgrunderna för yrkesutbildning trädde i kraft 1.1.2018. Revideringen av examensgrunderna ingår i reformen av yrkesutbildningen. Nya examensgrunder utarbetas för alla examina senast 1.1.2019.
Visar 1-6/6