Nya grunder för grundexamen inom textil- och modebranschen

Textil- och modebranschen befinner sig i en brytningstid. Branschen står för en betydande andel av de globala utsläppen av växthusgaser. I Finland har man försökt lösa det här med att utveckla nya...

Grundexamen inom konstindustrin har fått nya examensgrunder

De nya gemensamma bedömningskriterierna införs I revideringen ändrade man bedömningen av kunnandet genom att införa de för alla grundexamina gemensamma bedömningskriterierna. Genom revideringen av...

Revidering av grunderna för yrkesexamen i pedagogisk verksamhet och handledning

Grunderna för yrkesexamen i pedagogisk verksamhet och handledning har reviderats för att bättre svara mot dagens behov i arbetslivet. Bland annat har man beaktat den utvidgade läroplikten och arbetet...

Nya bedömningskriterier för de gemensamma examensdelarna

Enhetliga bedömningskriterier för bedömningen av kunnandet införs i de gemensamma examensdelarna och deras delområden inom de yrkesinriktade grundexamina. Då kriterierna för bedömningen ändrades var...

Logistiklösningar kan minska koldioxidavtrycket

Nyheterna från logistikbranschen handlar om hur världsläget inverkar på branschen. Bränslepriserna har stigit, internationellt är förarbristen akut och den gröna övergången sätter press på...

Den gröna övergången syns inom fordonsbranschen

Käsitys liikkumisesta on murroksessa, ja ajoneuvoalalla tarvitaankin aivan uudenlaista osaamista. Ajoneuvoalan perustutkinnon perusteet uudistuivat ja perusteet otetaan käyttöön 1.8.2022.

Examensgrunderna i sameslöjd revideras

Utbildningsstyrelsen bereder grunderna för de nya yrkes- och specialyrkesexamin i sameslöjd i samarbete med. Sameområdets utbildningscentral. Målet är att de nya examensgrunderna träder i kraft 1.8.2023.

Grunderna för grundexamen inom säkerhetsbranschen har reviderats

Uppgifterna inom den privata säkerhetsbranschen förutsätter ett mångsidigt kunnande. Arbetsuppgifterna inom branschen relaterar till olika bevaknings- och kundservice-, beredskaps- samt...

Digitalisering och ansvarsfullhet i företagsverksamhet- en ny yrkesexamen i företagande har publicerats

Den nya yrkesexamen i företagande träder i kraft 1.1.2022. Den innehåller tre kompetensområden: kompetensområdet för planering och inledande av företagsverksamhet, kompetensområdet för utveckling av...

Utbildningsstyrelsen söker samarbetspartner för revidering av grunderna för yrkesinriktade examina

Bedömning av kunnande revideras i alla grunder för grundexamina senast 1.8.2024. Revideringen genomförs stegvis. De första grunderna för grundexamina där bedömning av kunnande genomförs med gemensamma...
Visar 1-10/32