Undervisningsväsendet och coronaviruset – följ hälsomyndigheternas anvisningar

THL ger anvisningar om åtgärder som föranleds av coronavirusepidemin.

Sker lärandet på fenomenens villkor? – Delta i diskussionstillfälle 27.2

Utbildningsstyrelsen ordnar det andra evenemanget inom ramen för ”Tieto yhteiseksi – Vi breddar kunskapen tillsammans”, som är en serie diskussioner där vi behandlar olika aktuella teman inom utbildningssektorn. Kom på plats den 27 februari för att lyssna vad sakkunniga inom olika områden har att berätta om fenomenbaserat lärande och delta själv i diskussionen. Det går också att följa de sakkunnigas inlägg på nätet.

Läsrörelsens nya webbplats stödjer sakkunniga och familjer i främjandet av läsförmågan hos barn

På Läsrörelsens nya webbplats hittar du information om läsning och hur man kan utveckla läsförmågan.

Hur är det att leda en skola år 2020 – lyssna på andra avsnittet i vår podcast

Diskussionen i det andra avsnittet av Utbildningsstyrelsens podcast Lärandet som passion! kretsar kring frågor om ledarskap. Hur är det att vara ledare för en skola år 2020? Hurdant ledarskap behövs det? Vilka möjligheter finns det till gemensamt ledarskap? De här frågorna begrundar Pia Kola-Torvinen tillsammans med rektor Vesa Väyräs.

Kom och träffa oss på Educa 2020!

Utbildningsstyrelsen deltar i undervisningssektorns stora evenemang Educa 2020 som går av stapeln i Mässcentret i Helsingfors den 24–25 januari 2020. Kom och ta del av våra sakkunnigas anföranden och presentationer på Educas programscener och träffa dem i vår monter 6n48!

Språkstudier för alla redan i ettan – Vi tar en flygande start i språkundervisningen i januari

Från och med januari 2020 börjar undervisningen i A1-språk redan i årskurs 1. För att fira att undervisningen inleds enligt de nya grunderna ordnar Utbildningsstyrelsen tisdagen 14.1.2020 klockan 9.00–11.00 evenemanget ”Vops lentoon – En flygande start på språkundervisningen”. Vi uppmuntrar alla skolor att samtidigt ordna egna evenemang för eleverna och familjerna!

Lärandet som passion! – diskussion om utbildningen

Utbildningsstyrelsens nya podcast tar fasta på frågor om jämlika möjligheter till lärande – hur kan vi se till att alla elever har goda möjligheter att lära sig och att hitta sina egna styrkor?

En stark småbarnspedagogik stödjer en hållbar barndom och skapar grunden för ett välmående samhälle

Utbildningsstyrelsen ordnar en internationell konferens om småbarnspedagogik i Helsingfors den 4–7 maj. Temat för konferensen ”Children first- designing sustainable early childhood education” är en pedagogiskt, ekologiskt, socialt och kulturellt samt ekonomiskt stark småbarnspedagogik.

Delta i nationell kartläggning av studiematerial och läromedel

Utbildningsstyrelsen genomför för första gången en nationell kartläggning av studiematerial och läromedel med syftet att utreda både vilka studiematerial som används i dag samt hurdana material som...

Utbildningsstyrelsen gör kartläggning om den grundläggande konstundervisningen med en webbenkät 22.10-11.11.2019

Utbildningsstyrelsen har skickat enkätlänken till de läroanstalter som ordnar grundläggande konstundervisning och som får statsandelar per undervisningstimme. Till övriga läroanstalter som ordnar...
Visar 1-10/20