Den Europeiska språkdagen firas den 26 september

I Europa talar man över 200 språk och varje språk är värdefullt. Mångsidiga språkkunskaper och språklig medvetenhet betonas också i grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen...

Se och syns i trafiken! Trafiksäkerhetsveckan firas 7.–11.9.

Temat för trafiksäkerhetsveckan i år är ”Se och syns”. Med temat vill man uppmuntra till en konstruktiv diskussion om hur man rör sig när det är mörkt ute, att man ska vara uppmärksam i trafiken och...

Läskunnigheten främjas på många olika sätt under hösten

Läsrörelsen arbetar aktivt för att främja läskunnigheten tillsammans med olika samarbetspartner: Höstlovet är läslov I år är det särskilt utmanande att resa och därför reser vi med bokens hjälp till...

Småbarnspedagogiken firas hela veckan – årets tema är Barnets rätt till småbarnspedagogik av hög kvalitet

Småbarnspedagogiken firas med en temavecka 31.8–4.9.2020. Under veckan publicerar vi nytt material som stöd för personalen inom småbarnspedagogik och uppmuntrar personalen till ett kontinuerligt och systematiskt arbete inom småbarnspedagogiken. Veckan öppnas med generaldirektör Olli-Pekka Heinonens hälsning till personalen inom småbarnspedagogiken.

Småbarnspedagogiken firas med en egen dag även i år!

Småbarnspedagogiken firas i höst igen, men denna gång med en hel temavecka 31.8–4.9.2020. Veckans tema är Varje barns rätt till småbarnspedagogik av hög kvalitet och vi firar temaveckan genom att publicera nytt material som stöd för personalen inom småbarnspedagogik.

Nätbaserade kursen Skolskolan ger vårdnadshavarna möjlighet att bekanta sig med grundskolans verksamhet

Skolskolan är en avgiftsfri, kort nätkurs som kan genomföras på smarttelefonen och där målgruppen är föräldrar och vårdnadshavare till elever i den grundläggande utbildningen. Syftet med kursen är att hjälpa föräldrarna att uppdatera sina kunskaper om grundskolan: vad gör man i skolan i dag samt hur och varför? Materialet lämpar sig också för skolans föräldrakvällar och för evenemang som ordnas för föräldrarna på distans.

Skolfreden utlyses för trettionde gången – temat för jubileumsåret är jämlikhet

Skolfred för det nya läsåret utlyses i Åbo den 19 augusti 2020. Evenemanget utgör en del av Skolfredsprogrammet, som äger rum i skolorna under hela läsåret. Eleverna i årets skolfredsarbetsgrupp har valt jämlikhet som skolfredstema.

Under Politikveckan får unga bekanta sig med påverkansmöjligheterna i kommunerna – anmäl en egen grupp

Politikveckan är en årlig temavecka som tar fasta på möjligheterna att påverka i samhället. Veckan ordnas av Finlands Ungdomssamarbete Allians rf. Under Politikveckan i november 2020 får unga möjlighet att bekanta sig med påverkansmöjligheterna i kommunerna och städerna. Man bekantar sig med kommunalpolitiken genom aktiverande övningar och möten med andra. Det är nu möjligt att anmäla sig som arrangör av veckans diskussionsevenemang.

Utbildningsstyrelsen uppdaterar sina anvisningar för utbildningsanordnarna och anordnarna av småbarnspedagogik

Rekommendationerna publiceras på adressen www.oph.fi/sv/corona vartefter de färdigställs.

Tips för utomhuspedagogik

Under coronavirusepidemin rekommenderas att utflykter för undervisningsgrupper och elever ordnas på närliggande områden och att man rör sig ute i naturen. Närmiljön och naturen erbjuder mångsidiga möjligheter att studera olika lärområden och läroämnen. Bekanta dig med tipsen nedan som sammanställts av föreningen Ulko-opet ry och kom igång med undervisningen utomhus.
Visar 1-10/44