Studier i det andra inhemska språket i yrkesutbildningen – ansökan om statsunderstöd har öppnat

Det behövs kunskaper i bägge inhemska språken för att betjäna kunder i arbetslivet. Därmed är det viktigt att stärka språkfärdigheterna utöver de obligatoriska språkstudier som ingår i de gemensamma...

Social hållbarhet inom yrkesutbildningen ska stärkas – Utbildningsstyrelsen beviljade 5,4 miljoner euro till ett flertal utvecklingsprojekt

Projektens gemensamma mål är att stärka välbefinnandet i yrkesutbildningen som helhet såväl på gemenskapsnivå som på individnivå. De bidrar också till att föra fram målen för social hållbar utveckling...

Statsunderstöd för personalutbildning – cirka 15,4 miljoner att söka

Ansökan om statsunderstöd för personalutbildning för undervisningsväsendet är öppen fram till 9.2.2023. Nytt är att man nu också kan ansöka om understöd för utveckling av kopmpetens i läroämnen och branscher.

Beredskap inför framtiden och förmåga att handskas med osäkerhet – Utbildningsstyrelsen har sammanställt ett material om ekonomi-, företags- och arbetslivskunnande för lärare

Utbildningsstyrelsen har publicerat en ny helhet till stöd för ekonomi-, företags- och arbetslivskunnande på sin webbplats. De mångsidiga materialen på webbplatsen är avsedda för lärare och andra yrkesverksamma inom utbildning och är lätta att ta i bruk. Materialen har samlats in av flera aktörer och de får fritt användas av alla.

DVV: Färdigt material för lärare i Suomi.fi-webbtjänsten – lämpar sig särskilt för undervisning i samhällslära

I Suomi.fi-webbtjänsten finns omfattande anvisningar för olika livssituationer och för hur man uträttar ärenden hos den offentliga förvaltningen. Som sådan är tjänsten en utmärkt informationskälla för elever. Nu finns det färdigt material med övningsuppgifter för skolor i Suomi.fi-webbtjänsten. Materialet har producerats i samarbete mellan högstadielärare och Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (DVV).

Samarbete för ett jämlikt lärande gav resultat – Zooma in på-serien beviljades symbolen för lättläst

Läromedelsserien Zooma in på har beviljats den nationella symbolen för lättläst. I den här artikeln berättar Ulla Stina Åman om sitt arbete med Zooma in på-serien. Åman har fungerat som förlagsredaktör och sakkunnig på specialpedagogik inom läromedelsprojekten.

”Det blir en synergisk effekt då vi samarbetar och litar på varandras kunnande”

Läromedelsserien Zooma in på har beviljats den nationella symbolen för lättläst. I den här artikeln berättar Hannele Luhtasela om sitt arbete med Zooma in på-serien. Luhtasela har fungerat som bildredaktör och förlagsredaktör inom läromedelsprojekten.

En praktikant ger nya synvinklar i läromedelsproduktioner

Sandra Mellin • Studerar allmän och vuxenpedagogik vid Helsingfors universitet • Avlägger sin fem månader långa högskolepraktik vid UBS Läromedel på Utbildningsstyrelsen • Skriver sin pro gradu...

Fokus på effekterna inom utvecklingsprogrammet Rätt att kunna

Undervisnings- och kulturministeriet inledde år 2020 det treåriga utvecklingsprogrammet Rätt att kunna. Programmet har som mål att förbättra kvaliteten och jämlikheten inom yrkesutbildningen...

15,5 miljoner euro delas ut till personalutbildning för undervisningsväsendet

Kommuner, samkommuner, registrerade sammanslutningar eller stiftelser samt högskolor kan söka Utbildningsstyrelsens finansiering för personalutbildning för undervisningsväsendet. Ansökan är öppen fram till 10.2.2022 och det finns 15,5 miljoner att söka.
Visar 1-10/24