En praktikant ger nya synvinklar i läromedelsproduktioner

Sandra Mellin • Studerar allmän och vuxenpedagogik vid Helsingfors universitet • Avlägger sin fem månader långa högskolepraktik vid UBS Läromedel på Utbildningsstyrelsen • Skriver sin...

Samarbete för ett jämlikt lärande gav resultat – Zooma in på-serien beviljades symbolen för lättläst

Läromedelsserien Zooma in på har beviljats den nationella symbolen för lättläst. I den här artikeln berättar Ulla Stina Åman om sitt arbete med Zooma in på-serien. Åman har fungerat som förlagsredaktör och sakkunnig på specialpedagogik inom läromedelsprojekten.

”Det blir en synergisk effekt då vi samarbetar och litar på varandras kunnande”

Läromedelsserien Zooma in på har beviljats den nationella symbolen för lättläst. I den här artikeln berättar Hannele Luhtasela om sitt arbete med Zooma in på-serien. Luhtasela har fungerat som bildredaktör och förlagsredaktör inom läromedelsprojekten.

Färdplan för hållbarhet stakar ut riktningen för yrkesutbildningen

Aktörerna inom yrkesutbildningen har i ett brett samarbetsnätverk utarbetat en gemensam färdplan för hållbarhet som erbjuder verktyg, lösningar och mål för det egna hållbarhetsarbetet. Färdplanen...

Det flerspråkiga läromedlet i samhällsorientering förnyas och blir en lärplattform

Utbildningsstyrelsen och Finlands Flyktinghjälp uppdaterar den finskspråkiga läroboken i samhällsorientering avsedd för vuxna som flyttat till Finland. Uppdateringen utförs inom ett gemensamt projekt som startade under sommaren. I samband med uppdateringen skapas en lärplattform av materialet. Syftet med det enhetliga och tillgängliga nätmaterialet är att hjälpa kommunerna genomföra likvärdig samhällsorientering och genom detta underlätta integrationen i samhället för vuxna som flyttat till Finland.

Digital kompetens bör utvecklas systematiskt inom småbarnspedagogiken och utbildningen 

Eftersom diskussionen om effekterna av digitalisering omfattar många olika deltagare, skulle det vara bra att precisera vad man avser och förstår med digitalisering i olika sammanhang. Syftet med användningen av digitala apparater och tjänster i skolorna är alltid att främja lärandet.

Studier i det andra inhemska språket i yrkesutbildningen – ansökan om statsunderstöd har öppnat

Det behövs kunskaper i bägge inhemska språken för att betjäna kunder i arbetslivet. Därmed är det viktigt att stärka språkfärdigheterna utöver de obligatoriska språkstudier som ingår i de gemensamma...

Social hållbarhet inom yrkesutbildningen ska stärkas – Utbildningsstyrelsen beviljade 5,4 miljoner euro till ett flertal utvecklingsprojekt

Projektens gemensamma mål är att stärka välbefinnandet i yrkesutbildningen som helhet såväl på gemenskapsnivå som på individnivå. De bidrar också till att föra fram målen för social hållbar utveckling...

Statsunderstöd för personalutbildning – cirka 15,4 miljoner att söka

Ansökan om statsunderstöd för personalutbildning för undervisningsväsendet är öppen fram till 9.2.2023. Nytt är att man nu också kan ansöka om understöd för utveckling av kopmpetens i läroämnen och branscher.

Beredskap inför framtiden och förmåga att handskas med osäkerhet – Utbildningsstyrelsen har sammanställt ett material om ekonomi-, företags- och arbetslivskunnande för lärare

Utbildningsstyrelsen har publicerat en ny helhet till stöd för ekonomi-, företags- och arbetslivskunnande på sin webbplats. De mångsidiga materialen på webbplatsen är avsedda för lärare och andra yrkesverksamma inom utbildning och är lätta att ta i bruk. Materialen har samlats in av flera aktörer och de får fritt användas av alla.
Visar 1-10/27