Studieplats för 54 000 i högskolornas andra gemensamma ansökan

Det finns två separata gemensamma ansökningar till högskolorna på våren. I den första gemensamma ansökan ingick utbildningar på främmande språk, utbildningar vid Konstuniversitetet och Tammerfors...

Studieplats för 11 300 till högskolornas utbildningar på främmande språk och Konstuniversitetet

Till högskolornas utbildningar på främmande språk, Konstuniversitetet och utbildningarna i teaterkonst vid Tammerfors universitet godkändes 11 300 studerande, vilket är drygt 1 700 fler än ifjol. Det...

Tjänsten Datainsamlingar.fi stängs – materialet hittas i fortsättningen i Institutet för hälsa och välfärds materialkatalog

Tjänsten Datainsamlingar.fi stängs i början av juni. Orsaken till att tjänsten stängs är den låga användningsgraden. Det ekonomiska läget innebär även att man är tvungen att hitta sätt att spara.

Nationella uppgifter om personalen inom småbarnspedagogik har publicerats för första gången

Den första nationella statistiken om personalen inom småbarnspedagogik har publicerats i utbildningsförvaltningens statistiktjänst Vipunen.

Ökat behov av högskoleutbildning – kompetent arbetskraft behövs i synnerhet inom teknikbranschen och servicebranscherna

I Finland finns ett växande behov av utbildning i synnerhet när det gäller utbildningsprogram inom teknik och utbildning för servicebranscherna. Till utbildningsbehoven i framtiden bidrar även de ökade kraven på sakkunnigkompetens i arbetslivet och den stora pensionsavgången inom social- och hälsovårdssektorn.

EU:s uppföljningsrapport över utbildning 2020: Finland hör till jämförelsens mönsterelever, men det finns också rum för förbättring

Education and Training Monitor jämför EU-ländernas utbildningssystem och hur de utvecklats. Målet för uppföljningen är att främja diskussionen om utbildningens nyckelteman och ta fram information som...

Inga överraskningar i EU:s senaste uppföljningsrapport om utbildning

Europeiska kommissionens årliga rapport Education and Training Monitor följer uppnåendet av målen för utbildning som fastställts på EU-nivå. Den färska rapporten för år 2022 innehåller inga överraskningar: Finland är fortsättningsvis en mönsterelev mätt med flera olika indikatorer.

Under luppen: I Europa pågår läroplikten i genomsnitt i tio år

Läroplikten omfattar åtminstone grundläggande utbildning och i hälften av länderna som ingår i Eurydice-nätverkets jämförelse hör också studier på andra stadiet till läroplikten. I många länder är även förskoleundervisningen obligatorisk.

Eurydice-rapport: Undervisning i språk inleds i allt tidigare ålder – samtidigt stärks engelskans position ytterligare

Enligt den aktuella rapporten börjar barn i de flesta EU-länder lära sig främmande språk i åldern 6–8 år. Av rapporten framgår att undervisningen i främmande språk idag inleds ett par år tidigare jämfört med början av 2000-talet. Engelskan har sedan länge en klart dominerande position.

Brist på lärare väcker oro i Europa

Enligt Europeiska kommissionens utbildningsöversikt Education and Training Monitor 2023 fortsätter Finland närma sig målen som fastställts för utbildning på EU-nivå. Tillgången till yrkesutbildade inom småbarnspedagogik och utbildning väcker dock oro i hela Europa.
Visar 1-10/53