Nätverk för digitalisering inom yrkesutbildningen

Nätverket för digitalisering inom yrkesutbildningen omfattar fyra olika teman. Det första temat är gemensam utveckling av den digitala pedagogiken inom yrkesutbildningen. Målet är att utveckla olika...

Digitalisering och ansvarsfullhet i företagsverksamhet- en ny yrkesexamen i företagande har publicerats

Den nya yrkesexamen i företagande träder i kraft 1.1.2022. Den innehåller tre kompetensområden: kompetensområdet för planering och inledande av företagsverksamhet, kompetensområdet för utveckling av...

Internationellt kunnande blir en valbar del i alla yrkesinriktade grundexamina

En yrkesinriktad grundexamen består av yrkesinriktade examensdelar och gemensamma examensdelar. I de gemensamma examensdelarna ingår från och med inkommande höst en valbar helhet, ”Att fungera i en...

Seminarium förde samman utvecklingsarbete för att främja smidiga övergångar

Webbinariet inleddes av Aalto-universitetets arbetslivsprofessor Lauri Järvilehto, som höll ett anförande om lärandet i en ny tid. Enligt Järvilehto lever vi i en brytningstid, där det har blivit...

Nu tas de nya läroplanerna i bruk i gymnasierna

Första årets gymnasiestuderande får inleda sina studier enligt de nya läroplanerna. De nya läroplanerna i gymnasiet tar i högre grad än tidigare fasta på de studerandes välbefinnande och individuella behov och ger en ännu starkare grund för fortsatta studier och arbetsliv. Utbildningsstyrelsens stödmaterial och läroplanslabb stöder lärarna i deras arbete och i det lokala ibruktagandet av läroplanerna.

Forskningsprojektet som vann VET Excellence Awards-pris utvecklar yrkesutbildningen med hjälp av fysiologiska data

Europeiska veckan för yrkesskicklighet som firades i november avslutades 13.11.2020 i Berlin med utdelningen av VET Excellence Awards-priset som gick till de bästa modellerna för yrkeskunnande. Priset delades ut i flera kategorier och i forskningskategorin VET Researcher gick priset till Jyväskylä universitets forskningsprojekt ”Technoloy Enhanced Learning”. Priset delas ut som ett erkännande till ett forskningsprojekt som på ett innovativt sätt främjar antingen digitalisering eller hållbar utveckling i enlighet med de mål som Europeiska kommissionen ställt upp för åren 2019–2024.

Projekt för distansundervisning i samiska belönades med Cygnaeus-priset 2020

Årets mottagare av Cygnaeus-priset belönades måndagen den 23 november. I år gick priset till ett projekt som utnyttjar digitala förbindelser i undervisningen i samiska. I valet av årets vinnare betonades särskilt verksamhetssätt som främjar delaktighet, tillgänglighet och inklusion samt mod att använda nya undervisningsmetoder.

Det nya Europasset är här!

Läroanstalternas roll består Trots förnyelsen har läroanstalterna fortfarande samma roll i utfärdandet av till exempel tillägg till examensbetyg. Utbildningsstyrelsen stödjer läroanstalterna och det...

Samarbeta internationellt på hemmaplan: digitala möjligheter med hjälp av eTwinning och EPALE

Med hjälp av de digitala nätforumen eTwinning och EPALE har du möjlighet att lära dig nya digitala kunskaper och skapa internationella, professionella nätverk - på hemmaplan!

Erfarenhetsberättelse: Internationellt samarbete inom hälsovårdsbranschen utvecklar handledningsfärdigheter

Tammerfors yrkeshögskola (TAMK) startade 2017 ett strategiskt partnerskapsprojekt inom Erasmus+ med namnet DigiNurse: ICT Supported Self-Management of Patients. Målen med det hälsovårdsrelaterade projektet har varit att bland annat utveckla handledningen av patienters egenvård och sjukskötarstuderandes digitala färdigheter.
Visar 1-10/18