Vad behöver handledare veta om erkännande av examina och språkkunskaper?

Saara Kalajoki arbetar som specialsakkunnig vid Utbildningsstyrelsens enhet för erkännande av examina och språkkunskaper. – Man kan behöva avlägga en språkexamen när man ansöker om medborgarskap eller...

Eurydice-rapport: Finland har förhållandevis goda förutsättningar att främja invandrarelevernas lärande och integration i skolan

Eurydice-nätverket undersökte vilka åtgärder som vidtagits i olika länder för att förbättra förutsättningarna för barn och unga med invandrarbakgrund att studera och integreras i skolan i det nya...

Det flerspråkiga läromedlet i samhällsorientering förnyas och blir en lärplattform

Utbildningsstyrelsen och Finlands Flyktinghjälp uppdaterar den finskspråkiga läroboken i samhällsorientering avsedd för vuxna som flyttat till Finland. Uppdateringen utförs inom ett gemensamt projekt som startade under sommaren. I samband med uppdateringen skapas en lärplattform av materialet. Syftet med det enhetliga och tillgängliga nätmaterialet är att hjälpa kommunerna genomföra likvärdig samhällsorientering och genom detta underlätta integrationen i samhället för vuxna som flyttat till Finland.

Berätta för oss, hur man inom vuxenutbildningssektorn stöder vuxna som flytt från Ukraina

Utbildningsstyrelsens internationaliseringstjänster inom vuxenutbildningen samlar in erfarenheter och god praxis från utbildare, handledare och utbildningsanordnare! Rysslands attack mot Ukraina har...

Stöter du på frågor som gäller högskoleutbildning för invandrare i ditt arbete? SIMHE-tjänsterna erbjuder stöd

Stöter du på frågor som gäller högskoleutbildning för invandrare i ditt arbete? Frågor som gäller invandrares och asylsökandes högskoleutbildning löses speciellt vid Supporting Immigrants in Higher Education in Finland SIMHE-högskolorna. Högskolorna är tio till antalet.

De nya grunderna för läroplanen för integrationsutbildning betonar delaktighet och handledning

Utbildningsstyrelsen har publicerat de nya grunderna för läroplanen för integrationsutbildning. Grunderna träder i kraft inom utbildning som inleds efter 1.8.2022.

Utlåtanden begärs om grunderna för läroplanen för integrationsutbildning

Utbildningsstyrelsen har utarbetat ett utkast till grunder för läroplanen för integrationsutbildning för vuxna invandrare. Utkastet har utarbetats i nära samarbete med sakkunniga aktörer som arbetar...

Ny flexibel utbildningsmodell för invandrare

Invandrare föreslås få en ny flexibel utbildningsmodell. Enligt förslaget kunde modellen förverkligas av medborgarinstituten, folkhögskolorna, utbildningscentren och sommaruniversiteten. Det är en arbetsgrupp vid undervisnings- och kulturministeriet som kommer med förslaget.

Utbildningsstyrelsen står värd för nordisk konferens om grundläggande litteracitet

Konferensens primära målgrupp är nordiska lärare som undervisar vuxna med ett annat modersmål än något av de nordiska språken, med liten eller ingen skolgång och med behov av utbildning i...
Visar 1-9/9