Landsbygdens eldsjälar – redskap för att främja välbefinnandet och motionsglädjen genom erfarenheter på lokal nivå och internationellt samarbete

Eldsjälar är små orters energiknippen, som får lokalbefolkningen att röra på sig och drömmar om olika hobbyer att bli sanna. Allt för att också andra ska hitta sin inre glöd att möta framtidens utmaningar, både inom idrottsföreningar och arbetslivet. XAMK och ESLi har tagit hjälp av internationella projekt finansierade av Erasmus+ för motions- och idrottsområdet – Sport för att lyfta fram eldsjälarnas lärdomar.

Ecoroad-projektet stärkte utbildningen i hållbar utveckling i Hönttämäen koulus vardag

I Hönttämäen koulu i Uleåborg genomsyrar fostran för hållbar utveckling hela skolans verksamhetskultur. Elevernas föräldrar och närstående deltar aktivt i skolkulturen, och på så sätt etableras ideologin om hållbar utveckling i hela samhället. Kulturen av fostran för hållbar utveckling i Hönttämäen koulu går längre tillbaka, men Ecoroad-projektet (2016–2018), som finansierades av Erasmus+-programmet, fördjupade verksamheten till en naturlig del av skolans vardag.

I Havukoski skola i Vanda studerade man kodning med hjälp av internationellt lärsamarbete

Havukoski skola har lång erfarenhet av internationella projekt och internationellt virtuellt samarbete. Man har särskilt inspirerats av datateknikprojekt, eftersom man med hjälp av dem kan beakta de nya helheterna inom databehandling, såsom programmering, som ingår i den förnyade läroplanen. Vid sidan att kodningen har det också uppstått vänskapsrelationer mellan eleverna.

Ett erbjudande de inte kunde tacka nej till – gymnasiestuderande åkte på utbyten

Gymnasiestuderandena Sissel Granholm och Hanna Penttinen fick uppleva minnesvärda studentutbyten på två månader inom ramen för programmet Erasmus+.

Att organisera långvariga mobilitetsperioder inspirerar gymnasielärare

Det enda som behövs nu är att ungdomarna modigt tar tillfället i akt och förverkligar sina drömmar. Allt annat – stöd och uppmuntran – får de från skolan och Erasmus. Det är fantastiskt! Denna...

Besökare från olika företag ger ett internationellt perspektiv på undervisningen i handelsvetenskaper

Institutionen för handelsvetenskaper vid Östra Finlands universitet började för ett tiotal år sedan bjuda in besökare från olika företag för att göra undervisningen mångsidigare. Verksamheten blev snabbt etablerad och ger varje år en inspirerande extra krydda åt studierna.

Internationella utbildningar ger kompetens i främjande av hållbar utveckling

Målet med SKEY:s (Suomen kestävän elämäntavan yhteisöt ry) två år långa Erasmus+-projekt var att öka utbildarnas kompetens genom att delta i kurser på olika håll i Europa och att stöda utvecklingen av ett utbildarnätverk. Goda internationella erfarenheter har fått SKEY att engagera sig i nya internationella projekt.

Motion för att främja mental hälsa – nya idéer från europeiskt samarbete

Föreningsutvecklare Sampsa Kivistö fick Hämeen Liikunta ja Urheilu (HLU) med i ett europeiskt samarbete som med finansiering från Erasmus+ Sport utvecklade metoder för att öka motion bland personer i psykiatrisk rehabilitering. Deltagarna prövade på nya idrottsgrenar och motionerar fortfarande tillsammans trots att projektet är avslutat. I det fortsatta projektet intensifieras samarbetet mellan idrottsföreningarna och yrkesverksamma inom psykiatri.

Erasmus+ Sport-projektet samlade experter på motionsdopning

A-klinikstiftelsens Delts-projekt har varit fullt av lärupplevelser och inspirerande nätverkande. Erasmus+-projektet gjorde utbildningskompetensen inom det finländska antidopningsarbetet inom motion känt i Europa.

När kvaliteten på internationaliseringen bedöms av jämlikar – i Luovis projekt skapades verktyg för kvalitetsarbete mellan läroanstalterna

Inom Erasmus+-projektet, som leddes av specialyrkesläroanstalten Luovi, utvecklades en metod för peer review, med vilken parterna bedömer varandras internationella verksamhet och kunnande. De kriterier som skapades inom projektet används också för närvarande vid europeiska yrkesläroanstalter.
Visar 1-10/51