Coronavirusets inverkan på mobiliteten inom Erasmus+

Koronaviruksen vaikutukset Erasmus+ -liikkuvuuteen

Ansökningstiderna för Erasmus+ 2020 har publicerats

Europeiska kommissionen har reserverat totalt cirka 3,2 miljarder euro för att finansiera Erasmus+ under 2020. Av det här anslaget har preliminärt 45,5 miljoner euro reserverats för Erasmus+-stipendier i Finland.

Utbildningsstyrelsen uppmuntrar alla att åka på utbyte

Internationalisering hör till alla! Utbildningsstyrelsen har publicerat videoberättelser av två högskolestuderande som varit på utbyte med stöd för mobilitet utan hinder.

Capacity Building in Higher Education: coordinators met for sharing good practices

EDUFI organised a national level coordinators’ meeting for the representatives of Finnish higher education institutions taking part in Erasmus+ Capacity Building for Higher Education projects.

Utlandsperioder utvecklar finländska studerandes arbetslivsfärdigheter och vidgar vyerna

Enligt enkäten har de studerande som mål att under utlandsperioden bekanta sig med den nya kulturen och förbättra sina språkkunskaper. Som fördelar med utbytet lyfte de studerande bland annat fram att...

Utbildningsstyrelsen har kartlagt Erasmus+-aktörernas tankar kring effekter och utvärdering

Utbildningsstyrelsen har i samarbete med Demos Helsinki utrett vilka effekter projekten som beviljats Erasmus+-finansiering har eftersträvat, hur effekterna har utvärderats och hurdant stöd projektaktörerna behöver för att utveckla och utvärdera effekterna.

I oktober firas internationellt samarbete och europeisk identitet

Under det tre dagar långa #ErasmusDay-evenemanget delar man på olika håll i Europa med sig av erfarenheter och lärdomar från Erasmus+-programmets utbildnings-, ungdoms- och idrottsprojekt....

Brexitavtalet förkastades – oklart hur det påverkar EU-programmen

Det brittiska parlamentet röstade den 15 januari för att förkasta avtalet om utträde ur EU. Tills vidare är det oklart vad som händer till näst: kommer man att skjuta upp tidpunkten för utträdet som...
Visar 1-8/8