Den här sidan innehåller information om projektet för att utveckla sluttestningen av språkkunskaper inom integrationsutbildning. Projektets huvudsakliga syfte är att utveckla ett digitalt system för bedömningen av språkkunskaper och att främja utarbetandet av en nationell modell för genomförandet av sluttestningen inom integrationsutbildning

Våren 2023 godkändes en reviderad lag om främjande av integration som träder i kraft i början av 2025. Enligt den nya lagen har Utbildningsstyrelsen ansvaret för sluttestningen av språkkunskaper inom integrationsutbildning. 
Den här sidan beskriver projektets framskridande och syfte. Vi hoppas att denna sida ger en tydlig bild av projektets syfte och skeden. Om du har frågor eller behöver mer information, tveka inte att ta kontakt.